Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;

wtorek i piątek 18:30 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

INTENCJE NA MARZEC

 • za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów
 • o pokój na świecie i za prześladowanych za wiarę
 • za kapłanów naszej parafii i diakona Macieja przeżywającego swój staż duszpasterski
 • o godne przeżycie Wielkiego Postu i trzeźwość w rodzinach
 • w intencji rekolekcji parafialnych, o umocnienie w wierze dla dzieci i młodzieży
 • za chorych, za duchowo zagubionych, o nawrócenia grzeszników
 • o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za misje
 • o uszanowanie Dnia Pańskiego poprzez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej
 • o nowych członków do wspólnoty Żywego Różańca
 • za alumnów III roku przyjmujących posługę lektoratu
 • we wszystkich trudnych sprawach parafii i miasta

 


Menu