Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA 17 – 05 – 2020 6. Niedziela Wielkanocna

07:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Jadwigi Wyroba.

08:30

Za + Jerzego Kowalczyka – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulicy Energetyków 9 oraz za wszystkich ++ z tego bloku.

10:00

1. Intencja dziękczynna z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II za dar życia i pontyfikatu oraz za dobrodziejów kościoła i parafii w Łaziskach Górnych.
2. Za Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
3. Za duszpasterzy parafii z okazji kolejnych rocznic święceń kapłańskich.

11:30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Michała Czyża z okazji 18. rocznicy urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia, dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej z błogosławieństwem dla całej rodziny oraz z prośbą o zdrowie dla Mateusza /TD/.
W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ I KOMUNIA ŚWIĘTA: PAULINA RYGUŁA I PAWEŁ MAŃDOK

15:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. mamy Anieli Kalisz we wspomnienie 100. rocznicy urodzin, dla ojca Wincentego, dziadków z obu stron, kuzyna Krystiana oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

17:00

Za + Helenę Przybytek w 1. rocznicę śmierci, męża Stanisława oraz wszystkich ++ z rodziny.

09:00

BRADA: Za ++ Piotra i Reginę Schubertów.

11:00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.

PONIEDZIAŁEK 18 – 05 – 2020

08:15

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Renaty z okazji urodzin dziękując dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia i błogosławieństwo dla całej rodziny oraz o szczęśliwy przebieg operacji dla szwagra Jerzego.

18:00

Za + ojca Bernarda Mendeckiego na pamiątkę urodzin, mamę Alicję, ciocię Urszulę, wujka Romana, teścia Jerzego oraz ++ dziadków z obu stron.

18:00

Za + Klarę Ratkę w kolejną rocznicę śmierci, męża Stanisława, synów Brunona i Rudolfa oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

18:00

Za ++ Helenę i Kazimierza Korusów oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

17:00

BRADA: W intencji Adama Strzelczyka z okazji urodzin oraz za + Anielę Hojnacką.

WTOREK 19 – 05 – 2020

08:15

W intencji żyjących i ++ członków III Zakonu Świętego Franciszka.

18:00

Za + Annę Braszczok w 1. rocznicę śmierci, męża Huberta oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za + ks. Bernarda Barysza w 50. rocznicę śmierci, rodziców oraz wszystkich ++ z rodzin Barysz – Marzotko.

18:00

Za + męża Waldemara Micka, syna Adama, wnuka Patryka oraz wszystkich ++ z rodziny.

17:00

BRADA: Za + Leona Widucha.

ŚRODA 20 – 05 – 2020

08:15

Za + Zygmunta Krasonia – intencja ofiarowana od rodziny Widera.

18:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Andrzeja Szulca z okazji urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

18:00

Za ++ rodziców Jana i Helenę Łukackich, 4 braci oraz wszystkich ++ z rodziny. 

18:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. męża i ojca Leonarda Wyciszczoka w 1. rocznicę śmierci oraz dla ++ rodziców Anny i Bernarda Bańczyków w kolejne rocznice śmierci.

17:00

BRADA: Za ++ Wiktorię, Karola, Erwina i Ernestynę Spula oraz Małgorzatę i Stanisława Michalczyków.

CZWARTEK 21 – 05 – 2020 wspomnienie św. Jana Nepomucena

08:15

W intencji Panu Bogu wiadomej.

18:00

Za + męża, ojca i dziadka Bernarda Dudę na pamiątkę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za + Franciszka Szczyrbę na pamiątkę urodzin, żonę Cecylię, ++ rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa. 

18:00

Za + mamę Weronikę Sakwerda we wspomnienie 90. rocznicy urodzin i kolejną rocznicę śmierci, siostrę Anielę oraz wszystkich ++ z rodziny.

17:00

BRADA: Za + Alfreda Pandera w 1. rocznicę śmierci.

PIĄTEK 22 – 05 – 2020

08:15

Za + Zygmunta Krasonia – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Tulipanów oraz za wszystkich ++ z tej ulicy.

18:00

Za + Zbigniewa Wróbla w 1. rocznicę śmierci oraz ++ jego rodziców.

18:00

Za + Dominika Suchonia w 10. rocznicę śmierci, + dziadka oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za ++ Bernarda i Eufemię Kupnych, Emila Śmietanę, ++ dziadków z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Kupny – Śmietana.

17:00

BRADA: W intencji Michała Domogały.

SOBOTA 23 – 05 – 2020

08:15

Za + Jerzego Wietocha – intencja ofiarowana od sąsiadów z Osiedla Centrum 9.

17:00

Za ++ rodziców Elzę i Leona Rudków, ++ dziadków Arndt – Rudka, ++ Zofię i Władysława Bartkowiaków, szwagra Zenona Baszka, ++ chrzestnych oraz wszystkich ++ z rodzin Staszek – Otka – Kucharski – Bartkowiak.

17:00

Za + Barbarę Ogórek we wspomnienie urodzin oraz za wszystkich ++ z rodziny.

17:00

Za + Piotra Dyczkę w 1. rocznicę śmierci.

17:00

BRADA: W intencji Kasi.

NIEDZIELA 24 – 05 – 2020 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

07:00

Za ++ rodziców Wilmę i Stanisława Skrobolów oraz ++ rodziców chrzestnych Annę i Artura.

08:30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji rodzin Konopka i Bańczyk, a w szczególności w intencji Mateusza, Anity i Bernarda z okazji kolejnych rocznic ich urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na kolejne lata życia /TD/.

10:00

Za śp. Łukasza Olszewskiego - intencja ofiarowana od Dyrekcji i pracowników WORD w Katowicach.

11:30

Do Dzieciątka Jezus w intencji Hanny Blicharskiej w 1. rocznicę urodzin oraz jej siostry Wiktorii Blicharskiej z okazji 8. rocznicy urodzin, prosząc o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy kolejny dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

15:00

Za ++ Teresę i Pawła Skorupków oraz wszystkich ++ z rodzin Skorupka – Sobczyk.

17:00

Za + mamę Różę Widuch, ojca Alfreda, Bronisławę i Alojzego Jaroszków oraz wszystkich ++ z rodzin Widuch - Jaroszek – Mrowiec – Hapeta.

09:00

BRADA: Za + Monikę Braszczok w rocznicę śmierci, męża Brunona, brata Alfreda, bratową Krystynę oraz ++ pokrewieństwo.

11:00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.