Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

  NIEDZIELA   03 –  12 – 2017   1 Niedziela Adwentu – Niedziela Trzeźwości.

7.00 

Za ++ Łucję i Marię Wieczorek.

8.30

Za + Tadeusza Łąckiego w 1 rocznicę śmierci.

10.00

Za ++ ojca Ewalda Chronowskiego w r. śmierci, mamę Helenę.

11.30

Za + Urszulę Lisoń we wspomnienie 100 rocznicy urodzin i wszystkich ++ z rodziny.

15.00

Za + Petronelę Tymczak w r. śmierci, męża Władysława ++ rodziców.

17.00

Za ++ Ryszarda Zielińskiego, Mariana Kałka jego żonę Stefanię ++ rodz. z obu stron i ++ z rodzin Kałka – Zieliński – Pustelnik – Pastuszka.

9.00

BRADA; Za ++ syna Adama Byczek w 1 rocznicę śmierci, męża, rodziców i teściów.

 PONIEDZIAŁEK   04 – 12 – 2017    św. Barbary

6.30

Za + mamę Barbarę Matysiak, ojca Zdzisława w 20 rocznicę śmierci

10.00

Do Bożej Op. za wstaw. św. Barbary w int. górników, emerytów górniczych i ich rodzin/TD/modlitwa za ++ górników/.

18.00

Za + męża Andrzeja Domańskiego w 2 r. śmierci ++ rodziców, teściów ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Barbarę Janus we wspomnienie imienin ++ z rodzin z obu stron. 

 WTOREK   05 – 12 – 2017   

8.15

Za zmarłych zalecanych.

18.00

Za + Stanisława Banach od chrześniaka Stanisława z rodziną.

18.00

Za + Elfrydę Porwolik w 5 r. śmierci, mężów Gintra i Jana, syna Kazimierza.

18.00 

Za + Za + Marka Zimnickiego we wspomnienie 60 r. urodzin i ++ rodziców.

 ŚRODA  06 – 12 – 2017  

6.30

Za śp. Jana Macioszek – od Krzysztofa Michalec z synem Patrykiem.

18.00  

Za + męża Czesława Koniecznego w kolejną rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrew. z obu stron.

17.00 

BRADA; Za + Ludwika Kulawik w 30 dzień po śmierci.

CZWARTEK   07 – 12 – 2017  

8.15

Za + Bronisławę Srebro w 3 rocznicę śmierci – od męża.

18.00

Za ++ rodz. Jadwigę i Alojzego Nowok i wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Teresę Giel, męża Edwarda ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzin Giel – Siewior.

 PIĄTEK     08  – 12 – 2017  uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.15 

W int. seniorów naszej parafii.

18.00

W int. Wspólnoty Dzieci Maryi, Oazy Młodzieżowej i Oazy Dorosłych.

18.00

Za + Sebastiana Maicher we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Maicher – Kucharski – Woźniak.

 SOBOTA  09 – 12 – 2017

8.15

W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego

8.15

W int. żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

8.15

Za duszę śp. Bolesława Szostka – od siostrzenicy Anny z rodziną.

17.00 

Za ++ mamę Irenę Ludwik we wspomnienie urodzin i ojca Jerzego.

  NIEDZIELA   10 –  12 – 2017   2 Niedziela Adwentu

7.00 

Za ++  mamę Janinę Wyrzykowską w 25 r. śmierci, ojca Stanisława, syna Marcina Sajur, teściów Janinę i Henryka, brata Jana i wszystkich ++ z tych rodzin.

8.30

Za + męża Longina Wieczorek w 1 rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny.

10.00

Za ++ rodziców Maksymiliana i Bronisławę Winkler, brata Jerzego ++ z rodziny.

11.30

Za + męża Krystiana Rogalskiego w 5 r. śmierci, ojca Mariana ++ teściów ++ z rodzin Rogalski – Bartłomiejczak.

15.00

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Adama Ogierman z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

17.00

Za ++ mamę i babcię Stefanię Wiśniewską, ojca Władysława, męża Stanisława Gawin, zięcia Eryka ++ teściów i ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za ++ ojców Henryka Bujar i Stanisława Szymczak we wspomnienie urodzin ++ z rodzin Bujar – Szymczak.