Menu

NIEDZIELA   27 – 01 – 2019   
3.  Niedziela Zwykła

7.00

Za + + rodziców Gertrudę i Konrada Broja + Karolinę Pyka – od syna Zygmunta z żoną i wnukiem Aleksandrem.

8.30

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Krystyny Matysek w 80. rocznicę urodzin 
z podziękowaniem za dar życia, zdrowia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla dzieci z rodzinami/TD/ modlitwa za + męża Jerzego i ++ z rodziny/.

10.00

Za ++ Marię Magiera, Gertrudę Wawoczny na pamiątkę ich urodzin.

11.30

Za + Jana Zapiór w 2. rocznicę śmierci – od żony i dzieci.

15.00

Za + męża, ojca i dziadka Norberta Gimlik w 2. rocznicę śmierci ++ z rodziny z obu stron.

17.00

ROCZKI: Weronika Murawska

9.00 

BRADA: Za + Alinę Miksa we wspomnienie urodzin i ++ z rodziny.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK   28 – 01 – 2019   
wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

 8.15

Za + Wandę Miczka – od kuzynów Jana, Franciszka i Małgorzaty z rodzinami.

18.00

Za + Stefanię Piekarczyk w 2. rocznicę śmierci ++ z rodziny.

18.00

Za + męża i ojca Józefa Czuchowskiego w 5. rocznicę śmierci ++ rodziców i teściów.

18.00

Za ++ Marię i Jana Strzyżewskich ++ z rodzin z obu stron.

17.00

BRADA: O szczęśliwy przebieg operacji w int. Lucjana i powrót do zdrowia.

WTOREK   29 – 01 – 2019

8.15

Za + Stefana Ulatowskiego – od pracowników ELTEMES.

 18.00

Do Dzieciątka Jezus w int. synów z okazji urodzin  -  Sebastiana Szulc w 10. rocznicę. a Krzysztofa w 8. rocznicę prosząc dla nich o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów na każdy dzień oraz o Bożą opiekę i błogosł. dla ich rodziców.

18.00

Za ++ Reginę Wawrzyniak w 1. rocznicę śmierci, męża Stefana.

18.00

Za + Mariana Sternika w 15. rocznicę śmierci ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.

17.00

BRADA: Za + Alojzego Szymczyka.

ŚRODA   30 – 01 – 2019

8.15

Za + mamę Stefanię Skutela w 29. rocznicę śmierci, ojca Jana ++ dziadków i wszystkich
++ z rodziny.

18.00

Za parafian ++ w m-cu grudniu; Erna Zabrażan, Hildegarda Tańczyk, Henryk Korcz, Barbara Sobolak, Danuta Skrobucha, Rafał Pukocz, Alojzy Pichen, Magdalena Golda, Ryszard Brzóska, Aniela Swadźba, Józef Deja, Henryk Wieczorek.

18.00

Za + Romana Popławskiego – od współlokatorów z ul. Ogrodowej 45 F,E.

17.00

BRADA: W int. czcicieli św. Ojca Pio oraz udręczonych i zniewolonych nałogami.

CZWARTEK   31 – 01 – 2019  
wspomnienie św. Jana Bosko

8.15

Za + brata Józefa Lukasek w 1. rocznicę śmierci, ojca Józefa w 10 rocznicę śmierci, mamę Stefanię ++ z rodziny.

18.00

Za ++ rodz. Cecylię i Alojzego Podbioł, brata Stefana ++ dziadków.

18.00

Za + Władysława Bukitę w rocznicę śmierci, brata Michała.

18.00

Za + Janinę Kulik i wszystkich ++ z ul. Mickiewicza 3c – od współlokatorów.

PIĄTEK    01 – 02 – 2019

8.15

W int. wynagradzającej Sercu Jezusa i w int. rodzin naszej parafii.

18.00

Msza św. szkolna w int. dzieci I i Wczesno Komunijnych

18.00

Za ++ Stefana i Gertrudę Kempka w rocznicę śmierci.

19.00

Msza św. młodzieżowa.

17.00

BRADA: Do Serca Jezusowego w int. rodzin.

SOBOTA   02 – 02 – 2019  
święto Ofiarowania Pańskiego

8.15

W int. wynagradzającej Sercu Maryi i członków Żywego Różańca.

14.00  

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Różańca Św. w int. małżonków  Haliny i Krzysztofa Salata w 50. rocznicę ślubu i 70. rocznicę urodzin Haliny jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Władysława Zalewskiego w 1. rocznicę śmierci.

16.00

BRADA: Dz. bł. w int. Marzeny Nowak w 50. rocznicę urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny/TD/.

NIEDZIELA   03–02 - 2019   
4. Niedziela Zwykła

7.00

8.30

Za + Alojzego Pichen – od współlokatorów z ul. Dworcowej 30.

10.00

Za + męża Kazimierza Wójcik w 1. rocznicę śmierci ++ z rodzin Sikora – Wójcik.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w int. Ireny i Bronisława Jamróz w 50. rocznicę ślubu i urodzin Ireny z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę na wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + męża Roberta Gizdoń ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny.

17.00

Za + męża Emila Licheckiego w 8. rocznicę śmierci ++ teściów Martę i Pawła, rodziców Jana i Magdalenę Modrzyk, siostrzenicę Wioletę ++ z rodzin z obu stron.

9.00 

BRADA: Za + Henryka Nalewaja.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.