Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NAUKI PRZEDŚLUBNE

Poniżej podajemy informacje i terminy nauk przedślubnych
dla narzeczonych, którzy planują zawrzeć związek małżeński w 2020 roku.

10 – 13 lutego 2020 r.

20 – 23 kwietnia 2020 r.

15 – 18 czerwca 2020 r.

05 – 08 października 2020 r.

 Nauki odbywają się w Domu Katechetycznym Parafii MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych i rozpoczynają się o godzinie 19:00.

DZIEŃ SKUPIENIA dla narzeczonych:

 16 lutego 2020 r.

26 kwietnia 2020 r.

21 czerwca 2020 r.

11 października 2020 r.

Dzień Skupienia zaczyna się o godzinie 13:00 w kościele MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

W programie: Modlitwa do Ducha Św., Konferencja, Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, okazja do Spowiedzi Świętej, Msza Święta, Rozdanie świadectw uczestnictwa – Zakończenie ok. godz. 16:20.

NARZECZENI przed zawarciem sakramentu małżeństwa są zobowiązani do:

- spisania protokołu przedślubnego,

- uczestnictwa w naukach przedślubnych,

- uczestnictwa w Dniu Skupienia,

- udziału w indywidualnych spotkaniach w parafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

Zgłoszenia na Nauki Przedślubne i do Poradni Życia Rodzinnego dokonujemy za pomocą strony internetowej:

http://narzeczenikatowicka.pl