Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA   22 – 11 – 2015   UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.

7.00 Za + ojca Jana Otręba, mamę Hildegardę oraz ++ z pokrewieństwa.
8.30 Do Op. Bożej MB Różańcowej  w intencji małżonków Danuty i Andrzeja Murowski z ok. 40 rocz. ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.
10.00 Do Bożej Op. za przyczyną św. Cecylii w intencji członków chóru „Echo”, członków wspierających oraz za ++ członków chóru.
11.30 Za + Magdalenę Krzak w rocz. śmierci oraz + męża Józefa.
15.00 Za + mamę Irenę Sztejka w 5 rocz. śmierci, ojca Jana, dziadków z obu stron, wujka Czesława i Leona.
17.00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. Marka Kowalczykiewicz z ok. 18 rocz. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia, właściwy wybór drogi życiowej i błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych.
9.00

BRADA; Za + męża Ryszarda Kopańskiego z okazji urodzin oraz ++ rodziców Alojzego i Teodorę.

10.30 BRADA; Dz. bł. w intencji Marii Laury Morawiec w 15 rocz. urodzin.

PONIEDZIAŁEK   23– 11 – 2015 

8.15

Za ++ rodziców Annę i Romana Hapeta, teściów Hildegardę i Emila Danielczyk   oraz + córkę Urszulę Danielczyk.

18.00 Do Bożej Op. MB Różańcowej w intencji syna, wnuka i prawnuka Patryka Micek z okazji 18 rocz. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia, właściwy wybór drogi życiowej i błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Za + Stefanię Cyroń – od sąsiadów z ul. Kwiatowej i Sienkiewicza.
18.00 Za ++ rodziców Jana i Otylię Dytko, siostrę Hildegardę oraz za ++ z rodziny Ulatowski - Dytko.
17.00 BRADA; Ku czci św. Ojca Pio w int. czcicieli.

WTOREK   24 – 11 – 2015  Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac.

8.15 Za + Walentynę Peresiak we wspomnienie jej urodzin – od koleżanek Aliny, Barbary, Krystyny, Zofii z rodzinami oraz od męża z córką i synem.
18.00 Za + Wiesława Czuper – od rodziny Matlągów z Młynnego.
18.00 Za + Karola Neuman w 6 rocz. śmierci, ++ rodziców i krewnych z obu stron.
18.00 Za ++ rodziców Albinę i Mikołaja Wieczorek, brata Henryka, siostrę Anielę, jej męża Ryszarda Kempka.
17.00 BRADA; Za + Henryka Śleziońskiego.

ŚRODA   25 – 11 – 2015

8.15 W intencji żyjących  i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00 Za ++ parafian w miesiącu październiku; Janina Paździor, Teresa Szulc, Czesław Paździor, Czesław Jarczyk, Jerzy Szydłowski, Wiesław Czuper, Józef Kalisz, Jan Zdebel, Rufin Kurczok.
18.00 W intencji członków Akcji Katolickiej.
18.00

Za + Jana Sajur – od współlokatorów z Osiedla Centrum 9.

CZWARTEK  26 – 11 – 2015 

8.15 Za ++ Urszulę i Alfonsa Lisoń oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.00 Msza szkolna; Za śp. Adama – przysposobionego wujka i dziadka – od rodziny Pawłowicz z Jaworzna.
18.00 Za + Rafała Koralewskiego na pamiątkę jego rocznicy urodzin.
18.00 Za + mamę Petronelę Tymczak w r. śmierci, męża Władysława ++ rodz. z obu stron.

PIĄTEK   27 – 11 – 2015

8.15 Za + męża Stanisława Kliś, rodziców z obu stron, 5 szwagrów oraz siostrę Małgorzatę.
18.00 W intencji pracowników „Proelmedu” i ich rodzin/ modlitwa za ++ z tego środowiska/.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Szczur w 1 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.
18.00

Za + Jerzego Rosińskiego – od lokatorów Oś. Centrum 2 oraz wszystkich ++ z tego bloku.

SOBOTA   28 – 11 – 2015 
8.15 Za ++ członków Żywego Różańca.
8.15 Za + Zbigniewa Otockiego w 1 rocznicę śmierci.
17.00 CHRZTY; Wiktor Pfeifer, Filip Woźnica, Paulina Sobota, Liliana Karwacka, Hanna Smołuch, Marcel Przybyła, Zuzanna Raulinowska, Aleksandra Dubas, Ksawery Rogalski.
16.00 BRADA; W intencji mieszkańców Brady w rocznicę poświęcenia Kaplicy św. Brata Alberta/TD/.

NIEDZIELA   29 – 11 – 2015   1 NIEDZIELA ADWENTU.

7.00 W intencji parafian.
8.30 Za + Monikę Maus – od Babci Zofii i córki Patrycji.
10.00

Za ++ Wiesławę Cieślak w 2 rocz. śmierci jej męża Stanisława w 1 rocz. śmierci oraz ++ z rodzin z obu stron.

11.30

Za + Mariana Wnykowicz – od sąsiadów z ul. Dworcowej 55 oraz za wszystkich ++ z tego bloku.

15.00 Do Bożej Op. MB Różańcowej w intencji Darii Kwaśniewskiej z okazji 18 rocz. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o światło Ducha Świętego, łaskę zdrowia, właściwy wybór drogi życiowej oraz w intencji Łukasza Kwaśniewskiego w 1 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża na każdy dzień.
17.00 ROCZKI; Natalia Redzik, Oliwia Solich, Zuzanna Kowalczyk.
9.00

BRADA; Za + Bolesława Braszczoka, Leona Kasperka oraz ++ przyjaciół i znajomych z rodziny Szubert.

10.30 BRADA; Dz. bł. w intencji rodziny Teresy i Piotra Wysłuch.