Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA 01 – 12 – 2019 
I Niedziela Adwentu

07.00

W pewnej intencji o radość życia wiecznego.

08.30

Za + żonę Bronisławę Srebro w 5. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron.

10.00

Za ++ Łucję i Marię Wieczorek.

11.30

Za + ojca Andrzeja Stasiaka w 2. rocznicę śmierci, ++ dziadków oraz wszystkich ++ z rodziny.
CHRZEST PO MSZY SWIĘTEJ – DAWID PAPIS

15.00

Za + Różę Janko w 1. rocznicę śmierci, męża Maksymiliana, córkę Gabrielę, syna Jerzego oraz dusze w czyśćcu.

17.00

Za + Jana Korusa – intencja ofiarowana od sąsiadów z ulic 1 Maja, Kwiatowej oraz Irysów.

09.00

BRADA: Dz. bł. w intencji rodziny Lamża.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 02 – 12 – 2019 

06.30

Za ++ Piotra i Alojzego.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Domańskiego w 4. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

17.00

BRADA: W intencji Jacka i Gabrieli.

WTOREK 03 – 12 – 2019 Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

08.15

Za ++ zalecanych.

18.00

Za + Teresę Giel w rocznicę śmierci, męża Edwarda, ich rodziców i rodzeństwo oraz wszystkich ++ z rodzin Giel – Siewior.

18.00

Za + męża Emila Sosnę w 8. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: W intencji Jacka i Gabrieli.

ŚRODA 04 – 12 - 2019 Wspomnienie św. Barbary

06.30

Do Bożego Miłosierdzia za + mamę Barbarę Matysiak na pamiątkę imienin - od synów Artura i Marcina.

10.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Barbary w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin /TD/ modlitwa za ++ górników.

18.00

Za + Edwarda Chronowskiego, żonę Helenę oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Barbarę Janus we wspomnienie imienin oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

 17.00

BRADA: Za ++ Annę i Roberta Solik oraz Matyldę i Jana Wojtyczka.

CZWARTEK 05 – 12 – 2019

08.15

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszej parafii.

18.00

Za + Zofię Morcińską – Morawiec – intencja ofiarowana od rodzin Ciesielczyk i Hoffmann.

17.00

BRADA: Za ++ rodziców Alojzego i Martę Braszczok.

PIĄTEK 06 – 12 – 2019

06.30

W intencji wynagradzającej Sercu Jezusa i w intencji rodzin naszej parafii.

06.30

W intencji dzieci Wczesno i I Komunijnych.
18.00

W intencji Marcina i jego rodziny o rozwiązanie trudnych spraw.

19.00

Msza święta młodzieżowa;

17.00

BRADA: Za rodziny.

SOBOTA 07 – 12 – 2019 Wspomnienie św. Ambrożego

08.15

W intencji członków Żywego Różańca.

17.00

Za + Mariana Jaworskiego oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

Za ++ Marię i Wiktora Brauer oraz syna i synową.

17.00

BRADA: W intencji Jerzego Skoczykłoda z okazji urodzin.

NIEDZIELA 08 – 12 – 2019
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

07.00

 Za + Władysława Gaik w 2. rocznicę śmierci.

08.30

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Jarosława Grochowskiego na pamiątkę urodzin – intencja ofiarowana od mamy.

10.00

Za + Hildegardę Tańczyk w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Wrona, teściów, siostry Małgorzatę, Helenę, Elżbietę oraz szwagrów Henryka i Otta.

11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Krzysztofa Macudzińskiego w 70. rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w intencji Antoniego Morawiec w 1. rocznicę urodzin prosząc o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Ernę Zabrażan w 1. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: Za ++ teściów Jana i Bronisławę Byczek.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.