Menu

WAŻNE

 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 24 października 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

Z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa na Śląsku
KANCELARIA PARAFIALNA będzie NIECZYNNA do końca listopada.
W sprawach ważnych i pilnych duszpasterze parafii są do dyspozycji parafian osobiście,
a także w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

NIEDZIELA 06 – 10 – 2019 
27. Niedziela Zwykła

07.00

Za + syna Łukasza Olszewskiego – od rodziców.

08.30

Dz. bł. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w pewnej intencji z okazji urodzin z błogosławieństwem dla całej rodziny.

10.00

Za + Urszulę Kotas oraz Krystynę Hanusek – od sąsiadów z ul Parkowej 2 oraz za wszystkich ++ z tego bloku.

11.30

SUMA ODPUSTOWA

15.00

Za + męża Franciszka Słota we wspomnienie urodzin, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin Słota – Hapeta – Ucka.

17.00

Za + żonę Barbarę Janus we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodzin z obu stron.

09.00

BRADA: Za + Gerharda Pander oraz Helenę i Henryka Mincer.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 07 – 10 – 2019 
Wspomnienie NMP Różańcowej

08.15

W pewnej intencji z okazji urodzin /modlitwa za + męża i syna oraz ++ rodziców/.

18.00

W intencji parafian we wspomnienie NMP Różańcowej oraz za ++ duszpasterzy i wiernych naszej parafii. 

18.00

Za + Anielę Dąbek, Annę Marzotko, ks. Bernarda Barysza oraz dusze w czyśćcu.

18.00

Za + tatę Józefa Geisler w 1. rocznicę śmierci, mamę Helenę oraz ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + ks. Tomasza Wiosnę.

WTOREK 08 – 10 – 2019

08.15

Za + Małgorzatę Żak – od sąsiadów z ul. Cieszyńskiej.

18.00

Za + Roberta Otręba we wspomnienie urodzin, ++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu.

18.00

Za + Władysława Tlałka we wspomnienie urodzin – od Anastazji i Mariana Rusin.

18.00

Za ++ Łucję Figielek, jej męża Franciszka, rodziców, rodzeństwo – od Ireny i Marii z Podlasia.

17.00

BRADA: Za ++ rodziców Marię i Pawła Kalisz, męża Ludwika, ++ Emila Ratka i Pelagię Panek.

ŚRODA 09 – 10 - 2019 

08.15

Za + męża Karola Klimek, syna Zbigniewa, rodziców z obu stron, braci Franciszka, Władysława i Zygmunta , bratową Marię oraz szwagra Czesława.

18.00

Za + Jadwigę i Józefa Rudka we wspomnienie 90. rocznicy urodzin, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

Za + Agnieszkę Wrona w rocznicę śmierci, męża Franciszka, córki Helenę, Małgorzatę, Elżbietę i Hildegardę, zięciów Henryka, Otta i Jana oraz Annę i Wiktora Kiecka.

18.00

Za + Elżbietę Żukowską w 1. rocznicę śmierci.

17.00

BRADA: Za ++ zalecanych.

 

CZWARTEK 10 – 10 – 2019

08.15

Za + Dorotę Cygan – od rodziny Baranów z Olszamowic.

18.00

Za + syna Damiana Bondyra w 2. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Jerzego i Hildegardę Skalij.

18.00

Za + Dorotę Cygan – od rodziny Komisarskich i Bieleckich.

17.00

BRADA: Za ++ Stefana i Ludwika Kulawik.

PIĄTEK 11 – 10 – 2019 

08.15

W intencji seniorów naszej parafii.

18.00

Za + męża Tomasza Warzecha w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Kozyra – Warzecha.

18.00

Za + Ernę Jastrzębską w rocznicę śmierci, męża Emila, syna Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

Za ++ Jadwigę, Łucję i Wacława Kurpas.

 17.00

BRADA: W intencji Mirosławy Domogała.

SOBOTA 12 – 10 – 2019

08.15

W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

10.00

Msza św. w intencji pielgrzymów Akcji Katolickiej z całego Śląska.

17.00

Do Bożego Miłosierdzia za śp. mamę Otylię Rzepka na pamiątkę jej urodzin z prośbą  o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym, za śp. ojca Waltra oraz za wszystkich ++ z rodzin Rzepka – Kałuża – od córek i synów z rodzinami.

17.00

Za + mamę Janinę Miodek w 4. rocznicę śmierci, ojca Michała, syna Eugeniusza, ++ rodziców z obu stron oraz za wszystkich ++ z rodzin Miodek – Szczypek.

17.00

BRADA: Za ++ Marię i Pawła Pacha oraz Danutę i Krystiana.

NIEDZIELA 13 – 10 – 2019 
28. Niedziela Zwykła

07.00

Za + Wandę Mirek – od Marii Chajdeckiej z córkami.

08.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Hildegardy i Ryszarda Rybarz z okazji 40. rocznicy ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

10.00

Za + Łucję Ogierman w rocznicę śmierci, męża Ludwika, córkę Marię oraz ++ z rodziny.

11.30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Wandy i Tadeusza Nowakowskich z okazji 50. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + mamę Gabrielę Hont w 1. rocznicę śmierci, ojca Eugeniusza oraz ++ dziadków z obu stron.

17.00

Msza św. fatimska o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

09.00

BRADA: Dz. bł. w intencji Brygidy i Janusza z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla synów Łukasza i Tomasza.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

Za + Urszulę Kotas oraz Krystynę Hanusek – od sąsiadów z ul Parkowej 2 oraz
za wszystkich ++ z tego bloku.

Menu