Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 12 – 11 – 2017   32 Niedziela Zwykła

7.00

Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla śp Mieczysławy Telega w 9 rocz. śmierci.

8.30

Za + Agnieszkę Kuś w 1 rocz. śmierci oraz ++ z rodzin Kuś – Wiśniowski.

10.00

Msza Św. dziękczynna o błogosławieństwo Boże dla wszystkich darczyńców, którzy pomogli w odbudowie domu p. Jarczyk.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w intencji Elfrydy Kowalczykiewicz w 80 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/modlitwa za + męża Jana/.

15.00

Do Bożej Op. w int. Pauliny w 18 r. urodzin i jej brata Kuby w 7 rocz. urodzin jako podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej oraz o zdrowie i błogosł. dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Stefanię Jaworską, bratową Lidię i wszystkich ++ z rodziny.

17.00

Za + męża i ojca Jana Sajur w 2 r. śmierci ++ rodziców, brata, teściów ++ z rodzin Cencura – Sajur.

09.00

BRADA; Za + Józefa Braszczok, żonę Cecylię orasz syna Józefa.

PONIEDZIAŁEK 13 – 11 – 2017 św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski

8.15

Przez wstaw. MB Fatimskiej o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, za chorych i całą naszą parafię.

8.15

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Elżbiety Wnuk z okazji 85 r. urodzin z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Bożą na kolejne lata życia z błogosł. dla rodziny/TD/..

18.00

Za + + rodz. Augustyna i Marię Pacha, brata Bernarda, jego żonę Marię ++ z rodzin Pacha – Wołczko.

18.00

Za + Włodzimierza Żuczek w 5 r. śmierci – od współpracowników Hali MOSIR w Łaziskach Górnych.

WTOREK 14 – 11 – 2017

8.15

W int. wiernych naszej parafii pielgrzymujących do Piekar, Zakopanego i Częstochowy.

18.00

Za + Alfreda Kuś w r. śmierci, żonę Marię, syna Jerzego ++ z rodzin Kuś – Kempka.

18.00

Za + Bolesława Szostek – od bratowej Grażyny.

18.00

Za + Stanisława Banacha i wszystkich zmarłych z ul, Bratków – od sąsiadów.

ŚRODA 15 – 11 – 2017

8.15

Dz. bł. w int. emerytów i rencistów Elektrowni Łaziska/ modlitwa za ++ z tego środowiska/.

18.00

.Za ++ rodz. Bronisławę i Franciszka Pluta, Ernesta i Arkadiusza Rumpel + Elfrydę Gruszka oraz ++ z rodzin Pluta – Rumpel – Ucka.

17.00

BRADA; Za ++ Elżbietę Ślosarczyk we wspomnienie urodzin, męża Alfreda, rodziców Annę i Antoniego Ucka.

CZWARTEK 16 – 11 – 2017

8.15

Za + Łucję Wiśniowską – od sąsiadów z ul. św. Jana Pawła II zamiast wieńca.

16.30

Msza św. szkolna; Za + Ryszarda Kopańskiego we wspomnienie urodzin ++ rodz. Teodorę i Alojzego.

18.00

Za ++ rodz. Gertrudę i Emila Czempa oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + męża Emanuela Brząkalik w 4 r. śmierci ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodziny.

PIĄTEK 17 – 11 – 2017 św. Elżbiety Węgierskiej

8.15

Za + Bartosza Polaka – od rodziny Dziegciarczyk.

15.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00

Dz. bł. w int. pracowników i emerytów Proelmedu oraz ich rodzin/TD/ modlitwa za ++ z tego środowiska/.

18.00

Za ++ członków Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

SOBOTA 18 – 11 – 2017 bł. Karoliny Kózkówny

8.15

W intencji członków III Zakonu Franciszkańskiego.

8.15

Do Bożej Op. w int. Marcina Nowak w 18 r. urodzin z podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, łaskę zdrowia oraz o błogosł. dla rodziców i chrzestnych.

11.00

W int. rodziców przeżywających żałobę po stracie dziecka – zapraszają „Białe Misie”

17.00

Za ++ rodz. Herminę i Jerzego Żogała w r. śmierci ++ z rodziny Żogała – Śmietana.

17.00

Za + męża Jana Widera, syna Krystiana w r. śmierci ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodziny.

NIEDZIELA 19 – 11 – 2017   33 Niedziela Zwykła.

7.00

Za + Imeldę Czech oraz ++z ul. Wyzwolenia – od sąsiadów.

8.30

Za + córkę Katarzynę Jeger w r. śmierci i ++ z rodziny.

10.00

Za + Herberta Olszyka w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

11.30

Do Dzieciątka Jezus w int. Anny Sikorskiej w 1 rocznicę urodzin z podz. za dar życia z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosł. dla brata, rodziców, chrzestnych i dziadków.

15.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Eufemii Dytko w 93 r. urodzin jako wyraz wdzięczności za dar zdrowia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny./modlitwa za + męża Augustyna/.

17.00

W int. dziękczynnej za Intronizację NSPJ w naszej parafii.

9.00

BRADA; Za + męża Alfreda Licheckiego we wspomnienie urodzin, zięcia Erwina Kalisza ++ rodziców i teściów.