Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   16–12–2018   
3. Niedziela Adwentu

7.00

Za + męża Wojciecha Birek w 6 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

8.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w intencji Piotra Michalskiego w 30 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

10.00

Za + męża Walentego Waligóra, syna Andrzeja, siostrę ++ z rodzin Waligóra – Twaróg – Swadźba.

11.30

Za + Martę Strzymszok – od współlokatorów z ul. Energetyków 6.

15.00

Za + syna Daniela Tuszyńskiego w 2 rocznicę śmierci, męża Mieczysława ++ z rodziny – od mamy, brata i siostry.

15.00

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Felicji Pukocz w 75 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boża opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Mariana Jaworskiego ++ z rodziny.

9.00 

BRADA: Za + Henryka Śleziońskiego w rocznicę śmierci i wspomnienie urodzin.

11.00

BRADA; W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK   17–12–2018

 6.30

Za ++ mamę Aleksandrę Lachowską, ojca Zdzisława w 12 rocz. śmierci, teściów Gabrielę
i Eugeniusza Hont oraz ++ siostrę Ewę i szwagra Henryka.

18.00

Za + Stanisława i Jagodę Jugo, Józefa Luzak, Marcina Sajur oraz Kazimierza Kołodziejczyk – od kuzynki Lucyny.

18.00

Za + Jagodę Jugo, ojca Stanisława, ++ rodziców, dziadków oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + żonę Łucję Pudzianowską w rocz. śmierci, siostrę Wandę, brata Bronisława, bratową Janinę oraz ++ rodziców z obu stron.

17.00

BRADA; Za + Renatę Michalczyk – od mieszkańców Brady i wszystkich ++ z Brady.

WTOREK   18–12–2018   

8.15

Za + mamę Marię Czuper w 3 rocz. śmierci, ojca Teofila, brata Wiesława oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + żonę Michalinę Bąk – od męża, syna oraz córki z rodzinami.

18.00

Za + Bogdana Leśnik oraz siostrę Bożenę Lewandowską – od mamy.

ŚRODA   19 - 12–2018  

6.30

W intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00

W pewnej intencji.

18.00

Za ++ Marie i Ryszarda Kapol, syna Stefana, zięciów Longina i Gerarda ++ z rodziny.

17.00

BRADA; W intencji czcicieli św. Ojca Pio oraz osób duchowo udręczonych i zniewolonych.

CZWARTEK   20–12–2018  

8.15

Za ++ Eugeniusza i Gertrudę Kotyrba, ++ rodziców z obu stron, ++ braci Lucjana, Jana i Stanisława oraz ++ kapłanów.

8.15

Za + Ks. Mariusza Kaspara – od III Zakonu Franciszkańskiego.

18.00

Za + męża Jerzego Sulejczak w 3 rocz. śmierci oraz ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Andrzeja Skalik w 1 rocz. śmierci.

PIĄTEK    21–12–2018

6.30

Za ++ rodziców Stefanię i Pawła Gizdoń, Marię i Piotra Kulicz oraz ++ z rodzin Gizdoń – Kulicz – Zaczek.

18.00

Za + żonę Gabrielę Dziewisz w 10 rocz. śmierci, ++ rodziców, teścia oraz ++ z pokr. z obu stron.

18.00

Za + Andrzeja Pietronia – od sąsiadów z ulicy Energetyków 6.

17.00

BRADA; Za + brata Karola Pacha ++ rodziców Krystynę i Alfreda.

SOBOTA   22–12–2018   

8.15

Zakończenie Duchowej Adopcji dziecka poczętego.

17.00

Za wszystkich ++ parafian w m-cu listopadzie; Kącki Jerzy, Kulik Janina, Kurzyca Stanisław, Janik Anna, Radoszewska Maria, Pluta Roman, Janko Róża, Popławski Roman.

17.00  

Za + męża Jerzego Jastrzębskiego w rocz. śmierci, ++ rodziców Emila i Ernę, teściów Zofię i Józefa oraz + szwagra Herberta.

16.00

BRADA;

NIEDZIELA   23–12 - 2018  
4. Niedziela Adwentu

7.00

Za + Janinę Michnik – od sąsiadów.

8.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w intencji Damiana z okazji urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia
z błogosławieństwem dla całej rodziny.

10.00

Za + Romana Popławskiego – od współ. z ulicy Ogrodowej 45ef.

11.30

Za + Irenę Lipińską w 20 rocz. śmierci, męża Ernesta oraz ++ rodziców z obu stron.

15.00

Za ++ rodziców Weronikę i Sylwestra Kowalski oraz ++ synów Józefa i Stanisława.

17.00

Za +Pelagię Gasz w 1 rocz. śmierci, męża Erwina, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny.

9.00 

BRADA: Za + Agnieszkę Matuła, męża Feliksa, ++ rodzeństwo, rodziców z obu stron oraz ++ z pokr.

11.00

BRADA; W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.