Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 05 – 11 – 2017   31 Niedziela Zwykła

7.00

Za + Teresą Wiatrowską - od sąsiadów z ul. Ogrodowej 42 i wszystkich ++ z tego bloku.

8.30

Za + męża Alojzego Tyburczy, rodziców z obu stron, Jana i Teresę Jackowską oraz wszystkich ++ z tych rodzin.

10.00

Za + córkę Renatę Baryluk w 4 rocz. śmierci, męża Lucjana, swata Czesława oraz ++ z pokrewieństwa.

11.30

Do Dzieciątka Jezus w int. Martynki Wiśniewskiej w 1 rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża
na każdy dzień oraz o błogosławieństwo dla rodzin Wiśniewskich i Chrobok.

15.00

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w intencji małżonków Tadeusza i Władysławy Waligóra w 50 rocz. ślubu jako wyraz wdzięczności
za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

17.00

Za + Monikę Orlik w 15 rocz. śmierci, męża Franciszka w 30 rocz, śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz zięcia Henryka Zielonka.

9.00

BRADA; Za + ojca Stanisława Wyroba ++ braci, rodziców, dziadków z obu stron, Łucję i Antoniego Gonsior oraz ++ z rodziny.

13.00

BRADA; Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w int. Pelagii Pepke z ok. 70 rocz. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla męża i dzieci z rodzinami.

PONIEDZIAŁEK 06 – 11 – 2017

8.15

.W int. żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

18.00

Za + brata Krystiana Kalisz.

18.00

Za + Weronikę Paździor w kolejną rocz. śmierci, męża Józefa, ++ rodziców Stefanię i Józefa Jedlińskich oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + Łucję Wiśniowską – od pracowników Wydziału Gospodarki Narzędziowej firmy LIMATCHERM z Limanowej.

WTOREK 07 – 11 – 2017

8.15

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla zmarłych członkiń Zespołu Charytatywnego – Cecylię Jargon, Janinę Szal, Helenę Ratka, Marię Magiera, Gertrudę Wawoczny. Helenę Bujar, Annę Myszor, Helenę Sikora.

18.00

Za ++ rodziców Stanisławę i Mieczysława Pietroń, siostrę Krystynę oraz wszystkich ++ z rodziny.

ŚRODA 08 – 11 – 2017

8.15

Za ++ zalecanych.

18.00

.Za + Jadwigę Hanslik w 1 rocz. śmierci.

18.00

Za + Marka Zimnickiego – od sąsiadów z ul. Energetyków 6.

17.00

BRADA; Za śp. Marię i Rudolfa Mazur oraz ich ++ dzieci.

CZWARTEK 09 – 11 – 2017
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

8.15

Za + Władysławę Grońską – od przyjaciół, współpracowników hotelu Koja oraz pracowników Proelmedu.

16.30

Msza św. szkolna; O powrót do zdrowia w pewnej intencji.

18.00

Za + brata Zygmunta Wilke w rocz. śmierci, ++ rodziców Adelę i Roberta oraz ++ z rodzin Zagórski – Wilke – Supryn.

PIĄTEK 10 – 11 – 2017 Wspomnienie św. Leona Wielkiego

8.15

W int. seniorów naszej parafii.

8.15

Za + męża Henryka Kancelista, mamę Annę Smolarz oraz ++ z rodziny.

18.00

Za + Grzegorza Bończyk – od współlokatorów z ul. Energetyków 9.

SOBOTA 11 – 11 – 2017 Wspomnienie św. Marcina z Tours

8.15

W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

8.15

Za ++ Bernarda i Łucję Wiśniowskich oraz ++ z rodzin Golec – Wiśniowski.

10.00

W intencji naszej Ojczyzny.

17.00

Za + Jana Strączek w 9 rocz. śmierci, żony Różę i Agnieszkę oraz ++ z rodzin Strączek – Piontek – Kosiecki.

NIEDZIELA 12 – 11 – 2017  32 Niedziela Zwykła.

7.00

Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla śp Mieczysławy Telega
w 9 rocz. śmierci.

8.30

Za + Agnieszkę Kuś w 1 rocz. śmierci oraz ++ z rodzin Kuś – Wiśniowski.

10.00

Msza Św. dziękczynna o błogosławieństwo Boże dla wszystkich darczyńców, którzy pomogli w odbudowie domu p. Jarczyk.

11.30

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w intencji Elfrydy Kowalczykiewicz w 80 rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/modlitwa za + męża Jana/.

15.00

Do Bożej Op. w int. Pauliny w 18 r. urodzin i jej brata Kuby w 7 rocz. urodzin
jako podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej oraz o zdrowie i błogosł. dla rodziców, chrzestnych i dziadków.

17.00

Za + Stefanię Jaworską i wszystkich ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za + Józefa Braszczok, żonę Cecylię orasz syna Józefa.