Menu

WAŻNE

 

Transmisje: 20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Celem działalności wspólnoty jest z niesienie pomocy osobom znajdującym się w potrzebie i rodzinom wielodzietnym oraz udział w życiu parafialnym. W minionym roku udało się nam zrealizować następujące założenia: 

 1. Refundowanie obiadów dla 13-tu dzieci z rodzin wielodzietnych w szkołach podstawowych i gimnazjach naszej parafii.
 2. Bieżąca pomoc osobom potrzebującym (dyżur w salce katechetycznej w każdą środę od 1500 do 1700). 
 3. W okresie świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkiej Nocy organizowany jest tzw. Bank Żywności (z zebranych artykułów spożywczych robione są paczki świąteczne dla potrzebujących).
 4. W tygodniu miłosierdzia przeprowadzana jest zbiórka odzieży używanej wydawanej następnie w salkach.
 5. Przygotowywanie spotkań przy kawie dla seniorów w każdy trzeci piątek miesiąca. 
 6. W czerwcu organizowany jest coroczny Dzień Chorych z mszą św. i poczęstunkiem w salce. 
 7. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu w naszym kościele odbywa się parafialny Dzień Skupienia zespołów charytatywnych.
 8. Na świąteczne odwiedziny chorych robione są paczki, które rozdają im księża.
 9. W niedziele Palmową sprzedawane są chlebki miłości (dochód na cele charytatywne).
 10. Przeprowadzanie zbiórek pieniędzy przed kościołem w ramach ogólnopolskich i diecezjalnych zbiórek na cele charytatywne).
 11. Na pierwszą Komunię św. i uroczystość odpustową wykonuje się wieńce do dekoracji kościoła.
 12. Uczestnictwo w życiu religijnym naszej parafii poprzez prowadzenie modlitwy różańcowej, adoracji i drogi krzyżowej.