Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA  11 – 08 – 2019   
19. Niedziela Zwykła

07.00

Do Bożej Op. przez wstaw. Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Jerzego Rudy z ok. 80. rocz. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny – TD /modlitwa za++ rodziców i teściów/.

08.30

Za + Łukasza Olszewskiego – od Dyrektora i Egzaminatorów z WORD – Częstochowa.

10.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego za śp Franciszka Pawlęczyka – intencja ofiarowana od chórów Echo i Moniuszko.

11.30

Za + Zenobię Świeca – od współlokatorów z Oś. Centrum 2 i wszystkich ++ z tego bloku.

15.00

Za + męża , ojca i dziadka Jana Mikulec w 10. rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.

17.00

Za + Mariannę Kyc – od współlokatorów z ul. Mickiewicza 10c.

09.00

BRADA: Za + Jana Kolarczyk we wspomnienie urodzin.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 12 – 08 – 2019 

08.15

W intencji Bogu wiadomej.

18.00

Za + męża i ojca Alojzego Spernol w rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów, brata Jerzego Foltyn.

17.00

BRADA: Za + Stefanię Porwolik – od koleżanki Barbary z wnuczkami.

WTOREK 13 – 08 – 2019

08.15
W intencji członków III Zakonu Franciszkańskiego.
18.00
Msza św. fatimska o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
18.00
Za + mamę Zofię Wójcik w kolejną rocznicę śmierci + ojca i rodzeństwo.
17.00
BRADA: Za ++ rodziców Annę i Romana Szymała.

ŚRODA 14 – 08 – 2019
Św. Maksymiliana Marii Kolbego

08.15

Do Bożej Op. w pewnej intencji jako podziękowanie za Boża opiekę z prośbą o powrót do zdrowia.

10.00

We wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego w int. dyrekcji Elektrowni Łaziska, pracowników, emerytów i zmarłych z tego środowiska.

18.00

Za + Janusza Bola – od Angeliki i Tomasza Sromek.

17.00

BRADA: Za ++ zalecanych.

CZWARTEK 15 – 08 – 2019  
Uroczystość Wniebowzięcia NMP

07.00

W intencji parafian.

08.30

Za + Ks. Bernarda Jarek we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Suchoń - Jarek.

10.00

Za ++ rodz. Stefanię i Jana Skutela ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.

11.30

Za + Zbigniewa Wróbel – od sąsiadów z Os. Zośka i ++ z tego Osiedla.

15.00

Za + Jadwigę Kamską – od rodziny Golik z Koniakowa.

17.00

Za + męża Krystiana Kalisz w 2. rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron.

09.00

BRADA: Za ++ Reginę i Piotra Schubert.

PIĄTEK  16 – 08 – 2019 

08.15

Za + Jadwigę Kamską – od współlokatorów z ul. Ogrodowej 45c.

14.00

Ślub rzymski: Jacek Kurpas – Ewelina Migdałek.

18.00

Za + Stanisława Cyrulskiego – od sąsiadów z ul. Dworcowej 6.

17.00

BRADA: Za + Ks. Bronisława Gawrona.

SOBOTA 17 – 08 – 2019 
Uroczystość św. Jacka, patrona archidiecezji

08.15

Za + męża, ojca, dziadka, brata Marka Korcza we wspomnienie jego urodzin.

17.00

Za + Andrzeja Paździor w 1. rocznicę śmierci.

17.00

BRADA: W intencji Michała z okazji urodzin o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej.

Niedziela 18 – 08 – 2019 
20. Niedziela Zwykła

07.00

W intencji parafian.

08.30

Za ++ mamę Marię Pukocz w 4. rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin oraz ojca Alfreda.

10.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Marty Herzog w 1. rocznicę urodzin o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosł. dla rodziców, rodzeństwa, chrzestnych i dziadków.

11.30

Dz. bł. w int. Marleny i Michała w 1. rocznicę ślubu z błogosł. dla całej rodziny.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Filipa Płaczek w 1. rocznicę urodzin jako podziękowanie za dar życia  z prośbą o opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz w int. jego rodziców  chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Martynkę Prusko w 5. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: W intencji Piotra z okazji urodzin.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.