Menu

WAŻNE

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 24 października 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 7:45 (po Mszy św. porannej) – 10:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze,
także pod numerem telefonu: 500 231 727
i poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl.

 

NIEDZIELA 08 – 12 – 2019 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

07.00

Za + Władysława Gaika w 2. rocznicę śmierci.

08.30

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Jarosława Grochowskiego na pamiątkę urodzin – intencja ofiarowana od rodziców.

10.00

Za + Hildegardę Tańczyk w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Wrona, teściów, siostry Małgorzatę, Helenę i Elżbietę oraz szwagrów Henryka i Otta.

11.30

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Krzysztofa Macudzińskiego w 70. rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w intencji Antoniego Morawiec w 1. rocznicę urodzin prosząc o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Ernę Zabrażan w 1. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: Za ++ teściów Jana i Bronisławę Byczków.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 09 – 12 – 2019 

06.30

Za ++ rodziców Stefanię i Pawła Gizdoniów, Marię i Piotra Kuliczów oraz wszystkich ++ z rodziny Zaczek.

18.00

W intencji wspólnoty Dzieci Maryi.

18.00

Za + męża Franciszka Widucha we wspomnienie urodzin, syna Janusza, siostrę Krystynę oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + męża Krystiana Rogalskiego, ojca Mariana, teściów oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Jadwigę Nowok, męża Alojzego oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + męża Władysława oraz teściową Martę.

WTOREK 10 – 12 – 2019

08.15

Za + syna Dariusza we wspomnienie urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + mamę Irenę Ludwig w kolejną rocznicę śmierci oraz + ojca Jerzego.

18.00

Za + męża Longina Wieczorka w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, brata Stefana, zięcia Eugeniusza oraz szwagra Gerarda.

18.00

Za + Martę Rybarz oraz wszystkich ++ z rodzin Kosiecki – Andrusiak.

17.00

BRADA: Za ++ zalecanych.

ŚRODA 11 – 12 - 2019

06.30

Za + Herberta Gałaszka, żonę Małgorzatę oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

W pewnej intencji przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego z prośbą o łaskę zdrowia i boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 17.00

BRADA: Za + Agnieszkę Pacha, dwóch mężów, dwie córki, dwóch synów, dwie synowe, dwóch zięciów, wnuczkę oraz dwóch wnuków.

CZWARTEK 12 – 12 – 2019

08.15

Za + Irenę Piontek we wspomnienie urodzin, ++ rodziców Gertrudę i Karola oraz Martę i Ludwika Mrzyk, Martę Piontek w rocznicę śmierci.

18.00

Za + męża Henryka Korcza w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron.

18.00

Za ++ Marię Kapol w 19. rocznicę śmierci, jej męża Ryszarda, ich syna Stefana, ++ zięciów Gerarda i Longina oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + Barbarę Sobolak w 1. rocznicę śmierci.

17.00

BRADA; W intencji Franciszka Domagały z okazji urodzin.

PIĄTEK 13 – 12 – 2019 Wspomnienie św. Łucji

06.30

W intencji seniorów naszej parafii.

18.00

Za + ciocię Emilię Mazur oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Dz. bł. z okazji imienin Łucji Kopańskiej.

SOBOTA 14 – 12 – 2019 Wspomnienie św. Jana od Krzyża

08.15

W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

08.15

Za + męża Wojciecha Birka w 7. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

08.15

Za + Bogdana Leśnika i Bożenę Lewandowską – intencja ofiarowana od mamy.

13.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Pani Łucji z okazji 80 rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boża opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/ / modlitwa za + męża Pawła, rodziców i rodzeństwo/.

17.00

Za + ojca Michała Miodka w 10. rocznicę śmierci, mamę Janinę, brata Eugeniusza, ++ Helenę i Władysława Semczyszynów, ++ dziadków z obu stron oraz wszystkich ++ z rodzin Miodek – Szczypek – Semczyszyn – Masternak.

17.00

BRADA: Za ++ ojców Henryka Bujara oraz Stanisława Szymczaka we wspomnienie urodzin.

NIEDZIELA 15 – 12 – 2019
3 Niedziela Adwentu - GAUDETE

07.00

Za + księdza Kamila Spolankiewicza we wspomnienie urodzin.

08.30

Za + męża Władysława Sarzyńskiego w 21. rocznicę śmierci oraz syna Bogdana.

10.00

Za + ojca Jana Dużego na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, mamę Bronisławę, syna Jerzego, wnuka Mirosława Liszka oraz zięcia Albina Ścieżka.

11.30

Za + Stefanię Wiśniewską w 8. rocznicę śmierci, męża Władysława, rodziców z obu stron, zięcia Stanisława, wnuka Eryka oraz wszystkich ++ z rodziny.

11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Klaudii i Mateusza Kowalczyków z okazji kolejnej rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla dzieci Leona i Laury.

15.00

Za + syna Daniela Tuszyńskiego w 3. rocznicę śmierci, męża Mieczysława w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

Za + mamę Wacławę Krzyk w 1. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: W intencji Magdy, Macieja, Przemysława i Kamili.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Menu