Menu

Pogrzeby

  NIEDZIELA   25 –  02 – 2018    2 Niedziela Wielkiego Postu

7.00

Za + Stefana Pawłowskiego w rocznicę śmierci, żonę Eleonorę ++ z rodziny Pawłowski.

8.30

Za + Zofię Urbaś i męża Apoloniusza we wspomnienie urodzin.

10.00

Za + męża Krzysztofa Karwackiego w 30 rocznicę śmierci, teściową Luizę ++ z rodziny.

11.30

Za + męża i ojca  Stanisława Jarczok w r. śmierci ++ rodziców Annę i Emila Pacha, teściów Gertrudę i Andrzeja.

15.00

Do Bożej Op. przez wstaw. św. Franciszka w int. żyjących i zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z okazji 100 rocznicy jego założenia w naszej parafii.

17.00

ROCZKI; Joanna Kepke, Alicja Halska.

9.00

BRADA; Za + Zygmunta Wyrwoł ++ z rodzin Wyrwoł – Kaizer – Kolarczyk.

 PONIEDZIAŁEK   26– 02 – 2018 

8.15

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. Marioli, Krzysztofa i Dariusza o zdrowie i Boże błogosł. oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Anny.

18.00

Za ++ Angelikę Marciniak w 5 r. śmierci, dziadka Mirosława i babcię Helenę.

18.00

Za + Gertrudę Gembala we wspomnienie urodzin i 5 rocznicę śmierci – od koleżanek.

18.00

Za + Małgorzatę Podbielską na pamiątkę urodzin – od syna Mariana z żoną, dziećmi i wnukami.

 WTOREK   27 – 02 – 2018 

8.15

Za + Małgorzatę w 1 rocznicę śmierci – od przyjaciół.

18.00

W int. Ks. Proboszcza Jacka Wojciecha z okazji urodzin/TD/.

 ŚRODA  28 – 02 – 2018   

8.15

Do Bożej Op. przez wstaw. MB różańcowej w int. Edyty Pudełko z okazji 38 rocznicy urodzin z prośba o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

18.00

Za wszystkich zmarłych parafian w m-cu styczniu; Grządziel Adam, Widuch Róża, Pukocz Alfred, Wawrzyniak Regina, Lukasek Józef.

18.00

Za + Grzegorza Bończyk na pamiatkę urodzin – od przyjaciół i znajomych.

18.00

Za + żonę Gertrudę Zbyryt w 7 rocznice śmierci, siostrę Jadwigę, brata Jana i Henryka, szwagra Jana, swata Andrzeja ++ z rodzin z obu stron.

17.00

BRADA; Za + męża Erwina Kalisz w rocznicę śmierci ++ teściów i ojca..

CZWARTEK   01 – 03 – 2018 

8.15

W int. powołań kapłańskich i zakonnych.

16.30 

Msza szkolna; Za + męża Zbigniewa Ksiądz w 1 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Marka Tomiczek w 5 r. śmierci ++ z rodzin z obu stron.

 PIĄTEK     02 – 03 – 2018

8.15

W int. wynagradzającej Sercu Jezusa i w int. rodzin naszej parafii.

18.00

W int. dzieci Wczesno i I Komunijnych oraz ich rodziców.

18.00

Za + Kazimierza Wójcik – od rodziny Kustoń.

19.00

Msza młodzieżowa;

 SOBOTA  03 – 03 – 2018  

8.15

W int. wynagradz. Niepokalanemu Sercu Maryi i w int. członków Żywego Różańca.

15.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Eugeniusza Kocima w 60 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + żonę Krystynę Klozik w 3 rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron, 3 braci i 2 bratowe.

17.00

Za + Stefanię Harupa w 1 rocznicę śmierci.

  NIEDZIELA   04 –  03 – 2018   3 Niedziela Wielkiego Postu

7.00

 intencja wolna

8.30

Za + Annę Marzotko ++ rodziców, rodzeństwo, ks. Bernarda Barysza ++ z rodzin Marzotko – Baucza.

10.00

Do Bożej Op. za wstaw. naszej patronki MB Różańcowej w int. Józefy Czudak z okazji 87 rocznicy urodzin, jako podziękowanie za wszelkie łaski  z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Bożą i błogosł. na kolejne lata życia.

11.30

Do Dzieciątka Jezus w int. Agaty Micek w 1 rocznicę urodzin z podz. za dar życia z prośba o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz o zdrowie i błogosł. dla rodziców, chrzestnych, dziadków i prababci.

15.00

Za ++ Anielę, Antoniego, Edwarda Słowik, Stefanię i Ryszarda Tudzierz oraz Annę Parma.

17.00

Za + ojca Jerzego Ludwig w rocznicę śmierci, mamę Irenę.

9.00

BRADA; Za + męża Józefa Braszczoka w rocznicę śmierci ++ jego rodziców.