Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA 17 – 11 – 2019 
33. Niedziela Zwykła

07.00

Za ++ rodziców Anielę i Ryszarda Jargonów, bratową Cecylię, teścia Emila Jarka oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron.

08.30

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Ireny i Mariana Krawczyków oraz wszystkich ++ z rodziny.

10.00

Do Dzieciątka Jezus w intencji Wojciecha Górskiego w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu Św. oraz brata Mateusza z okazji 11. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

11.30

Do Dzieciatka Jezus w intencji Laury Wawrzak w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu Św. z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosł. dla rodziców, brata Leona, chrzestnych i dziadków.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA – ZOFIA FRONDCZAK

15.00

Za + męża Aleksandra Parzyszka, ++ rodziców z obu stron oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

Za + Kazimierza Pawelca.

09.00

BRADA: Za + syna Adama Byczka w 3. rocznicę śmierci.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

11.00

BRADA: Do Dzieciatka Jezus w intencji Tymoteusza Szymała w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu Św. z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień życia z błogosławieństwem dla rodziców, rodzeństwa, chrzestnych i dziadków.

PONIEDZIAŁEK 18 – 11 – 2019 
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

08.15

W intencji Marcina i jego rodziny.

18.00

Za + żonę i mamę Annę Janik w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Zofię Urbaś w 2. rocznicę śmierci, + męża oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Irenę Halską – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. 1 Maja.

17.00

BRADA: Za + Włodzimierza Wyrwisia.

WTOREK 19 – 11 – 2019

08.15

Za + Katarzynę Jeger w rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Ks. Doriana Figołuszki z okazji urodzin dziękując Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia i posługi kapłańskiej.

18.00

Za + Herminę Żogałę, męża Jerzego oraz wszystkich ++ z rodzin Żogała – Wołczko – Śmietana.

18.00

Za + Jadwigę Gruszkę w rocznicę śmierci, męża Pawła, syna Emanuela, córkę Monikę oraz wszystkich ++ z rodzin Gruszka – Auguścik.

17.00

BRADA: Za Łucję, Grzegorza, Bernarda Śmietana oraz ++ z rodzin Spula – Śmietana.

ŚRODA 20 – 11 - 2019 
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

08.15

W intencji żyjących i ++ emerytów i rencistów Elektrowni Łaziska.

18.00

Podziękowanie za szczęśliwy przebieg operacji, powrót do zdrowia oraz prośba o zdanie egzaminu maturalnego.

18.00

Za ++ rodziców Stefanię i Ernesta Piątków oraz ++ dziadków z obu stron.

 17.00

BRADA: Za + ojca Alfreda Licheckiego we wspomnienie urodzin, mamę Annę Lichecką, męża Erwina Kalisza oraz ++ teściów.

CZWARTEK 21 – 11 – 2019
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,
Wspomnienie św. Tarsycjusza

08.15

Za + ojca Jana Otrębę, mamę Hildegardę, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

08.15

Za + Czesława Gryczkowskiego w rocznicę śmierci.

18.00

Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i św. Tarsycjusza w intencji Ministrantów naszej parafii.

18.00

Za + Magdalenę Krzak, męża Józefa, syna Jerzego oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

18.00

Za + Jana Piecha, żonę Anielę oraz córkę Chryzantę – intencja ofiarowana od syna z rodziną.

17.00

BRADA: Za + Henryka Śleziońskiego.

PIĄTEK 22 – 11 – 2019
Wspomnienie św. Cecylii

08.15

Za + Irenę Iwanek – intencja ofiarowana od Jadwigi Brzezińskiej z mężem i bratowej Małgorzaty Ślusarczyk z mężem.

18.00

W intencji pracowników i emerytów PROELMEDU oraz ich rodzin.

18.00

Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Cecylii w intencji członków chóru „Echo” z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Cecylii na dalsze lata działalności – modlitwa za ++ członków i sympatyków.

18.00

Za ++ rodziców Albinę i Mikołaja Wieczorków, brata Henryka, siostrę Anielę i jej męża Romana Kempkę.

17.00

BRADA: Za + Alojzego Szymczyka.

SOBOTA 23 – 11 – 2019

08.15

O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin.

17.00

Do Serca Jezusowego i Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Marii Rzepki z okazji 80. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Ryszarda Zielińskiego w rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz wszystkich ++ z rodzin Pastuszka – Zieliński.

17.00

BRADA:

NIEDZIELA 24 – 11 – 2019 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

07.00


08.30

Msza Św. dziękczynna w 19. rocznicę Intronizacji NSPJ i uznanie Chrystusa Królem w naszej parafii i mieście.

10.00

Za + żonę Walentynę Peresiak we wspomnienie urodzin – od męża i dzieci.

11.30

Za + Łukasza Olszewskiego – intencja ofiarowana od dyrekcji i pracowników WORD Katowice.

15.00

Za + Annę Jarosz w 10. rocznicę śmierci, męża Ernesta, ++ Teresę i Kazimierza Dylągów oraz wszystkich ++ z rodzin Jarosz – Oleś – Lupiński.

17.00

ROCZKI: Antoni Pukocz, Oskar Haładus.

09.00

BRADA: Za ++ Henryka i Helenę Mincerów oraz ojca Gerharda.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.