Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

  NIEDZIELA   31 –  12 – 2017 
święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

7.00

Za + Lidię Kojder w 5 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

8.30

Za + Andrzeja Skalika – od sąsiadów z katowic ul. Gołby 4.

10.00

Za + Jana Zapiór na pamiątkę urodzin – od córki Marii z rodziną.

11.30

Za + mamę Marię Kołodziejczyk w 2 r. śmierci, ojca Tadeusza, braci Adama i Dariusza Łysiak.

15.00

Za +Władysława Tymczak, żone Petronelę ++ rodziców.

17.00

W intencji parafian na zakończenie Starego Roku.

9.00

W int. mieszkańców Brady z okazji zakończenia roku św. Brata Alberta.

 PONIEDZIAŁEK   01 – 01 – 2018  
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

0.30

Przywitanie Nowego 2018 Roku.

7.00

W intencji parafian.

8.30

Za + Władysława Gaik – od Mariana i Teresy Matras.

10.00

Za ++ Helenę Koczy w 1 rocznicę śmierci, męża Pawła, wnuka Mirosława.

11.30

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Marii Sładek w 90 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za dar zdrowia i wszelki otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opieke na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/ modlitwa za + męża Jana/.

15.00

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Łucji Sternik jako podz. Bogu za 80 lat życia z prośbą o łaskę zdrowia i dalszą Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/ modlitwa za + męża Mariana/.

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Masarczyk w kolejną r. śmierci ++ rodz. Marię i Ryszarda Lucka, teścia Rudolfa ++ dziadków z obu stron.

9.00

BRADA;

 WTOREK   02 – 01 – 2018

8.15

Za ++ rodz. Marię i Maksymiliana Łukaszek ++ z pokrew. Łukaszek – Jaszczyk.

8.15

Do Bożej Op. w pewnej intencji z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

18.00

Za śp. Bolesława Szostka – od siostrzeńca Jacka Potępa.

 ŚRODA  03 – 01 – 2018

8.15

Za zmarłych zalecanych.

8.15

Za + męża Czesława Utnika w 8 r. śmierci ++ rodziców i teściów.

18.00 

Za + Urszulę Muszer, rodziców Łucję i Ludwika, teściów Agnieszkę i Adolfa oraz ++ Alicję i Bernarda Mendecki.

17.00

BRADA;

CZWARTEK   04 – 01 – 2018 

8.15

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

18.00

Za + męża Jana Pukocza w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców z obu stron.

 PIĄTEK     05  – 01 – 2018

8.15

W int. wynagradz. Sercu Jezusa i w int. rodzin naszej parafii.

18.00

W int. dzieci Wczesno i I Komunijnych oraz ich rodziców.

19.00

Msza młodzieżowa

 SOBOTA  06 – 01 – 2018 
uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. małżonków Ireny i Juliana w 45 r. ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. i opiekę Bożą na kolejne wspólne lata życia/TD/.

8.30

W int. wynagradz. Niepokalanemu Sercu Maryi i członków Żywego Różańca.

10.00

Za + męża Jana Mazur we wspomnienie 90 rocznicy urodzin.

11.30

Do Bożej Op. przez wstaw. naszej patronki Królowej Różańca Świętego w int. małżonków Adelajdy i Józefa Kiecka w 60 r. ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + męża i ojca Jana Dziduch w 3 r. śmierci ++rodz. z obu stron, siostrę Zofię i ++ z rodziny.

17.00

Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Buczyńskiego w kolejna r. śmierci i we wspomnienie urodzin, szwagierkę Józefinę i wszystkich ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za + Antoniego Gonsior, żonę Łucję ++ rodz. z obu stron.

  NIEDZIELA   07 –  01 – 2018  święto Chrztu Pańskiego

7.00

 intencja wolna

8.30

Za ++ rodz. Agnieszkę i Pawła Kuś we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Kuś – Wiśniowski – Brończyk.

10.00

Za ++ męża Tadeusza Mrozińskiego w 5 r. śmierci jego rodziców i braci.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. małżonków Marii i Władysława Tlałka w 60 rocznicę ślubu i z okazji 80 urodzin Marii jako podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

15.00

Za + Władysława Gaik – od dzieci i zięciów.

17.00

Za ++ Kazimierza Jańczyka, rodziców i rodzeństwo z obu stron  – od żony dzieci, wnuków i prawnuków.

9.00

BRADA; Za + Marię Szymańską i Janinę Łukomską oraz ++ z rodziny.