Menu

 

Proboszcz: Ks. dr Grzegorz Śmieciński


Wikariusze:

Ks. Łukasz Nocoń (od 2016r.)

Ks. Mirosław Banaś (od 2018r.)


Inni Kapłani:

Ks. Andrzej Kumor - rezydent

Ks. Henryk Krzysteczko - emeryt, duszpasterz na Bradzie


Ks. dr Grzegorz Śmieciński

Urodził się 5 sierpnia 1979 roku w Wodzisławiu Śląskim. Kształcił się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, następnie w I LO w Wodzisławiu Śl. Po maturze w 1998 podjął studia filoz.-teol. w WŚSD w Katowicach, które ukończył już na WT UŚ.

Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach 15.05.2004 r., z rąk ówczesnego Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia. Jako hasło prymicyjne przyjął zdanie zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją."

W 2008 ukończył studia podyplomowe z teologii pastoralnej w WT UŚ. W tej samej uczelni, w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, sfinalizował studia doktorskie, wieńcząc je 15 X 2013 obroną pracy doktorskiej pt. Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej.

Po święceniach kapłańskich w 2004 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie (2004–2007), następnie w parafii mariackiej w Katowicach (2007–2011) i w sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach Śl. (2011–2014). W 2014 został wikariuszem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i jednocześnie przejął obowiązki ceremoniarza archidiecezjalnego. W 2015 mianowany sekretarzem i rzecznikiem abpa metropolity katowickiego i jednocześnie dyrektorem Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej. Jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej i archidiecezjalnych komisji: Liturgicznej, Architektury i Sztuki Sakralnej, Muzyki Sakralnej. Od listopada 2018 r. jest także wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich.

Jako ceremoniarz archidiecezjalny odpowiada za kształt liturgii w archidiecezji katowickiej ze szczególnym uwzględnieniem celebracji pod przewodnictwem abpa katowickiego. Wsparciem tej działalności jest wydawany „Biuletyn liturgiczny”, adresowany do kapłanów archidiecezji. Uczestniczył także w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako członek Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego.

Dnia 10 sierpnia 2019 roku został wprowadzony w urząd proboszcza naszej parafii.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ks. Łukasz Nocoń

Urodziłem się 30 października 1986 roku. Pochodzę z Imielina, z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Jak zatem widać Maryja nie wypuszcza mnie z swoich opiekuńczych rąk :) Święcenia diakonatu otrzymałem 7 marca 2015 roku w pierwszej katedrze naszej diecezji - w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Staż diakonacki odbyłem w parafii pw. św. Piusa X w Rudzie Śląskiej. 21 maja 2016 roku z rąk Abpa Wiktora w katedrze naszej archidiecezji otrzymałem święcenia prezbiteratu. Jak moje hasło prymicyjne i motto na swoje życie kapłańskie przyjąłem słowa z Księgi Sędziów, który anioł Pański wypowiada do Gedeona: "Idź z tą siłą, jaką posiadasz..." (Sdz 6,14). Dla mnie stanowią one zapewnienie, że Pan Bóg zawsze wspiera i błogosławi, nawet gdy my tego nie zauważamy. Zresztą... Te słowa towarzyszyły mi w zasadzie przez całe seminarium :)

29 sierpnia 2016 roku rozpocząłem niesamowitą przygodę z parafią Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ks. Mirosaw Bana

Ks. Mirosław Banaś

Urodził się 18 listopada 1981 roku w Piekarach Śląskich. Pochodzi z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu. Święcenia diakonatu przyjął dnia 24 kwietnia 2006 roku w Katowicach-Janowie za sprawą Ks. bpa Józefa Kupnego, zaś święcenia kapłańskie 12 maja 2007 roku w Katedrze Chrystusa Króla z rąk Ks. abpa Damiana Zimonia. Hasło prymicyjne: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1 J 3,18). 


Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Franciszek Paterok 1921-1931
 • ks. Wojciech Urban, administrator 1931-1932
 • ks. Jan Tomala 1932-1939
 • ks. Gerard Bańka, substytut 1939-1945, administrator 1945-1947
 • ks. Jan Miczka, administrator 1947-1953
 • ks. Augustyn Zając, administrator 1953-1957
 • ks. Bernard Barysz, administrator 1957-1958, proboszcz 1958-1970
 • ks. Bronisław Cichy 1970-1981
 • ks. prał. Konrad Szweda 1981-1988
 • ks. Antoni Jan Bartoszek 1988-1998
 • Ks. Janusz Lasok 1998-2009
 • Ks. prał. dr Jacek Wojciech 2009-2019

Kapłani pochodzący z parafii:

ks. prał. Wawrzyniec Pucher 1901, ks. Paweł Pucher 1906, ks. Paweł Wycisło 1909, ks. Robert Pucher 1936, ks. Erwin Muszer 1937, ks. prał Jan Rzepka 1937, o Bernard Jarek OMI 1940, ks. Bronisław Nowak 1953, ks. Tadeusz Gregeracki 1963, ks. Bernard Jarek 1966, ks. dr Norbert Mendecki 1972, ks. Józef Szczyrba 1976, o. Brunon Kasprowski OFM 1982, ks. Piotr Puchała 1982, ks. Jerzy Kiecka 1984, ks. Andrzej Bujar 1985, ks. dr Andrzej Suchoń 1985, ks. dr Krzysztof Borowiec 1991, ks. dr Stanisław Cieślak SJ 1991, ks. Adam Pukocz 1997, ks. dr Marek Porwolik 2000, ks. Mariusz Auguścik 2003, ks. Karol Pukocz 2005, ks. Rafał Moroń 2014.

Kapłani pochodzący z parafii - podany rok wskazuje na datę święceń.


Kapłani pochowani na terenie parafii:

ks. Bernard Barysz, ks. Bronisław Cichy, ks. Franciszek Paterok, ks. Franciszek Ryguła (cmentarz komunalny), ks. prał. Konrad Szweda, ks. Brunon Zachłod, ks. Konrad Bojdoł.