Menu

WAŻNE

 

Transmisje: 20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Od listopada 2006r. w Kościele Parafialnym w Łaziskach Górnych odprawiane są comiesięczne Msze Święte w intencji Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej (aktualnie 3-cie piątki miesiąca o godz. 18:00). Po Mszach Świętych odbywają się spotkania formacyjno-modlitewne w domu katechetycznym. Ponadto w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej spotykają się w małej grupie osoby pragnące poznać lub pogłębić znajomość duchowości RSMU.

PRZYJDŹ I TY! Bóg potrzebuje CIEBIE!

Bóg postanowił utworzyć, posługując się Ludmiłą Krakowiecką jako narzędziem, dzieło: Rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej. Dzieło powstało w Poznaniu, w 1936 roku. Jest to Wspólnota gromadząca kapłanów, małżeństwa, osoby bezżenne, wdowy, wdowców. Osoby te, z miłości do Chrystusa i Jego zbawczego Dzieła, przyjmują powołanie do całkowitego oddania się Bogu na ofiarę, zadośćuczynienia za świat i na uległe narzędzie Jego zbawczego działania wszędzie tam, gdzie wola Boża ich postawi.

Duchowość RSMU zawarta jest w „Dialogach”, pismach Ludmiły Krakowieckiej, zawierających świadectwo jej życia wewnętrznego (3 tomy – lata 1936-1962). „Dialogi” są podobne do pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a także do „Dzienniczka” Św. Faustyny Kowalskiej.

„Jesteście Dziełem Miłosierdzia Bożego! Chcę byście byli Jego ramionami, kanałami, przez które wylewał będę Miłosierdzie na świat.” (Dialogi nr 1845).

Podstawowe zasady duchowości RSMU:

1. Żyć duchem dziecięcego zawierzenia Bogu.

2. Żyć z Bogiem na co dzień, przyjmować Boże prowadzenie we wszystkich dziedzinach życia, stawać się narzędziem w ręku Pana.

3. Oddać Bogu swą wolę, godzić się na krzyżowanie naszej miłości.

4. Miłością rodzinną, a więc miłością miłosierną jak Jezus, macierzyńską jak Maryja, kochać każdego człowieka, być apostołem rodzinności.

5. Przez Maryję, Matkę i Wodza w walce o dusze, zawierzać Bogu spotkanych ludzi i świat, wypraszać im wieczne zbawienie.

Dom Miłości Rodzinnej (Dom generalny RSMU) znajduje się w Bąblińcu k. Obornik Wielkopolskich. Wspólnota została zatwierdzona przez władze kościelne. „Dialogi” uzyskały aprobatę cenzora kościelnego – imprimatur.

Wspólnoty-Ośrodki RSMU istnieją w wielu polskich miastach, największym ośrodkiem jest Ośrodek w Poznaniu.

PRZYJDŹ! Bóg potrzebuje CIEBIE w tym dziele!