Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA  18 – 08 – 2019   
20. Niedziela Zwykła

07.00

W intencji parafian.

08.30

Za ++ mamę Marię Pukocz w 4. rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin oraz ojca Alfreda.

10.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Marty Herzog w 1. rocznicę urodzin o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosł. dla rodziców, rodzeństwa, chrzestnych i dziadków.

11.30

Dz. bł. w int. Marleny i Michała w 1. rocznicę ślubu z błogosł. dla całej rodziny.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Filipa Płaczek w 1. rocznicę urodzin jako podziękowanie za dar życia  z prośbą o opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz w int. jego rodziców  chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Martynkę Prusko w 5. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: W intencji Piotra z okazji urodzin.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 19 – 08 – 2019 

08.15

Za śp. mamę Irmgardę Kołodziej we wspomnienie urodzin.

18.00

Za + męża Bernarda Cwołek, siostrę Irenę, brata Jerzego ++ rodziców z obu stron.

17.00

BRADA: Dz. bł. w intencji Heleny z okazji urodzin.

WTOREK 20 – 08 – 2019 św. Bernarda

08.15

Do Bożej Op. przez wstaw. Matki Bożej Królowej Różańca Św. w int. Henryka Skoczykłody jako podziękowanie Bogu za 82. lata życia z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

18.00

Za ++ Emilię i Ryszarda Kost, syna Antoniego ++ z rodziny Krzyżowski.

17.00

BRADA: Za + Różę Mazur w rocznicę śmierci.

ŚRODA 21 – 08 – 2019 św. Piusa X

08.15

Za śp. Piotra Mucha – od Genowefy i Stanisława Matląg. 

18.00

Za + Wilhelma Holek w 5. rocznicę śmierci, żonę Marię we wspomnienie urodzin ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

17.00

BRADA: Za + Jerzego Zenka.

CZWARTEK 22 – 08 – 2019  NMP Królowej

08.15

Za + męża Marka Adamskiego – od żony z rodziną.

18.00

Za + męża Stefana Podbioł ++ rodziców i teściów.

17.00

BRADA: W intencji budowniczych i ofiarodawców trzeciego ołtarza na Uroczystość Bożego Ciała.

PIĄTEK  23 – 08 – 2019 

08.15

W pewnej intencji o łaskę wiary.

18.00

Za + Irenę Czagan, męża Franciszka ++dziadków Józefa Wiktorię Czagan, Jana Magdalenę Janik oraz ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + Alojzego Szymczyka.

SOBOTA 24 – 08 – 2019 
Święto św. Bratłomieja, Apostoła

08.15

Za + śp. Mieczysławę Telego we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny.

17.00

Za + żonę Jolantę Żur w 8. rocznicę śmierci ++ rodziców Hildegardę i Roberta oraz teścia Eryka Dyczka.

17.00

Za śp. Łukasza Olszewskiego – od kolegów i koleżanek z pracy.

17.00

BRADA: Za + Marię Krasoń, męża Pawła ++ rodziców z obu stron.

Niedziela 25 – 08 – 2019 
21. Niedziela Zwykła

07.00

Za + żonę Teresę Wiatrowską w 2. rocznicę śmierci.

08.30

Za + męża Tadeusza Śnieżek w 1. rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron.

10.00

Msza św. dziękczynna za posługę w naszej parafii Ks. Andrzeja Kumora i Ks. Mirosława Banasia.

11.30

Za ++ Urszulę i Tadeusza Kurek ich córkę Danutę Lelito.

15.00

W intencji Lidii i Krzysztofa w Bogu wiadomej sprawie.

17.00

ROCZKI: Wiktor Skoczykłoda, Kamila Szczypiórkowska, Tymoteusz Kletosz.

09.00

BRADA: W intencji Adopcji dziecka poczętego.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.