Menu

WAŻNE

 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 24 października 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

Z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa na Śląsku
KANCELARIA PARAFIALNA będzie NIECZYNNA do końca listopada.
W sprawach ważnych i pilnych duszpasterze parafii są do dyspozycji parafian osobiście,
a także w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

NIEDZIELA 20 – 10 – 2019
29. Niedziela Zwykła

07.00

Za + Lucynę Olszewską w rocznicę śmierci.

08.30

Za + Dorotę Cygan – od mamy.

10.00

Za + męża Jana Kowalczykiewicz, ++ rodziców, teściów, zięcia Czesława oraz wszystkich ++ z rodzin Piszczek – Wieja – Kowalczykiewicz.

11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Stanisławy i Stanisława Nowak z okazji 50. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD//modlitwa za ++ z rodziny/.

15.00

W intencji małżonków obchodzących kolejną rocznicę ślubu.

17.00

Dz. bł. w pewnej intencji z okazji 70. rocznicy urodzin z błogosławieństwem dla całej rodziny.

09.00

BRADA: Za ++ rodziców Cecylię i Józefa Braszczok oraz syna Józefa.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 21 – 10 – 2019 

08.15

Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Parysz, ++ rodziców, teściów, szwagrów, siostrzeńca Marka oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Jana John w rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.

18.00

Za + Krystynę Czempa w rocznicę śmierci, męża Eryka oraz ++ rodziców.

18.00

Za + Marka Jezierskiego – od koleżanki Heli z Siemiatycz.

17.00

BRADA: Za + ojca Sylwestra Krzysteczko w kolejną rocznicę śmierci.

WTOREK 22 – 10 – 2019 Wspomnienie św. Jana Pawła II

08.15

Za + męża Józefa w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + Kazimierza Madzia w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Małgorzatę w 10. rocznicę śmierci.

18.00

Za + rodziców Agnieszkę i Adolfa Muszer oraz ++ z rodzin Muszer – Mendecki.

18.00

Za + Ludwika Duda i siostrzeńca Konrada Tabor – od sąsiadów z ulicy Cieszyńskiej.

17.00

BRADA: Za ++ rodziców Cecylię i Reinholda.

ŚRODA 23 – 10 - 2019 

08.15

Za + męża Michała Hanarz, ++ rodziców z obu stron, siostrę Małgorzatę, 5 szwagrów.

18.00

Do Bożej Op. za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Beaty i Krzysztofa z okazji 20. rocznicy ślubu jako podziękowanie za wszelkie odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

18.00

Do Bożej Op. za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Dawida Sztajgli w 18. rocznicę urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze w dorosłym życiu, dary Ducha Św. oraz Boże błogosławieństwo dla rodziców, brata i całej rodziny.

 17.00

BRADA: Za ++ Cecylię i Reinholda Skoczykłoda.

CZWARTEK 24 – 10 – 2019 

08.15

Do Bożej Op. z wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Krystyny Macudzińskiej z okazji 65. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę na kolejne lata życia oraz szybki powrót do zdrowia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

18.00

Za + syna Jacka Modrzich, brata Łukasza oraz wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za ++ rodziców Anielę i Alojzego Wróbel, brata Zbigniewa.

18.00

Za + ojca Henryka Piwowar ++ dziadków i ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + Alojzego Szymczyka.

PIĄTEK 25 – 10 – 2019 

08.15

W intencji Marcina Pudełko z okazji 38. rocznicy urodzin z błogosławieństwem dla całej rodziny.

18.00

Za + Eugeniusza Kutypa w 1. rocznicę śmierci.

18.00

Za + Różę Winkler we wspomnienie 70. rocznicy urodzin, męża Ernesta, brata Jana oraz ++ z rodzin Winkler – Kupny – Śmietana.

18.00

Za + Stefanię i Józefa Jedlińską Jedlińskich ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron ++ kapłanów i dusze w czyśćcu.

 17.00

BRADA: W intencji Adopcji Dziecka Poczętego.

SOBOTA 26 – 10 – 2019 

08.15

Za ++ członków Żywego Różańca.

08.15

Za + Ernesta Jarek w 3. rocznicę śmierci.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Elżbiety i Eryka Jabłonka z okazji 60. rocznicy ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla córek z rodzinami i wszystkich bliskich/TD/.

13.00

Ślub rzymski: Bartłomiej Muchniewski – Sonia Pacha.

17.00

CHRZTY: Franciszek Wala, Klara Skoczykłoda, Zuzanna Pietrzyk, Antonina Wojtowicz, Oktawia Krymer.

17.00

BRADA: Za + Martę Pander oraz syna Alfreda.

NIEDZIELA 27 – 10 – 2019
30. Niedziela Zwykła

07.00

Za + męża i ojca Czesława Jarczyk, ++ rodziców Józefa i Zofię Jarczyk, brata Jana oraz siostrę Różę.

08.30

Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Helenę i Henryka Krawczyk o dar nieba.

10.00

Za śp. Łukasza Olszewskiego – od Dyrekcji i pracowników WORD Katowice.

11.30

Za + Eryka Stefan we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teścia, dziadków oraz ++ z rodziny.

15.00

Za śp. Małgorzatę Szewczyk w 20. rocznicę śmierci – od syna z rodziną.

17.00

ROCZKI: Julia Matuszkiewicz, Wojciech Klausa, Kacper Bilgoń.

17.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Różańca św. w intencji Danuty Just z okazji 70. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boża opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

09.00

BRADA: Za ++ Elfrydę i Józefa Rudzik oraz ++ rodziców z obu stron.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Menu