Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   20 – 01 – 2019  
2. Niedziela Zwykła

7.00

Za + + rodziców Zofię i Jana Łęckich.

8.30

Za + Kazimierza Madzię – od sąsiadów z ul. 1 Maja i Różanej.

10.00

Za + + Annę Chrost, męża Kazimierza, Stefana Kozerę ++ z rodziny.

11.30

Do Bożej Op. za wstaw. naszej patronki MB Królowej Różańca Św. w int. Agnieszki Smylla z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę oraz o błogosł. dla dzieci, wnuków i prawnuków/TD/modlitwa za + męża Bernarda/.

15.00

Za + Anielę Indyka we wspomnienie urodzin, męża Bernarda w rocznicę śmierci ++ z rodziny Indyka – Przybytek

17.00

Do Bożej Op. przez wstaw. naszej patronki w int. jubilatki Agnieszki dziękując Bogu za dar życia, zdrowia i za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boża opiekę na kolejne lata życia
z błogosł. dla córek z rodzinami i zaproszonych gości/TD/.

17.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Królowej Różańca Św. w intencji Bronisława Bukowiec z okazji
70. rocznicy urodzin z prośbą o opiekę na kolejne lata życia oraz o błogosł. dla całej rodziny
i zaproszonych gości/TD.

9.00

BRADA: Za + męża Mirosława Byczek w 3. rocznicę śmierci, syna Adama ++ rodziców i teściów.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK   21 – 01 – 2019  
wspomnienie św. Agnieszki

8.15

Za + Józefa Deja w 30. dzień po śmierci

18.00

Za + Agnieszkę Woźnikowską we wspomnienie urodzin, męża Alojzego ++ z rodzin Pacha – Woźnikowski.

17.00

BRADA: Za + ojca Władysława Domogały.

WTOREK   22 – 01 – 2019 

8.15

Za ++ rodziców Ludwika i Franciszkę Skoczykłoda w 20. rocznicę śmierci, siostrzeńca Marka
++ szwagrów i ++ z rodziny.

18.00

Za + wujka Andrzeja Pietroń – od rodziny Kolarz.

17.00

BRADA:

ŚRODA   23 – 01 – 2019

8.15

Za + Ks. Mariusza Kaspara w 1. rocznicę śmierci.

18.00

Za + Romana Popłaskiego – od rodziny Sobieraj i Kordasiewicz z Czarkowa.

17.00

BRADA: Za ++ dziadków Erwina Kalisz, Annę i Alfreda Lichecki, Anielę i Waltra Nowak, Annę
i Ryszarda Kalisz.

CZWARTEK   24 – 01 – 2019
wspomnienie św. Franciszka Salezego

8.15

Za + mamę Martę Muszer na pamiątkę urodzin, ojca Jana oraz ++ z rodziny.

18.00

Do Bożego Miłosierdzia za śp. mamę Barbarę Matysiak na pamiątkę urodzin, ojca Zdzisława w kolejną rocznicę śmierci.

17.00

BRADA: Za + Leona Widuch we wspomnienie urodzin.

PIĄTEK   25 – 01 – 2019
święto nawrócenia św. Pawła, apostoła

8.15

Za + Elżbietę Tkacz we wspomnienie 100. rocznicy urodzin ++ z rodzin Tkacz – Grzesica.

18.00

Za + Urszulę Wesoły w 9. rocznicę śmierci, męża Tadeusza ++ rodz. Agnieszkę i Alfreda Herman, Weronikę Wesoły. Hildegardę i Augustyna Pająk.

17.00

BRADA: Za + Konrada Tausza we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Stach – Tausz.

SOBOTA 26 – 01 – 2019  
wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.40

Godzinki

8.15

Za ++ członków Żywego Różańca.

8.15

Za + Hildegardę Gruszka, męża Emanuela ++ z rodzin Gruszka – Dragon.

13.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Różańca Św. w int. małżonków Marianny i Stanisława Domański w 60. rocznicę ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

CHRZTY: Maja Traczykiewicz, Tymoteusz Krętosz, Zofia Frondczak.

17.00

BRADA: Do Dzieciątka Jezus w int. Krzysztofa Machnik w 1. rocznicę urodzin, jego rodziców
i chrzestnych.

NIEDZIELA   27–01 - 2019
3. Niedziela Zwykła

7.00

Za + + rodziców Gertrudę i Konrada Broja + Karolinę Pyka – od syna Zygmunta z żoną i wnukiem Aleksandrem.

8.30

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Krystyny Matysek w 80. rocznicę urodzin
z podziękowaniem za dar życia, zdrowia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla dzieci z rodzinami/TD/ modlitwa za + męża Jerzego i ++ z rodziny/.

10.00

Za ++ Marię Magiera, Gertrudę Wawoczny na pamiątkę ich urodzin.

11.30

Za + Jana Zapiór w 2. rocznicę śmierci – od żony i dzieci.

15.00

Za + męża, ojca i dziadka Norberta Gimlik w 2. rocznicę śmierci ++ z rodziny z obu stron.

17.00

ROCZKI: Weronika Murawska

9.00

BRADA: Za + Alicję Miksa we wspomnienie urodzin i ++ z rodziny.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.