Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

Pogrzeby

  NIEDZIELA   22 –  10 – 2017   
XXIX Niedziela Zwykła

7.00

Za + Helenę Krawczyk we wspomnienie urodzin, męża Henryka ++ z rodzin Krawczyk – Orłowicz

8.30

Za + ojca Franciszka Rożek w 30 r. śmierci, matkę Pelagię ++ teściów Zofię i Jana, chrześniaka Janusza ++ dziadków z obu stron

10.00

Za + Alicję Szczęch – i wszystkich ++ z ul. Energetyków 9  -  od współlokatorów

11.30

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski w int. Hildegardy Swadźba z okazji 90 urodzin z prośbą o łaskę zdrowia i dalszą Bożą opiekę /TD/ modlitwa za + męża Ludwika/

15.00

W intencji małżonków obchodzących kolejną rocznicę ślubu.

17.00

Za + męża Ernesta Szafraniec w 10 r. śmierci ++ z rodzin Szafraniec – Lupa.

9.00

BRADA: Za ++ rodz. Cecylię i Józefa Braszczok i syna Józefa.

 PONIEDZIAŁEK   23 – 10 – 2017   

8.15

W int. Zuzi z okazji 2 rocznicy urodzin z podz. za dar życia, łaskę zdrowia, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Anioła Stróża oraz o błogosł. dla rodziny i dla wszystkich którzy w chorobie wspierali ją modlitwą

18.00

Za ++ Emilię i Franciszka Glinkowski ++ rodz. z obu stron, Andrzeja i Jana Kulik, siostry, braci, bratowe i szwagrów

18.00

Za ++ rodz. Marię i Franciszka Wrona w kolejną rocznicę śmierci ++ z pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu

18.00

Za + ojca Henryka Piwowar ++ dziadków Jadwigę i Juliana oraz + Henryka Rosołowskiego

 WTOREK   24 – 10 – 2017  

8.15

Za + męża i ojca Michała Hanarz we wspomnienie urodzin ++ rodz. z obu stron, siostrę Małgorzatę, 5 szwagrów i ++ z rodziny

18.00

Za + syna Jacka Modrzich, brata Łukasza oraz wszystkich ++ z rodziny

18.00

Za + mamę Janinę Miodek, ojca Michała, syna Eugeniusza ++ rodz. z obu stron ++ z rodzin Szczypek – Miodek

 ŚRODA  25 – 10 – 2017

8.15

Za + Franciszka Płonka – od współlokatorów z ul. Ogrodowej 38

18.00 

Za wszystkich zmarłych parafian w m-cu wrześniu: Sikora Ryszard, Czech Imelda, Szostek Bolesław, Kozłowski Łeszek, Banach Stanisław, Romanów Dariusz, Dąbrowski Jan, Girgiel Helena

18.00

Za + Zygmunta Paździor na pamiątkę urodzin ++ rodziców Stefana i Praksedę , teścia Wiktora, szwagrów Mirosława i Ryszarda i ++ z rodziny

18.00

Za + Różę Winkler we wspomnienie urodzin, męża Ernesta, brata Jana ++ z rodzin z obu stron

17.00

BRADA:

CZWARTEK   26 – 10 – 2017

8.15

Za + Stefanię Jedlińską, męża Józefa ++ z rodziny oraz o błogosł. dla żyjących

16.30

SZKOLNA: Za + Bartosza Polak – od sąsiadów z ul. Ogrodowej 42

18.00

Za + Zofię Czech w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców Szczepana i Mariannę, braci Stanisława, Jana, Tadeusza, bratową Inę i Marylę oraz szwagra Borysa

18.00

Za + syna Janusza Kojacz we wspomnienie urodzin, męża Stanisława, syna Dariusza ++ z rodzin Rzepka – Kojacz

 PIĄTEK     27 – 10 – 2017

8.15

Za ++ Jana Palecznego i Zbigniewa Molendę

18.00

Za + męża i ojca Jana Zdebel w 2 r. śmierci i we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodzin Zdebel – Smykla

18.00

Za + męża Ernesta Jarek w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodziny

18.00

Za wszystkich ++ z rodzin Walny – Myszor – Gajda – Szyszka

 SOBOTA  28 – 10 – 2017 
Święto św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza

8.15

Za ++ członków Żywego Różańca

8.15

Za + Rufina Kurczok w 2 rocznicę śmierci ++ z rodzin Kurczok – Szer

17.00

CHRZTY: Mirosław Modrzyński, Aleksy Pawłowski, Julia Marcol, Zofia Buda, Lena Janik, Alan Jakimiszyn, Jakub Góra

17.00

Do Bożej Op  w int. Piotra Jajugi w 18 r. urodzin jako podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej i wszelkie łaski na dorosłe życie oraz o błogosł. dla całej rodziny

  NIEDZIELA   29 –  10 – 2017   
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

7.00

Za + Teresą Michalską  - od sąsiadów z Osiedla Zośka

8.30

Za + Wilhelma Rajwa w 25 r. śmierci, żonę Różę ++ dziadków z obu stron

10.00

Za + Marka Zimnickiego – od brata Ryszarda z rodziną

11.30

Za + ojca Arkadiusza Rumpel ++ dziadków ++ z rodziny Rumpel – Rogalski – Wodarz 

15.00

Do Bożej Op. w int. Marty Walczyk w 18 r. urodzin jako podz. za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej oraz o zdrowie i błogosł. dla rodziców, chrzestnych i dziadków

17.00

ROCZKI: Maria Żurek, Anna Czaicka

9.00

BRADA: Za + ojca Gerharda Pander, teściów Helenę i Henryka Mincer