Menu

Motywacje kandydatów do Bierzmowania w roku szkolnym 2011/2012

Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ chcę udoskonalić moją wiarę i więź z Kościołem. Chcę stać się dojrzałym świadkiem Chrystusa i jego Kościoła. Wierzą, że podczas bierzmowania Duch Święty obdarzy mnie swymi darami: mądrości, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą.

Dominika


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ jestem dzieckiem Bożym, należę do Kościoła oraz wychowuję się w rodzinie katolickiej, gdzie żyję wg Dekalogu. Chcę pogłębiać swoją wiarę i miłość do Boga, pragnę przystąpić do kolejnego, jakże dla mnie ważnego sakramentu ? sakramentu Bierzmowania. Światłość Ducha, którą pragnę otrzymać od Ducha Świętego w tym sakramencie niewątpliwie pomoże mi dokonywać słusznych wyborów w moim życiu.

Jagoda


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ pragnę umocnić moją wiarę na drodze dojrzałości chrześcijańskiej. Dzięki Sakramentowi Bierzmowania stanę się lepszym członkiem Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. I to on właśnie napełni mnie swoimi darami mądrości, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Dla mnie przyjęcie Sakramentu Bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bpgu, obietnicą życia według wiary, zachowania na co dzień Dekalogu, poszerzenia i pogłębienia mojej wiary religijnej.

Daniel


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ jestem wierzącym i praktykującym katolikiem. Chcę bliżej poznać Pismo Święte i Boga. Pragnę umocnić swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i wszystkich Świętych, otrzymać dary Ducha Świętego, umieć lepiej się modlić, pogłębić swoją wiarę oraz mieć wybranego przez siebie patrona.

Bartosz


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ jestem katoliczką i jest to kolejny sakrament święty, który chcę przyjąć, aby w dalszym moim dorosłym życiu nadal dojrzewać w swojej wierze i dawać przykład swoją postawą młodszemu pokoleniu.

Natalia


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ chcę jeszcze ściślej związać się z Kościołem. Pragnę otrzymać szczególną moc Ducha Świętego, która pozwoli mi zostać świadkiem Chrystusa. Chcę zobowiązać się do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz bronienia jej.

Ewa


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ jako osoba wierząca pragnę przyjąć wszystkie Sakramenty Święte. Wkraczam w życie dorosłe i zrozumiałem, że poprzez Sakramenty Święte staję się człowiekiem bardziej zbliżonym do Boga, że mogę zawsze na niego liczyć. Myślę, że poprzez Sakrament Bierzmowania, Duch Święty pomoże mi podjąć słuszne decyzje, jeśli chodzi o dalsze moje życie.

Krystian


Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ pragnę stać się lepszym katolikiem, chcę gorliwiej przeżywać Eucharystię. Pragnę, aby Duch Święty zesłał na mnie wszelkie łaski oraz opatrzył mnie swoją opieką.

Rafał


W moim przypadku Bierzmowanie będzie świadomym przypieczętowaniem mojej wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Dzięki niemu umocnię i dopełnię łaskę Chrztu św., której doznałem będąc małym dzieckiem. Dzięki Sakramentowi dojrzewania stanę się w doskonalszy sposób członkiem kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. I to właśnie on napełni mnie swoimi darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, gdy przyjmę ten sakrament. Poprzez Bierzmowanie ściślej zjednoczę się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym, uodpornię się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia. Dla mnie przyjęcie tego sakramentu będzie obietnicą złożoną Bogu. Obietnicą życia według wiary, zachowywaniu na co dzień przykazań dekalogu, poszerzenia i pogłębienia mojej wiedzy religijnej. Dzięki Sakramentowi Bierzmowania st6anę się dojrzałą chrześcijanką.

Małgorzata