Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 10 – 02 – 2019
5. Niedziela Zwykła

07.00

Za + męża Władysława Uryga w 14. rocz. śmierci oraz ++ rodziców i teściów.

08.30

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Szczur, jego rodziców, brata i teścia.

10.00

Za + Henryka Piwowar we wspomnienie urodzin ++ rodziców i teścia.

11.30

Za + Józefa Szrubarz w 1. rocz. śmierci ++ z rodziny.

15.00

Za + żonę, mamę i babcię Teresę Wiatrowską we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teścia oraz ++ z rodziny

17.00

Za + męża Rajmunda Tabor, ++ rodziców Marię i Sykstusa Duda, teściów oraz ++ z rodzin Duda – Tabor.

09.00

BRADA: Za + Monikę Braszczok, męża Brunona, brata Alfreda, bratową Krystynę ++ z pokrew.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 11 – 02 – 2019

08.15

W intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00

Za + Agatę Sobczyk, męża Stefana ++ rodz. z obu stron, zięcia Romana.

17.00

BRADA:

WTOREK 12– 02 – 2019

08.15

Do Bożego Miłosierdzia za śp. Mariana – od najbliższej rodziny

18.00

Za + Annę Jarek w 5. rocznicę śmierci, wnuka Rafała, męża Leona.

17.00

BRADA: W intencji małżonków Teresy i Janusza.

ŚRODA 13 – 02 – 2019

08.15

Msza św. fatimska o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

08.15

Za + mamę Annę Promis w 15. rocznicę śmierci ++ Stanisławę i Wacława Krawczykowski.

18.00

Za + Różę Skowron w 1 rocznice śmierci ++ rodziców.

17.00

BRADA: Za zmarłych zalecanych.

CZWARTEK 14 – 02 – 2019
święto św. Cyryla i Metodego

08.15

Za + męża Pawła w 1 rocznicę śmierci ++ teściów Annę i Antoniego ++ z rodziny.

18.00

Za + Martę Czekaj w 2. rocznicę śmierci, męża Edwarda ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, Zygmunta Brząkalik i Gerarda Kurzyca.  

17.00

BRADA: Za + męża Janusza Bujara we wspomnienie urodzin.

PIĄTEK 15 – 02 – 2019

08.15

Za + męża Jerzego Brożek w 30. dzień po śmierci.

15.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00

W intencji Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Jana Świątek w 3. rocznicę śmierci ++ z rodzin Szindler – Świątek – Madeja – Sikora.

17.00

BRADA: Za + Renatę Rygulską

SOBOTA 16 – 02 – 2019

08.15

W intencji członków III Zakonu Franciszkańskiego.

11.00

W intencji misjonarek i misjonarzy zapraszają „Białe Misie”.

17.00

Za + męża Edwarda Cenkier w 12. rocznicę śmierci ++ Teresę i Horsta Szczęsnych i ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + Annę Łytek w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 17–02 - 2019
6. Niedziela Zwykła

07.00

W intencji parafian.

08.30

Dz. bł. w intencji Joanny Rygulskiej w 25. rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie, światło Ducha Świętego w podejmowaniu życiowych decyzji, Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

10.00

Za + Łucję Ogierman we wspomnienie urodzin, męża Ludwika, córkę Marię ++ z pokrew.

11.30

Za + Jadwigę Bielawską ++ z rodzin Parzyszek – Kołodziejczyk – Bielawski, dusze w czyśćcu.

15.00

Za + syna Sebastiana Turczyńskiego w 4. rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin oraz ++ Annę i Konstantę Zieliński.

17.00

Za + męża Franciszka Słota w rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron ++ z rodzin Słota – Hapeta – Ucka.

09.00

BRADA: Za + Małgorzatę Braszczok.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.