Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA 19 – 04 – 2020 2. Niedziela Wielkanocna

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 10.00

Za ++ górników oraz ich rodziny.

 10.00

Za + Felicjana Suchonia w 20. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Suchoń – Jarek – Braszczok.

 10.00

Za + męża Henryka Syta w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz szwagra Ryszarda Kubisiaka.

 10.00

Za + męża, ojca i dziadka Jana Gruchla w 1. rocznicę śmierci, ++ braci Stefana i Józefa oraz zięcia Karola.

 17.00

Za + męża Gerarda Jaszczyka we wspomnienie 80. rocznicy urodzin, jego ++ rodziców, teściów, siostry i szwagrów.

 17.00

Za + tatę Władysława Wiśniewskiego, mamę Stefanię, męża Stanisława, zięcia Eryka, dziadków oraz wszystkich ++ z rodziny.

 09.00

BRADA: Za ++ Janinę Byczek, rodziców Adama i Bronisławę, braci oraz bratanków.

 11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

PONIEDZIAŁEK 20 – 04 – 2020

 08.15

Za ++ Gertrudę i Pawła Borysiów, siostry Pelagię i Katarzynę, szwagrów Jana i Rufina oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + męża Rudolfa Grysko w 4. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron.

18.00

Za + Edwarda Kaźmierczaka na pamiątkę urodzin oraz za wszystkich ++ z rodziny.

 18.00

Za + mamę, babcię i prababcię Michalinę Czapską, jej + córkę Grażynę oraz wszystkich ++ z rodzin Czapski – Gajda.

 17.00

BRADA: W intencji żyjących i ++ z rodziny Ksiądz.

WTOREK 21 – 04 – 2020

 08.15

W intencji żyjących i ++ członków III Zakonu Św. Franciszka.

 18.00

Za + męża Lucjana Spyrę w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron

 18.00

Za + ojca Alojzego Woźnikowskiego na pamiątkę urodzin, mamę Agnieszkę oraz wszystkich ++ z rodzin Woźnikowski – Pacha.

 18.00

Za + męża, ojca i dziadka Wiesława Oniska w 3. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny. 

 17.00

BRADA: Za ++ rodziców Reginę i Bolesława Domogałów.

ŚRODA 22 – 04 – 2020

 08.15

W intencji córek Agnieszki i Lucyny o umocnienie wiary oraz synów Adriana, Marcina i Rafała o łaskę nawrócenia i błogosławieństwo dla ich rodzin.

 18.00

Za + żonę Barbarę Janus w 5. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

 18.00

Za ++ rodziców Alojzego i Cecylię Podbiołów, brata Stefana oraz dziadków z obu stron.

 18.00

Za + męża i ojca Franciszka Lucińskiego, ++ teściów, rodziców oraz dziadków z obu stron.

 17.00

BRADA: Za ++ rodziców Elfrydę i Sylwestra oraz siostrę Małgorzatę.

CZWARTEK 23 – 04 – 2020

Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski

 08.15

Za + Wojciecha Birka na pamiątkę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

 18.00

Za ++ rodziców Marię i Alfreda Kaliszów, dziadków z obu stron oraz brata Krystiana.

 18.00

Za + męża Alojzego Uckę, syna Jerzego oraz wszystkich ++ z rodzin Erm – Ucka.

 18.00

Za + syna Jerzego Masarczyka na pamiątkę jego urodzin, męża Rudolfa, wnuczkę Annę, rodziców z obu stron oraz bratową Stefanię. 

 17.00

BRADA: Za + Alojzego Szymczyka.

PIĄTEK  24 – 04 – 2020

 08.15

Za ++ Annę i Henryka na pamiątkę ich urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

 18.00

W intencji żyjących i ++ członków Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

 18.00

Za + Małgorzatę Gawlik w 1. rocznicę śmierci.

 18.00

Za + Różę Winkler w rocznicę śmierci, męża Ernesta we wspomnienie urodzin, ++ braci oraz wszystkich ++ z rodziny.

 17.00

BRADA: W intencji Otylii Stronczywilk.

SOBOTA 25 – 04 – 2020 Święto św. Marka Ewangelisty

 07.40

GODZINKI KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 08.15

Za ++ członków Żywego Różańca.

 17.00

Za + Kazimierza Lulewicza.

 17.00

Do Bożej Opatrzności i naszej Królowej Różańca Świętego o zdrowie i wytrwałość dla naszych kapłanów w Łaziskach Górnych oraz ich rodziców.

 17.00

Do Opatrzności Bożej i Królowej Różańcowej o dalszą opiekę i zdrowie dla 2 córek z rodzinami i męża.

 17.00

BRADA: W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

NIEDZIELA 26 – 04 – 2020 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 07.00

Za + mamę Hildegardę Otręba, ojca Jana, dziadków oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 08.30

Za + Marka Jezierskiego w 1. rocznicę śmierci – intencja ofiarowana od żony, córki i syna. 

 10.00

Za śp. Łukasza Olszewskiego – intencja ofiarowana od Dyrekcji i pracowników WORD Katowice.

 11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Józefa Siwego z okazji urodzin oraz kolejnej rocznicy ślubu Teresy i Józefa jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

 15.00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji jubilatów Marii i Tadeusza Jaworskich z okazji 50. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

 17.00

Do Dzieciątka Jezus w intencji Seweryna Sztajgli w 1. rocznicę urodzin, prosząc o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

 09.00

BRADA: Za ++ Helenę Jaśniok, męża Józefa oraz wnuka Stanisława.

 11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem internetu.