Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

INTENCJE NA MARZEC

  • za Ojca Świętego Franciszka, kapłanów, diakonów oraz alumnów trzeciego roku

  • w intencji misji

  • o pokój na świecie i za prześladowanych za wiarę

  • za chorych, duchowo zagubionych, o nawrócenie grzeszników

  • w intencji rekolekcji parafialnych, o umocnienie w wierze dla dzieci i młodzieży

  • za ojczyzną i rządzących

  • o nowych członków do wspólnoty Żywego Różańca

  • o godne przeżycie Wielkiego Postu i trzeźwość w rodzinach

  • za osoby, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania

  • we wszystkich trudnych sprawach parafii i miasta