Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   07 –  01 – 2018 
święto Chrztu Pańskiego

7.00

Za + Edwarda Sputowskiego w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

8.30

Za ++ rodz. Agnieszkę i Pawła Kuś we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Kuś – Wiśniowski – Brończyk.

10.00

Za ++ męża Tadeusza Mrozińskiego w 5 r. śmierci jego rodziców i braci.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. małżonków Marii i Władysława Tlałka w 60 rocznicę ślubu i z okazji 80 urodzin Marii jako podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + Władysława Gaik – od dzieci i zięciów.

17.00

Za ++ Kazimierza Jańczyka, rodziców i rodzeństwo z obu stron  – od żony dzieci, wnuków i prawnuków.

9.00

BRADA; Za + Marię Szymańską i Janinę Łukomską oraz ++ z rodziny.

 PONIEDZIAŁEK   08 – 01 – 2018 

8.15

Za + Teofila Luka w kolejną r. śmierci ++ rodz. Anastazję i Józefa, braci Wilhelma i Jana, siostrę Agnieszkę, szwagrów Henryka i Edwarda, 2 bratowe, dusze w czyśćcu.

18.00

Za + Bartosza Polaka – od sąsiadów z Osiedla Zośka.

 WTOREK   09 – 01 – 2018

8.15

Za ++ rodz. Joannę i Jana, 3 synów, 4 córki. zięciów, synowe i ++ z rodziny.

18.00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym za śp. Otylię Rzepka w 3 r. śmierci, ojca Waltra w 33 r. śmierci ++ z rodzin Rzepka – Kałuża – od córek i synów z rodzinami.

 ŚRODA  10 – 01 – 2018

8.15

Za  + Jana Mazur i wszystkich ++ z ul. Ogrodowej 45f – od współlokatorów.

8.15

Za ++ Urszulę Bielnik w 26 r. śmierci i Annę Bakoń w 1 rocznicę śmierci.

18.00 

Za ++ rodz. Wincentego i Marię Sobel, Henryka Brożek, córkę Antoninę Krzyżowską, wszystkich ++ z rodzin Zubel – Krzyżowski.

17.00

BRADA;  

CZWARTEK   11 – 01 – 2018 

8.15

Za + Anielę Siewior w 2 rocznicę śmierci, męża Wilhelma ++ z rodzin Siewior – Bielas.

18.00

Za + męża Pawła Witek we wspomnienie jego urodzin ++ braci Romana i Brunona, bratową Elżbietę ++ z rodzin z obu stron.

 PIĄTEK     12  – 10 – 2018

8.15

W int. seniorów naszej parafii.

8.15

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym za śp. mamę  Otylię Rzepka w 3 r. śmierci, ojca Waltra ich rodziców  – od córki Ireny i wnuczki Anny.

18.00

Za + mamę Helenę Chronowską w rocznicę śmierci, ojca Ewalda.

 SOBOTA  13 – 01 – 2018

8.15

W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego

8.15

Przez wstaw. MB Fatimskiej o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, za chorych i całą naszą parafię.

17.00

Za + Małgorzatę Kamińską w 1 rocznicę śmierci.

  NIEDZIELA   14 –  01 – 2018  
II Niedziela Zwykła

7.00

Za ++ rodz. Jerzego i Herminę Żogała ++ z rodzin Żogała – Wołczko.

8.30

Za + Anielę Indyka w 1 rocznicę śmierci i we wspomnienie urodzin, męża Bernarda w 4 r. śmierci ++ z pokrew. Indyka – Przybytek

10.00

Za + Eugeniusza Dąbrowskiego w 1 rocznicę śmierci, żonę Barbarę i wszystkich ++ z rodziny.

11.30

Do Bożej Op. w int. wszystkich zimowych jubilatów z rodzin Chrost i Kozera z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę oraz za zmarłych z tych rodzin o radość życia wiecznego.

15.00

Do Bożej Op przez wstaw. naszej patronki Królowej Różańcowej w int. jubilatki Agnieszki Marcol w 80 rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar zdrowia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny i przyjaciół/TD/ modlitwa za + męża Reginalda, rodziców i teściów/.

17.00

Za + córkę Angelikę Marciniak w 5 r. śmierci oraz + Helenę Marciniak i jej syna Mirosława.

9.00

BRADA; Dz. bł. w intencji rodziny Kolarczyk.