Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 01 – 09 – 2019
22. Niedziela Zwykła

07.00

Za + Jadwigę Kamską.

08.30

Za + mamę Marię Węgrzynowską w 3. rocznicę śmierci, męża Jana ++ z rodzin z obu stron.

10.00

Ż n i w n e.

11.30

Za + Alojzego Cieluchowskiego w 10. rocznicę śmierci, żonę Marię + Roberta Otrębę ++ z rodziny, dusze w czyśćcu.

15.00

Za + Bernarda Brauer, żonę Wandę ++ rodziców.

17.00

Za + syna Łukasza Wardach, jego brata i wszystkich ++ z rodziny.

09.00

BRADA: Za + Bronisławę Byczek.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 02 – 09 – 2019

08.00

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego – SP Nr 3 , Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych.

09.15

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego SP Nr 1.

10.15

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego SP Nr 2.

18.00

Za + Albina Jarosz w rocznicę śmierci, żonę Helenę ++ z rodziny.

18.00

Za ++ Janusza Bola, Bernadetę i Piotra Stacha, Marię i Jana Stacha, Cecylię Stach.

18.00

Za ++ Łukasza Olszewskiego i Krzysztofa Pośpiech – od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

17.00

BRADA: Za ++ Łucje i Antoniego Gonsior.

WTOREK 03 – 09 – 2019
św. Grzegorza Wielkiego

08.15

Za + Pelagię Skoczykłoda we wspomnienie urodzin ++ rodz. z obu stron oraz + Irenę Skoczykłoda.

18.00

Dz. bł. w int. Leokadii z okazji 70. rocznicy urodzin z prośbą o Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/modlitwa za ++ z rodzin Wilke – Supryn.

18.00

Za ++ rodziców Marię i Jana Dziaduła, męża Jerzego Połap.

17.00

BRADA: W intencji Jacka i Gabrieli.

ŚRODA 04 – 09 - 2019

08.15

Za zmarłych zalecanych.

18.00

Do Bożęj Op. w int. Julii Czechowskiej w dniu 18. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w dorosłym życiu , opiekę matki Bożej, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo dla rodziców, siostry, rodziców chrzestnych i dziadków/TD/.

18.00

Za + Józefa Muszer w kolejną rocznicę śmierci, żonę Marię ++ rodz. z obu stron.

18.00

Za ++ rodz. Leona i Małgorzatę Kobiela, siostrę Ewę, szwagra Andrzeja ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + ojca Jana Kontnego w kolejną rocznicę śmierci.

CZWARTEK 05 – 09 – 2019

08.15

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

18.00

Za + męża Ryszarda Październy ++ teściów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Banasik ++ dziadków, ciocię Gertrudę
++ z pokrew.

18.00

Za + Annę Szymańską w 1. rocznicę śmierci.

17.00

BRADA: W intencji Jacka i Gabrieli.

PIĄTEK 06 – 09 – 2019

08.15

W int. wynagradzającej Sercu Jezusa i w int. Rodzin naszej parafii.

18.00

Msza szkolna w int. dzieci Wczesno i I Komunijnych.

18.00

Za ++ brata Grzegorza Bończyk, mamę Małgorzatę.

19.00

Msza św. młodzieżowa w int. młodzieży naszej parafii z okazji rozpoczęcia nowego roku formacyjnego i katechetycznego.

17.00

BRADA: Za rodziny.

SOBOTA 07 – 09 – 2019

08.15

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i w int. członków Żywego Różańca.

17.00

Za + Władysława Wojciechowskiego, żonę Hildegardę ++ z rodziny.

17.00

Za + Urszulę Kotas i Krystynę Hanusek oraz wszystkich ++ z tego bloku – od współlokatorów.

17.00

BRADA: Za + Feliksa Matuła, żonę Agnieszkę ++ rodziców i rodzeństwo.

NIEDZIELA 08 – 09 – 2019
23. Niedziela Zwykła

07.00

Za + Wandę Mirek – od rodziny Szojda.

08.30

Za + Łukasza Olszewskiego – od egzaminatorów i pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Bielsko Biała.

10.00

Za + Mariana Mrożek w 1. rocznicę śmierci – od rodziny Król z Limanowej.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Adeli Borowiec w 80. rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę , zdrowie z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + Stefana Kulawik od współlokatorów z ul. Dworcowej 6 oraz za ++ z tego bloku.

17.00

Dz. bł. w int. małżonków Edyty i Marcina Pudełko w 10. rocznicę ślubu z prośbą o Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

09.00

BRADA: Za + Bronisława Byczek, żonę Ludwikę ++ rodziców, brata, córkę i bratanków.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.