Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Ruch Światło - Życie, popularnie zwany Oazą, został założony przez ks. Franciszka Blachnickiego w latach siedemdziesiątych, jako praktyczna realizacja odnowy Kościoła według programu Soboru Watykańskiego II. Celem Ruchu Światło - Życie jest przede wszystkim formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła przez ewangelizację i formację, odnowę liturgii, tworzenie dzieł, mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii. Oaza liczy obecnie wiele tysięcy członków w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli) i różnego stanu ( świeccy: osoby samotne i małżeństwa , kapłani, osoby konsekrowane).W Ruchu istnieje żeński Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, do którego należą osoby, które poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa oddają się całkowicie sprawom Oazy. Wspólnoty oazowe działają głównie w Polsce ale i poza jej granicami. 


W naszej parafii istnieje Oaza młodzieżowa, która skupia młodzież uczącą się, studiującą i pracującą... Moderatorem wspólnoty (odpowiedzialnym) jest ks. Dorian Figołuszka oraz Weronika Pilarska.

Spotkania oazowe odbywają się w każdy piątek.

Piątkowe spotkania rozpoczynają się wspólną Eucharystią o godz. 18.00 w której staramy się aktywnie uczestniczyć poprzez  oprawę liturgiczną. Po Eucharystii rozchodzimy się do małych grup, które liczą do 3 do 8 osób. Tam uczymy się modlitwy, dzielimy się własnym życiem, rozważamy Słowo Boże, by wcielać je w życie codzienne. Stąd też bierze źródło nazwa naszego Ruchu: Światło-Życie Po spotkaniach grupowych wszyscy razem gromadzimy się na tzw "spotkaniu ogólnym". Jego forma bywa różnorodna: od tzw "pogodnych wieczorów", na których śpiewamy, bawimy się, radujemy sobą, poprzez rozmowy z zaproszonymi gośćmi, konferencje czy miniprzedstawienia aktorskie ( grać każdy może). W pierwszy piątek miesiąca staramy się ubogacać Eucharystię młodzieżową poprzez śpiew scholi i służbę przy ołtarzu. Nasze życie wspólnotowe nie ogranicza się jednak do spotkań w salkach czy Kościele. Dbamy, by przynajmniej raz w roku była kilkudniowa wycieczka w góry, na której jest okazja poznać się i dłużej porozmawiać. 

Co jakiś czas bawimy się na wspólnych imprezach, gdyż odrobina szaleństwa dobra jest na wszystko.

Formacja podstawowa w Ruchu trwa minimum 3, 4 lata (w zależności od chęci i dojrzałości osoby). Składają się na cztery główne etapy, zwane stopniami (od 0° do III°), trwające co najmniej rok. Grupy tworzą się według stopnia formacji. Za grupę odpowiedzialny jest animator. Wakacyjne rekolekcje piętnastodniowe kończą etap ( stopień ) formacji, rozpoczynając kolejny. Po rekolekcjach III° osoba odkrywająca się w Ruchu Światło - Życie może zostać animatorem grupy lub w inny sposób zaangażować się w służbę parafii (konkretna diakonia).