Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Kochani Parafianie i Drodzy Dobrodzieje Parafii w Łaziskach Górnych!

Nadchodzi czas remontu naszego kościoła. Jesteśmy już po wstępnych ustaleniach z poszczególnymi podmiotami, które będą miały swój wkład w odnowę naszej świątyni. Obecna sytuacja jest raczej skomplikowana - zwłaszcza ta finansowa, spowodowana pandemią wirusa COVID-19. Mimo tych trudności prace remontowe powinno się rozpocząć, chociażby ze względu na wymóg stawiany przez miasto Łaziska Górne, celem wypłaty dofinansowania remontu – w grudniu należy złożyć sprawozdanie z wykonania prac objętych przyznaną dotacją.

W dialogu z firmami podjęliśmy decyzję o wymianie nagłośnienia, konieczny będzie także przegląd instalacji elektrycznej, w tym wymiana tablicy sterującej oświetleniem. Przeprowadzone będą badania instalacji drenażowej; sprawdzenie, czy ona działa poprawnie. Kluczowa jest zakrystia służby liturgicznej, gdzie wilgoć jest największa. W sezonie grzewczym zastosowaliśmy ogrzewanie i solidne wietrzenie kościoła, które – zdaniem ekspertów – skutecznie pomogło w walce z wilgocią. Istnieje potrzeba zamówienia wymiennych płytek na posadzkę. Wymaga to zlecenia produkcji, gdyż płytki nie są już w sprzedaży – czas oczekiwania to 3-4 miesiące. W zakrystiach ma być wykonana wymiana ogrzewania na grzejniki z nawiewem z zewnątrz. Ponadto ma zostać zamontowany kanał wentylacyjno-grawitacyjny. Wykonanie tej instalacji ogrzewająco-wentylującej znacznie pomoże w walce z wilgocią, z którą zmagamy się od lat w łaziskim kościele. Remontowana ma być kaplica świętego Antoniego, gdzie swoje stałe miejsce znajdzie figura Matki Bożej Fatimskiej. Następnie – remontu doczekają się: prezbiterium i boczne ołtarze, obrazy: Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego w zależności od zgromadzonych funduszy. Podobnie ma się sprawa z malowaniem poszczególnych naw i zakrystii. W rozmowach o remoncie podjęto kwestię dodatkowych kamer, które ułatwiłyby transmisję Mszy św. – w przyszłości – drogą internetową.

Projekt - remont kościoła parafialnego - GALERIA

Drodzy!

Remont naszej świątyni to nasze wspólne dzieło, które czynimy na chwałę Bożą. To także czas, w którym w sposób szczególny jednoczymy się, umacniamy więzi naszej parafialnej rodziny oraz uwrażliwiamy się na wzajemną pomoc i życzliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odnowienie naszego kościoła to wyzwanie ogromne, i wymagające wielu wyrzeczeń, jednocześnie konieczne, aby kościół powrócił do swojej świetności i był naszą chlubą oraz dumą w regionie. Przygotowanie do remontu rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku. Otrzymaliśmy już wszystkie wymagane pozwolenia, a także zawarliśmy umowę z miastem Łaziska Górne na dotację celową w wysokości 100 000 zł. Natomiast parafii udało się zaoszczędzić ponad 100 000 zł. Całkowity koszt remontu na dzień dzisiejszy to suma ok 1 mln zł. Oczywiście prace rozłożymy na kilka lat, w zależności od sytuacji finansowej parafii. W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli firm odpowiedzialnych za przeprowadzenie remontu w naszym kościele. Ustalono, że rozpoczniemy od wymiany nagłośnienia (co obliczono na kwotę 50 000 zł). Wszystko na to wskazuje, że pracę remontowe rozpoczniemy w czerwcu. Intensywność prac zależy jednak od ofiarności naszych wiernych. O tą ofiarność pokornie prosimy. Dziękujemy za Waszą obecność i wszelkie dotychczasowe wsparcie – to duchowe oraz materialne. Naszą wdzięczność wyrażamy życzliwą pamięcią oraz wytrwałą modlitwą. Wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej świątyni z wdzięcznością zawierzamy Maryi podczas modlitwy różańcowej. Niech Bóg błogosławi nasze wysiłki. Sprawę remontu kościoła zawierzamy także orędownictwu św. Józefa – opiekuna Kościoła, robotników i ludzi ciężkiej pracy.  

Boże, nasz dobry Ojcze, Ty nagradzasz każde dobro. Słowami św. Pawła przypominasz: Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9, 7). Sam też powiedziałeś: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Ufając Twemu miłosierdziu, prosimy Cię usilnie: udziel wszystkim dobrodziejom naszego kościoła i parafii Twojego miłosierdzia. Żyjącym udziel Twojej łaski i błogosławieństwa, a zmarłym, którzy troszczyli się przed laty o to święte miejsce - daj wieczny odpoczynek, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami!
Św. Józefie – buduj razem z nami!

                                                                                   Duszpasterze Łazisk Górnych