Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;

wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Proboszcz: Ks. dr Grzegorz Śmieciński


Wikariusze:

Ks. Dorian Figołuszka (od 2019r.)

Ks. Rafał Mandel (od 2019r.)


Inni Kapłani:

Ks. Łukasz Nocoń - rezydent, Notariusz Sądu Metropolitalnego w Katowicach

Ks. Henryk Krzysteczko - emeryt, duszpasterz na Bradzie


ks.grzegorz

Ks. dr Grzegorz Śmieciński

Urodził się 5 sierpnia 1979 roku w Wodzisławiu Śląskim. Kształcił się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, następnie w I LO w Wodzisławiu Śl. Po maturze w 1998 podjął studia filoz.-teol. w WŚSD w Katowicach, które ukończył już na WT UŚ.

Święcenia kapłańskie przyjął w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach 15.05.2004 r., z rąk ówczesnego Arcybiskupa Katowickiego Damiana Zimonia. Jako hasło prymicyjne przyjął zdanie zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją."

W 2008 ukończył studia podyplomowe z teologii pastoralnej w WT UŚ. W tej samej uczelni, w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, sfinalizował studia doktorskie, wieńcząc je 15 X 2013 obroną pracy doktorskiej pt. Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej.

Po święceniach kapłańskich w 2004 pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie (2004–2007), następnie w parafii mariackiej w Katowicach (2007–2011) i w sanktuarium MB Piekarskiej w Piekarach Śl. (2011–2014). W 2014 został wikariuszem w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach i jednocześnie przejął obowiązki ceremoniarza archidiecezjalnego odpowiadając za kształt liturgii w archidiecezji katowickiej ze szczególnym uwzględnieniem celebracji pod przewodnictwem abpa katowickiego. Tę posługę pełnił do 31 VIII 2021 r. W 2015 został mianowany sekretarzem i rzecznikiem abpa metropolity katowickiego i jednocześnie dyrektorem Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej. Uczestniczył także w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako członek Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Od listopada 2018 r. jest wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich. Jest także członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej i archidiecezjalnych komisji: Liturgicznej, Architektury i Sztuki Sakralnej, Muzyki Sakralnej.

Dnia 10 sierpnia 2019 roku został wprowadzony w urząd proboszcza naszej parafii.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ks.dorian

Ks. Dorian Figołuszka

Urodził się 19 listopada 1994 w Bielsku-Białej. Pochodzi z parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju, Sanktuarium Bożej Opatrzności. Uczęszczał do SP 19 a następnie do Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Równocześnie chodził do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie uczył się gry na fortepianie. Oprócz tego, że większość czasu przed seminarium spędził za kontuarem organowym będąc organistą w parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju, to był związany z formacją ministrantów i to tam rozeznawał swoje powołanie. Po uzyskaniu matury wstąpił do WŚSD w Katowicach.

Podczas formacji seminaryjnej był odpowiedzialny za katechizację w Katolickiej Fundacji Dzieciom, był organistą i a jako diakon był odpowiedzialny za śpiewaną kompletę w języku łacińskim. Prace magisterską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. A. Reginka nt. „Nieszpory na Boże Narodzenie w tradycji górnośląskiej”. Na roku IV swój staż akolitacki przeżywał w parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu, zaś staż diakonacki odbywał w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach.

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abp. Wiktora Skworca 11 maja 2019 roku w katowickiej archikatedrze. Jako hasło prymicyjne wybrał fragment hymnu Adoro te devote św. Tomasza z Akwinu: Niech pragnienie serca kiedy spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Ta zwrotka znanej pieśni „Zbliżam się w pokorze”, która towarzyszy mu od czasu podjęcia decyzji o wstąpieniu do seminarium.

Interesuje się historią, szczególnie jej muzyczną gałęzią, a także dyrygenturą i liturgiką. Lubi wycieczki w góry oraz podróże w różne ciekawe miejsca.

30 sierpnia 2019 roku rozpoczął posługę w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ks.rafal

Ks. Rafał Mandel

Urodził się 20 grudnia 1987 roku. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Kształcił się najpierw w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku. W 2006 roku wstąpił do WŚSD w Katowicach i podjął studia teologiczne na WTL UŚ.

W 2011 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. abp Damiana Zimonia w Bazylice w Piekarach Śląskich. Natomiast 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. abp Wiktora Skworca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jego hasło prymicyjne brzmi: „Totus Tuus”.

Staż diakonacki odbył w 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim w parafii Wniebowzięcia NMP. Jako wikariusz posługiwał najpierw w Brzęczkowicach w parafii Matki Bożej Bolesnej w latach 2012-2015, a następnie w Katowicach w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w latach 2015-2019.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ks.lukasz

Ks. Łukasz Nocoń

Urodził się 30 października 1986 roku. Pochodzi z Imielina, z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Jak zatem widać Maryja nie wypuszcza go z swoich opiekuńczych rąk :) Święcenia diakonatu otrzymał 7 marca 2015 roku w pierwszej katedrze naszej diecezji - w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Staż diakonacki odbył w parafii pw. św. Piusa X w Rudzie Śląskiej. 21 maja 2016 roku z rąk Abpa Wiktora w katedrze naszej archidiecezji otrzymał święcenia prezbiteratu.

Jako hasło prymicyjne i motto na swoje życie kapłańskie przyjął słowa z Księgi Sędziów, który anioł Pański wypowiada do Gedeona: "Idź z tą siłą, jaką posiadasz..." (Sdz 6,14). Stanowią one zapewnienie, że Pan Bóg zawsze wspiera i błogosławi, nawet gdy my tego nie zauważamy. Zresztą... Jak sam mówi: "Te słowa towarzyszyły mi w zasadzie przez całe seminarium :)".

29 sierpnia 2016 roku rozpoczął niesamowitą przygodę z parafią Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Od września 2019 roku jest Notariuszem Sądu Metropolitarnego w Katowicach.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ks.henryk

Ks. Henryk Krzysteczko

Urodził się 19 lipca 1946 roku w Rudzie Śląskiej. W 1972 uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a 30 marca 1972 przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat na podstawie pracy Koncepcja osobowych relacji międzyludzkich wg C. Rogersa i możliwość zastosowania jej w duszpasterstwie w listopadzie obronił w 1978 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował jako wikariusz: w Moszczenicy Śląskiej (1972-1976), w Lamprechshausen i Bürmos w diecezji Salzburg (1981-1982) oraz w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (1982-1986). W 1997 ukończył magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1998 uzyskał habilitację na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006. Pełni funkcję kierownika Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

W lipcu 2018 roku dekretem metropolity katowickiego abpa Wiktora Skworca został skierowany do posługi w kaplicy św. Brata Alberta w Bradzie.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Franciszek Paterok 1921-1931
 • ks. Wojciech Urban, administrator 1931-1932
 • ks. Jan Tomala 1932-1939
 • ks. Gerard Bańka, substytut 1939-1945, administrator 1945-1947
 • ks. Jan Miczka, administrator 1947-1953
 • ks. Augustyn Zając, administrator 1953-1957
 • ks. Bernard Barysz, administrator 1957-1958, proboszcz 1958-1970
 • ks. Bronisław Cichy 1970-1981
 • ks. prał. Konrad Szweda 1981-1988
 • ks. Antoni Jan Bartoszek 1988-1998
 • ks. Janusz Lasok 1998-2009
 • ks. prał. dr Jacek Wojciech 2009-2019

Kapłani pochodzący z parafii:

ks. prał. Wawrzyniec Pucher 1901, ks. Paweł Pucher 1906, ks. Paweł Wycisło 1909, ks. Robert Pucher 1936, ks. Erwin Muszer 1937, ks. prał Jan Rzepka 1937, o Bernard Jarek OMI 1940, ks. Bronisław Nowak 1953, ks. Tadeusz Gregeracki 1963, ks. Bernard Jarek 1966, ks. dr Norbert Mendecki 1972, ks. Józef Szczyrba 1976, o. Brunon Kasprowski OFM 1982, ks. Piotr Puchała 1982, ks. Jerzy Kiecka 1984, ks. Andrzej Bujar 1985, ks. dr Andrzej Suchoń 1985, ks. dr Krzysztof Borowiec 1991, dr hab. Stanisław Cieślak SJ prof. AIK 1991, ks. Adam Pukocz 1997, ks. dr Marek Porwolik 2000, ks. Mariusz Auguścik 2003, ks. Karol Pukocz 2005, ks. Rafał Moroń 2014.

Kapłani pochodzący z parafii - podany rok wskazuje na datę święceń.


Kapłani pochowani na terenie parafii:

ks. Bernard Barysz, ks. Bronisław Cichy, ks. Franciszek Paterok, ks. Franciszek Ryguła (cmentarz komunalny), ks. prał. Konrad Szweda, ks. Brunon Zachłod, ks. Konrad Bojdoł.

Menu