Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

 

NIEDZIELA 21 – 07 – 2019
16. Niedziela Zwykła

07.00

Za + córkę i siostrę Alinę Stolarek w 15. rocz. śmierci i pamiątkę jej urodzin + siostrzeńca Kamila, brata Zdzisława Bajor oraz ++ dziadków z obu stron.

08.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w int. małżonków Ireny i Romana Danielczyk w 50. rocz. ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

10.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego za śp. Andrzeja Chrószcza – intencja ofiarowana od sąsiadów z Oś Centrum 1 oraz za wszystkich ++ z tego bloku.

11.30

Za + Romana Muszer w 1. rocz. śmierci ++ rodziców, teściów, szwagra Czesława Kida i Jerzego Sulejczak oraz ++ dziadków.

15.00

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w int. Ireneusza Polak w 50. rocz. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i  Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + żonę Bogumiłę Kutnik w 10. rocz. śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron.

09.00

BRADA: Za + Bartosza Wymysło – od kolegów z Brady.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 22 – 07 – 2019  Święto św. Marii Magdaleny

08.15

Za + Zenobię Świeca – od rodziny Krzak.

18.00

Za + Sebastiana Spek, Bronisławę i Józefa Spek oraz ++ z rodziny.

17.00

BRADA; Za + Ks. Eryka Grochla

WTOREK 23 – 07 –  2019  Święto św. Brygidy

08.15

Za + Piotra Mucha – od Stanisława i Doroty Matląg.

18.00

Za + męża i ojca Andrzeja Wodowskiego w 1. rocz. śmierci, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokr. z obu stron.

17.00

BRADA: Dz.bł. w int. syna Ryszarda oraz o błogosławieństwo dla córek z rodzinami.

ŚRODA 24 – 07 – 2019  św. Kingi

08.15

Za ++ rodziców Stanisława i Rozalię Spora ++ dziadków oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + Gertrudę Bielas w 1. rocz. śmierci, męża Franciszka ++ dziadków oraz ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + mamę Annę Lichecką we wspomnienie urodzin, ojca Alfreda oraz męża Erwina Kalisz.

CZWARTEK 25 – 07 – 2019

św. Jakuba apostoła

08.15

Za + Annę Rożek we wspomnienie urodzin oraz jej ojca Jerzego.

18.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego za śp. męża Pawła Witek.

17.00

BRADA: W intencji Adopcji Dziecka Poczętego.

PIĄTEK 26 – 07 – 2019

św. Joachima i Anny

08.15

Za + Urszulę Spendel w 1. rocz. śmierci, męża Jana Spendel ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + Cecylię Widuch na pamiątkę urodzin oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00

BRADA: Za + Helenę Korus z ul. Przysiółki i wszystkich ++ z tej ulicy.

SOBOTA 27 – 07 – 2019

08.15

Za ++ członków Żywego Różańca.

14.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Zuzanny Daras jej rodziców, chrzestnych i dziadków.

17.00

CHRZTY: Alex Kapusta, Maksymilian Borowski, Alicja Machalica.

17.00

BRADA:

Niedziela 28 – 07 – 2019

17.   Niedziela Zwykła

07.00

Za + męża i ojca Piotra Muchę we wspomnienie urodzin.

08.30

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego za śp. Annę Braszczok we wspomnienie urodzin i imienin, męża Huberta oraz ++ z rodziny.

10.00

Za ++ Różę Grzywocz oraz Annę Braszczok – od sąsiadów z ul. Kąty, Cegielniana, Młyńska i Cieszyńska.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji małżonków Barbary i Kazimierza Pajka w 40. rocz. ślubu oraz z ok. urodzin Barbary jako podziękowanie za wspólne lata życia z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz o błogosławieństwo dla całej rodzinyTD/.

15.00

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Św. w intencji Agnieszki i Adriana Warmusz w 1. rocz. ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla dzieci, rodziców i całej rodziny.

17.00

ROCZKI: Karolina Dudek, Karolina Marcisz, Hanna Siwy.

09.00

BRADA: Za ++ rodziców Martę i Alojzego Braszczok.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.