Menu

Pogrzeby

  NIEDZIELA   03 –  09 – 2017   22 Niedziela Zwykła

7.00

Do Bożej Op. w int. małżonków Krystyny i Leona Ucka w 40 rocznicę ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę na wspólnej drodze życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

8.30

Za + Pawła Kuś w r. śmierci ++ rodziców, teściów ++ z rodzin Kuś – Wiśniowski.

10.00

Do Bożego Miłosierdzia za śp. duszę Eryka Stefana – od pracowników firmy Rumtex i Promyk.

11.30

Dz. bł. w int. Teresy z okazji urodzin z prośbą zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

15.00

Za + męża i ojca Piotra Bodynek w 1 rocznicę śmierci.

17.00

Do Bożej Op. w int. Patrycji Papierok w 18 r. urodzin z podz. za dar życia, z prośbą o Światło Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej oraz o błogosł. dla rodziców, rodzeństwa, chrzestnych, dziadków i babcię.

 9.00

BRADA; Za ++ Bronisława Byczek, żonę Ludwikę ++ rodziców Adama i Bronisławę, brata Jana, bratanka Mirosława i Adama, siostrę Janinę, 2 bratowe, 3 szwagrów.

   

 PONIEDZIAŁEK   04 – 9 – 2017

8.00

W int. uczniów Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz  Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych.

9.15

W int. uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

10.30

W int. uczniów Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich

18.00

Za + Tadeusza Talik w 1 rocznicę śmierci.

18.00

Za + Józefa Muszer w kolejną rocznicę śmierci, żonę Marię ++ rodz. z obu stron.

 

/ poświęcenie tornistrów/

   

 WTOREK   05 – 09 – 2017  

8.15

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Marii Wilk jako podziękowanie za 72 lata życia i szczęśliwie przeprowadzone operacje z prośbą o dalszą Bożą opiekę z błogosł. dla całej rodziny.

18.00

Za ++ rodz. Małgorzatę i Leona Kobiela, siostrę Ewę Golda ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.

18.00

Za + Jadwigę Kowalską w 15 r. śmierci, syna Alfreda ++ z rodziny.

18.00

Za + Tadeusza Kurek w 1 r. śmierci, żonę Urszulę ++ z rodzin z obu stron.

   

 ŚRODA  06 – 09 – 2017 

8.15

Za zmarłych zalecanych.

18.00

Za + Sławomira Dutkiewicza w kolejną rocznicę śmierci.

18.00

Za + Helenę Grzonka we wspomnienie urodzin, syna Adama, męża Ludwika ++ z pokrew. Grzonka – Popczyk.

18.00

Za + męża Arkadiusza Kuś na pamiątkę jego urodzin.

17.00

BRADA; Za + Annę Dworaczyńską w 30 dzień po śmierci

   

CZWARTEK   07 – 09 – 2017 

8.15

Za + Józefa Kwoska – od sąsiadów z ul. Wiejskiej.

18.00

Za + męża Stefana Stróżyna w 15 r. śmierci, siostrę Helenę, szwagra Leona ++ rodz. z obu stron.

18.00

Za + Krystynę Nowak w 10 r. śmierci – od męża, córek i zięciów.

18.00

Za + Władysława Wojciechowskiego, żonę Hildegardę ++ z rodzin Wojciechowski – Rzepka.

 PIĄTEK     08 – 09 – 2017   święto Narodzenia NMP

8.15

W intencji seniorów naszej parafii.

18.00

Za + męża Jana Twardzik w 1 rocznicę śmierci, syna Krystiana jego rodziców i rodzeństwo ++ teściów Małgorzatę i Ryszarda Pisarek.

18.00

Za ++ rodziców Janinę, Władysława, Emilię, Augustyna, braci Zygmunta, Piotra, Jana i Stefana ++ z pokrew. z obu stron.

 19.00

Msza młodzieżowa; W intencji młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

   
 SOBOTA  09 – 09 - 2017 

8.15

W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego

15.00 

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Zygfryda Starzyczny w 80 r. urodzin oraz o zdrowie dla żony Marii jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla synów z rodzinami/TD/.

17.00

Za + mamę Marię Ryguła na pamiątkę urodzin, ojca Antoniego ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

17.00

Za + syna Bartosza Ratka w 1 rocznicę śmierci

16.00

BRADA; Za + męża Alfreda Licheckiego w r. śmierci, zięcia Erwina Kalisz ++ rodziców i teściów.

   

  NIEDZIELA   10 –  09 – 2017   23 Niedziela Zwykła.

7.00

Za + Stanisławę Onufrak w 5 r. śmierci ++ z rodzin Onufrak – Salasa - - Filipiak – Pyrda.

8.30

Za + Marię Orpich w 1 r. śmierci, męża Bronisława ++ rodz. z obu stron.

10.00

Za + mamę Marię  w 20 r. śmierci, ojca Alojzego Cieluchowski ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny.

11.30

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Krystyny Przybyła jako podziękowanie Bogu za 60 lat życia, w int. teścia Romana w 93 rocznicę urodzin oraz w int. dzieci Joanny, Lilianny, Arkadiusza i ich rodziców z prośbą o dalszą Bożą opiekę na kolejne lata życia/TD/.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Martyny Pająk w 1 rocznicę urodzin z podz. za dar życia z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz o błgosł. Boże dla rodziców i chrzestnych.

17.00

Za + męża Andrzeja Bożek w 5 r. śmierci ++ rodziców, dziadków, siostrę, teścia, szwagra i ++ z rodziny.

 9.00

BRADA; Za + Łucję Gonsior, męża Antoniego.

10,30

BRADA; W int. rocznego dziecka/ Mszę odprawia O. Bruno/.