Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA  02–12–2018   
1. Niedziela Adwentu

7.00

Do Bożej Op. w intencji Mateusza Gałuszki w 30 rocznicę urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

8.30

Za ++ Łucję i Marię Wieczorek.

10.00

Za + ojca i dziadka Stanisława Biegan w 8 rocznicę śmierci ++ z rodzin Biegan – Gramiak – Gidziński.

11.30

Dz. bł. w int. Krystyny z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia oraz w int. wnuczki Laury z okazji urodzin prosząc dla niej o zdrowie, dary Ducha Świętego a dla całej rodziny o błogosł. i opiekę naszej patronki MB Różańcowej.

15.00

Za + męża Andrzeja Domańskiego w 3 rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron i ++ 
z rodziny.

17.00

Za + Eugeniusza Kutypa – od sąsiadów z Osiedla Centrum 3.

9.00 

BRADA: Za ++ rodziców Alojzego i Martę Braszczok.

11.00

BRADA; W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK   03–12–2018  
wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

 6.30

18.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. Barbary Dziduch w 70 r. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Bożą 
na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/. 

18.00

Za + Wiesławę Górak we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Nowak – Górak.

17.00

BRADA; Za + Renatę Michalczyk – od mieszkańców Brady.

WTOREK   04–12–2018   
wspomnienie św. Barbary

8.15

Za zmarłych zalecanych.

 10.00

Do Bożej Op. za wstaw. św. Barbary w int. górników, emerytów górniczych i ich rodzin/TD/modlitwa za ++ górników/.

18.00

Za + Barbarę Janus we wspomnienie imienin

18.00

Za ++ Edwarda Chronowskiego w 18 rocznicę urodzin, żonę Helenę.

ŚRODA   05 - 12–2018  

6.30

18.00

Za + męża Marka Zimnickiego we wspomnienie urodzin ++ teściów i ojca Gerharda.

18.00

Za + Teresę Giel w rocznicę śmierci, męża Edwarda ich rodziców i rodzeństwo ++ 
z rodzin Giel – Siewior.

17.00

BRADA; Za + Agnieszkę Pacha, 2 mężów.

CZWARTEK   06–12–2018  
św. Mikołaja

8.15

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

18.00

Za + Jadwigę Nowok, męża Alojzego ++ z rodziny.

18.00

Za + Franciszkę Wojtowicz – Garbacik w 1 rocznicę śmierci, 2 mężów i wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + męża i ojca Czesława Koniecznego w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów i ++ z rodzin z obu stron.

PIĄTEK    07–12–2018
wspomnienie św. Ambrożego

6.30

W int. wynagradzającej Sercu Jezusa i rodzin naszej parafii.

18.00

Msza szkolna ; w int. dzieci Wczesno i I Komunijnych.

19.00

Msza św. młodzieżowa; Za + Jerzego Konckiego – od Joanny i Krzysztofa Sajdok.

17.00

BRADA; Za + Jerzego Skoczykłoda w rocznicę urodzin.

SOBOTA   08–12–2018 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.15

W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

8.15

Za + Marte Rybarz, męża Rudolfa ++ z rodzin Kosiecki – Andrusiak.

8.15 

Za + Marię Radoszewską – od współlokatorów z Os. Cenrtum 5 B.

17.00

Za + Jerzego Konckiego w 30 dzień po śmierci ++ rodziców i teściów.

16.00

BRADA; W int. Jana Wiśniowskiego w 1 rocznicę urodzin.

NIEDZIELA   09–12 - 2018  
2. Niedziela Adwentu

7.00

Za + Władysława Gaik w 1 rocznicę śmierci.

8.30

Do Bożej Op. w intencji Marii z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosł. dla całej rodziny.

10.00

Za ++ Bronisławę i Maksymiliana Winkler, syna Jerzego ++ z pokrew. z obu stron.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Eugenii Kliś w 80 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski  z prośbą o łaskę  zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia  z błogosł. dla całej rodziny/TD/ modlitwa za + męża Stanisława/.

15.00

Za ++ rodz. Stefanię i Władysława Wiśniewskich, męża Stanisława, zięcia Eryka ++ dziadków.

17.00

Za ++ Marię i Wiktora Brauer.

9.00 

BRADA: Za + syna Adama Byczek w 2 rocznicę śmierci, teścia Jana Byczek w 10 r. śmierci i jego żonę Bronisławę.

11.00

BRADA; W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.