Menu

Łaziska Górne, dnia .........

Imię i Nazwisko
ul
43-170 Łaziska Górne

Ksiądz Proboszcz
dr Jacek Wojciech
Rzymskokatolicka Parafia
Matki Bożej
Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych.

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie do grona kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w 2019 roku.

Zapewniam, że we wszystkich spotkaniach formacyjnych będę gorliwie uczestniczyć. Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ.....(wpisać własną motywację)...

........................................
Podpis