Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   15 –  04 – 2018   3  Niedziela Wielkanocna

7.00

Do Bożej Op. w pewnej int. z okazji 40 rocznicy ślubu z prośbą o błogosł. i Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny. 

8.30

 Za ++ rodz. Wilhelma i Amalię, męża Andrzeja, teściów i ++ z rodziny 

10.00

 Za + Różę Winkler w 1 rocznicę śmierci, męża Ernesta, brata Jana wszystkich ++ z pokrew z obu stron oraz za + Ks. Mariusza Kaspara 

11.30

 Za + męża Henryka Syta w 4 rocznicę śmierci ++ jego rodziców Marię i Stanisława, ojca Mieczysława Szymanek, szwagra Ryszarda Kubisiak 

15.00

 Za + Pelagię Gasz i wszystkich ++ z ul. Dworcowej 57 – od współlokatorów

17.00

 Za + męża Henryka Nowak, córkę Elżbietę ++ rodziców, teściów i ++ z pokrew. z obu stron 

9.00

 BRADA; Za + Janinę ++ rodziców Adama i Bronisławę, braci Jana i Bronisława, bratanków Mirosława i Adama, 3 bratowe, 3 szwagrów

  PONIEDZIAŁEK   16– 04 – 2018 

8.15

W intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00

Za + Marię Kuś, męża Alfreda, syna Jerzego ++ z rodzin Kempka – Kuś.

18.00

Za + + Stefanię i Roberta Pacha i ++ z rodziny.

18.00

Za ++ rodziców Alojzego i Reginę Bas, córkę Małgorzatę ++ z rodziny.

  WTOREK   17 – 04 – 2018  

8.15

Za + Helenę Semczyszyn, męża Władysława ++ rodz. z obu stron i ++ z rodzin Semczyszyn – Masternak – Miodek.

18.00

Za + Zenona Lucka – od sąsiadów z ul. Cieszyńskiej.

18.00

Za + Teresę Loska w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin – od koleżanek.

  ŚRODA   18– 04 – 2018  

8.15

Za + Stanisława Imiołek – od rodziny Jana i Zofii Gorczowskich.

18.00

Za + Alojzego Woźnikowskiego we wspomnienie urodzin , żonę Agnieszkę ++ z rodzin Woźnikowski – Pacha.

17.00

BRADA; Za ++ rodziców Annę i Tomasza Stach ++ z rodzin Stach – Tausz.

   CZWARTEK  19 – 04 – 2018

8.15

Za ++ z rodzin Duda – Chochołowski.

16.30  

Msza św. szkolna; Za + Alfreda Cyroń we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Gyroń – Golik.

18.00

Za + Lecha Kulik w 1 rocznicę śmierci.

  PIĄTEK    20 – 04 – 2018

8.15

Za + męża Lucjana Spyra w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców i rodzeństwo.

15.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w intencji rodziny Heleny i Bernarda z dziećmi i wnukami   jako serdeczne podziękowania za wszystkie otrzymane łaski w ich życiu z prośbą o dalsze:  zdrowie, błogosławieństwo Boże na każdy dzień i światło Ducha Świętego.

18.00

W intencji Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

18.00

Za + męża Rudolfa Grysko w 2 rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron.

  SOBOTA   21 – 04 – 2018

8.15

W int. członków III Zakonu Franciszkańskiego

10.00

W intencji wszystkich nie sakramentalnych związków o potrzebne łaski zapraszają „Białe Misie”.

17.00

Za + męża Wiesława Onisk w 1 rocznicę śmierci, siostrę, zięcia ++ z rodziny Sztanderów.

17.00

Za + Bogumiłę Przybyła w 11 rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny.

17.00

Za ++ Józefa i Juliana Błaszczyka, Sabinę, Serafinę, Zenona i Zygmunta Pluskota.

   NIEDZIELA  22 –  04 – 2018 4  Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza

7.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej  w intencji Ireny Walkowiak w 70 rocznicę urodzin  z podziękowaniem za wszelki otrzymane łaski  z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne  lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

8.30

Za + Barbarę Baucza, męża, dzieci, synową, zięcia ++ z rodzin Baucza – Marzotko.

10.00

Za ++ rodziców Władysława i Stefanię Wiśniewski, męża Stanisława Gawin, zięcia Eryka ++ dziadków.

11.30

Za + Barbarę Janus w 3 rocznicę śmierci ++ z rodzin z obu stron.

15.00

Za + męża i ojca Franciszka Lucińskiego  ++ rodziców, teściów i dziadków z obu stron.

15.00

Do Bożej Op. w int. Konrada Kowalczyka w 40 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę z błogosł. dla żony , dzieci i całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Felicjana Suchoń w 18 rocznicę śmierci, Ks. Bernarda Jarek ++ z rodzin Suchoń – Jarek.

9.00

BRADA; Dz. bł. w int. Gabrieli i Piotra Mincer z błogosł. dla całej rodziny.