Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;

wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

INTENCJE NA GRUDZIEŃ

 • za Ojca Świętego Franciszka biskupów oraz o uświęcenie duchowieństwa

 • za naszych kapłanów, a szczególnie księdza Tomasza, prosząc o zdrowie dla niego

 • o godne przeżycie Adwentu

 • za chorych i duchowo zagubionych

 • za misje oraz za prześladowanych za wiarę

 • o uszanowanie Dnia Pańskiego poprzez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej

 • o pokój na świecie oraz w naszych wspólnotach, rodzinach i sercach

 • za Krucjatę Różańcową, ojczyznę i rządzących

 • o trzeźwość w rodzinach i o umocnienie wiary dla dzieci i młodzieży

 • za alumnów seminarium przygotowujących się do przyjęcia posługi akolitatu

 • we wszystkich trudnych sprawach parafii i miasta

Menu