Menu

INTENCJE NA MARZEC

  • za Ojca Świętego Franciszka, kapłanów, diakonów oraz alumnów trzeciego roku, w intencji Misji

  • o pokój na świecie i prześladowanych za wiarę

  • za chorych, duchowo zagubionych, o nawrócenie grzeszników, za ojczyznę i rządzących

  • w intencji rekolekcji parafialnych, o umocnienie w wierze dla dzieci i młodzieży

  • o nowych członków do wspólnoty Żywego Różańca

  • o godne przeżycie Wielkiego Postu i trzeźwość w rodzinach

  • za Ks. Proboszcza Jacka, odchodzącego na emeryturę

  • za kapłana, który przyjmie urząd proboszcza w naszej parafii

  • we wszystkich trudnych sprawach parafii i miasta