Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 01 – 04 – 2018 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla zmarłych: Pawła. Gertrudę, Teodora i Rozalię.

8.30

Za + Walentego Piotrowicza – od Janiny Majka z rodziną.

10.00

Za + Stanisława Imiołek – od rodziny Mariusza i Anny Gorczowskich.

11.30

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. małżonków Jana i Zofii Paździorny w 30 rocznicę ślubu jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia – od dzieci Basi, Tomka i Grzegorza z rodziną/TD/.

15.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Floriana Dziduch w 70 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla żony i dzieci z rodzinami/TD/.

17.00

Dz. bł. przez wstaw. MB Różańcowej w pewnej intencji jako podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o dalsze zdrowie i o błogosł. dla całej rodziny.

9.00

BRADA; Za + męża Józefa Braszczoka we wspomnienie 80 rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 02– 04 – 2018

7.00

Za + Krzysztofa Gworys w 2 rocznicę śmierci +dziadka.

8.30

Za + Józefa Lukasek – od sąsiadów z ulic: Cegielnianej, Młyńskiej, Kąty.

10.00

Za + Hildegardę Kołodziejczyk w 30 dzień po śmierci – od prawnuczki.

11.30

Za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Leńczuk, brata Piotra, Helenę i Władysława Szponar ++ dziadków, babcie z obu stron – od Bronisławy i Jana Leńczuk.

15.00

Do Bożej Op. w int. Justyny Tkocz w 18 rocznicę urodzin z podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia, właściwy wybór drogi życiowej oraz o błogosł. dla rodziców i chrzestnych.

17.00

Za + Bożenę Biniek we wspomnienie urodzin i ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za + Leona Kasperek, żonę Janinę ++ rodziców i siostrę Krystynę.

WTOREK Wielkanocny 03 – 04 – 2018

8.15

Za + Edeltraudę Lichecki i wszystkich ++ z ul. Dworcowej 28a – od współlokatorów.

18.00

Za + Ryszarda i Stefanię Rzepka ++ rodziców z obu stron.

18.00

Za ++ mamę Alicję Mendecki we wspomnienie urodzin, ojca Bernarda, ciocię Urszulę, wujka Romana, teścia Jerzego i ++ dziadków.

18.00

Za + Helenę Jaśniok we wspomnienie urodzin, męża Józefa.

ŚRODA Wielkanocna 04– 04 – 2018

8.15

Za zmarłych zalecanych.

18.00

Za ++ rodziców Alojzego i Cecylię Podbioł, brata Stefana ++ dziadków.

18.00

Za + Alfreda Pukocz i ++ z rodziny.

18.00

Za + Jerzego Augustyniok ++ rodz. i pokrew. z obu stron

17.00

BRADA; Za + Emiliana Porwolika.

CZWARTEK Wielkanocny 05 – 04 – 2018

8.15

W int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

16.30

Msza św. szkolna; Za ++ Stefanię Magdziorz i Walentego Piotrowicza i wszystkich ++ z ul. Parkowej 3 - od współlokatorów.

18.00

Za + Annę Gersok na pamiątkę 65 r. urodzin ++ rodziców, teściów ++ z rodzin Gersok – Płaza – Zając.

18.00

Za + mamę Marię Dziaduła w 2 r. śmierci, męża Jana + Jerzego Broja ++ z rodzin Dziaduła – Kosiecki.

PIĄTEK Wielkanocny 06 – 04 – 2018

8.15

W int. wynagradzającej Sercu Jezusa i w int. rodzin naszej parafii.

8.15

Do Bożej Op. za wstaw. naszej patronki MB Różańcowej w int. Ryszarda Muszer w 65 r. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opieke Bożą na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/modlitwa za ++ rodziców i chrzestnych/.

18.00

W int. dzieci Wczesno i I Komunijnych i ich rodziców.

18.00

Za + Stefanię Żmija w 1 rocznicę śmierci, męża Ryszarda, teścia Alfreda Danielczyk, wszystkich ++ z rodziny.

19.00

Msza młodzieżowa; Za + Reinera Depty w 1 rocznicę śmierci.

SOBOTA Wielkanocna 07 – 04 – 2018

8.15

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i w int. członków Żywego Różańca.

10.00

Konwent Wielkanocny dekanatu Łaziska.

15.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. Haliny Czaja jako podziękowanie Bogu za 80 lat życia z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaskę zdrowia i błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Marię Hajduk w 14 r. śmierci, męża Stanisława, syna Zygmunta, swatów Różę i Alojzego Urbańczyk.

17.00

Za + Dariusza Just w 2 rocznicę śmierci.

17.00

Za + męża Bronisława Kotas w 1 r. śmierci jego rodziców Annę i Władysława + Mariannę Kotas, siostrę Władysławę, szwagra Zygfryda Antończak.

2 NIEDZIELA Wielkanocna 01 – 04 – 2018 Miłosierdzia Bożego

7.00

 

8.30

Za + rodz. Marię i Ryszarda Kucharski ich zięciów Alojzego i Jana.

10.00

Za + Jerzego Winkler ++ rodziców i ++ z pokrew. z obu stron.

11.30

Za + Grażynę Dudek oraz wszystkich ++ z Energetyków 9 – od współlokatorów.

15.00

Do Bożego Miłosierdzia za zmarłych Górników i ich rodziny.

17.00

Za + męża Ryszarda Wiśniowskiego w 2 rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za + Reginę Schubert, męża Piotra ++ z pokrewieństwa.