Drukuj

NIEDZIELA 08 – 03 – 2020 
II Niedziela Wielkiego Postu

07.00

Za + Ryszarda Rzepkę – intencja ofiarowana od chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

08.30

Za + Annę Marzotko, rodziców, rodzeństwo, ks. Bernarda Barysza oraz wszystkich ++ z rodzin Marzotko – Barysz – Baucza.

10.00

Za + syna Jacka Woźniaka w 2. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Pacha – Woźniak – Rzepka – Adamik.

11.30

Za + męża, ojca i dziadka Zygmunta Paździora w 4. rocznicę śmierci, teściów Stefana i Praksedę, ojca Wiktora Loska oraz wszystkich ++ z rodziny.

15.00

Za + męża, ojca i dziadka Józefa Widerę w 1. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

16.00

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Walentego Piotrowicza w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, dziadków oraz wszystkich ++ z rodziny.

09.00

BRADA: Za + Elfrydę Rudzik we wspomnienie urodzin, męża Józefa oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 09 – 03 – 2020

08.15

Za + Małgorzatę Moś w 65. rocznicę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Elżbiety, prosząc o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

18.00

Za + Bronisławę Kobiór w 1. rocznicę śmierci, męża Pawła, córkę Imeldę, synową Marię, wnuka Grzegorza oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Edeltraudę Lichecką w 2. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Lichecki – Olszynka.

17.00

BRADA: W intencji Weroniki Lesiak.

WTOREK 10 – 03 – 2020

08.15

18.00

Za + męża Jerzego Sulejczaka we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teścia oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Łucję Leśnik oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Mirosława Piszczka w 1. rocznicę śmierci oraz ojca Pawła.

17.00

BRADA: W intencji Józefa Krabesa z okazji urodzin – intencja ofiarowana od mieszkańców Brady.

ŚRODA 11 – 03 - 2020

08.15

Za + męża Franciszka, ++ rodziców Józefa i Otylię, teściów Franciszka i Annę, 2 siostry, 3 szwagrów oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Erny Tuszyńskiej – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulicy Parkowej 3 oraz za wszystkich ++ współlokatorów z tego bloku.

18.00

Za + Ryszarda Rzepkę – intencja ofiarowana od Danuty i Henryka Kuklów.

18.00

Za + żonę Alicję Szczęch w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.
 17.00

BRADA: Za ++ zalecanych.

CZWARTEK 12 – 03 – 2020

08.15

18.00

Za + Marię Dziekan – intencja ofiarowana od Ewy i Janusza Kaweckich z rodzinami.
18.00

Za ++ rodziców Magdalenę i Teodora Kuczerów, teściów,  dziadków z obu stron, rodzeństwo oraz  wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Piotra Sikorę – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulicy Ogrodowej 45d.

17.00

BRADA: Dz.bł. w intencji Krystyny Widuch z okazji 80. rocznicy urodzin.

PIĄTEK 13 – 03 – 2020 

08.15

Za + Anielę Mrowiec – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulic Kwiatowej – 1 Maja – Sienkiewicza.

08.45

Droga Krzyżowa dla dorosłych

16.30

Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15

Droga Krzyżowa dla dorosłych

18.00

Za + męża Stefana Parzyszka, syna Zbigniewa oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

17.00

BRADA: Za ++ Reinholda, Eugenię i Teresę Spulów, Gertrudę i Waltra Ficków oraz Łucję, Grzegorza i Bernarda Śmietanów.

SOBOTA 14 – 03 – 2020

08.15

W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

14.00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Hildegardy Garus z okazji 80. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD//modlitwa za + siostrę bliźniaczkę/.

17.00

Za + Waldemara Kempkę, ojca Alfreda, ++ dziadków oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

O dar życia wiecznego dla śp. Anny Biskup, Elżbiety Moraczyńskiej i Ireneusza Habraszki.

17.00
BRADA: W intencji Andrzeja z okazji urodzin.

NIEDZIELA 15 – 03 – 2020
III Niedziela Wielkiego Postu

07.00

08.30

Za + Marię Starzyczny – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulicy Szarotki 2c zamiast wieńca.

10.00

Za ++ rodziców Marię i Rajmunda Dudów w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Duda – Kasperek – Rodacki.

11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji jubilatów Jana i Heleny Bugajów z okazji 50. rocznicy ślubu oraz 75. rocznicy urodzin Jana jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

15.00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Janiny Woźniak z okazji 80. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ CHRZEST – GRZEGORCZYK MILENA

16.00

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

17.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Gintra Orawskiego i jego swatów – intencja ofiarowana od Zofii i Stanisława Jamrozów oraz Wojciecha Jamroza z rodziną z Mszany.

09.00

BRADA: Za ++ rodziców Annę i Antoniego Ucków, siostrę Elżbietę oraz szwagra Alfreda.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.