Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.
W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

NIEDZIELA 20 – 06 – 2021 12. NIEDZIELA ZWYKŁA


07:00

Za + męża Władysława Zalewskiego oraz córkę Krystynę Gąsiorek w kolejne rocznice śmierci.

08:30

Za ++ Martę we wspomnienie 100. rocznicy urodzin i Ryszarda Luckę, syna Zenona oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa Lucka – Lapczyk – Baucza.

10:00

Za + męża Wiesława Pieczykolana w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Szmajduch – Pieczykolan.

11:30

Za + mamę Jadwigę Kamską w 2. rocznicę śmierci, ojca Jana oraz wszystkich ++ z rodziny.

13:30

I KOMUNIA ŚWIĘTA.

15:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Banasika we wspomnienie urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

16:00

Nieszpory niedzielne.

17:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + Krzysztofa Pająka w 1. rocznicę śmierci, rodziców Cecylii i Jerzego Pająków, jego chrzestnych Marii Kempnej i Wilhelma Kubisty, dla + jego dziadków Anny i Teodora Pająków oraz Anny i Jana Grzegorskich oraz dla ++ teściów Cecylii i Eryka Foltynów.


09:00 BRADA:

 

11:00 BRADA:

W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.

 

PONIEDZIAŁEK 21 – 06 – 2021 św. Alojzego Gonzagi


08:00

Za + Edmunda Pyrdę – intencja ofiarowana od siostry Salomei z rodziną.

18:00

Za + Helenę Frohlich, męża Otta, ++ rodziców, teściów, siostry Małgorzatę, Elżbietę i Hildegardę oraz szwagrów Henryka, Jana i Kazimierza.

18:00

Za + Jana Budzika – intencja ofiarowana od chrześniaka Mirosława Guta z rodziną.

18:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i św. Wojciecha w intencji Wojciecha z okazji urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.


17:00 BRADA:

Za + męża Franciszka Gazdę, rodziców, rodzeństwo i zięcia.

 

WTOREK 22 – 06 – 2021


08:00

Za + męża Andrzeja Kozdronia w 3. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Helenę i Franciszka.

18:00

Za + Jana Johna w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

18:00

Za + Alfredę i Wiesławę Wziątek we wspomnienie urodzin.

18:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Leona z okazji urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.


17:00 BRADA:

O łaskę odpuszczenia i przebaczania grzechów w rodzinach.

 

ŚRODA 23 – 06 – 2021


08:00

Za ++ ojców Franciszka i Jerzego.

13:00

ŚLUB: Marek Kocan – Beata Pacha-Kocan.

17:30

Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego.

18:00

W intencji kleryka Tomasza jako podziękowanie dobremu Bogu za czas Jego posługi w naszej parafii.

18:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + Stanisława Kopytko w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców, babcię oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + ojca Jana z okazji Dnia Ojca oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za + Edeltraudę Sitko we wspomnienie urodzin.
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00.


17:00 BRADA:

W intencji grupy modlitwy św. Ojca Pio oraz za duchowo udręczonych i zniewolonych nałogami (od 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu).

 

CZWARTEK 24 – 06 – 2021 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA


07:15

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

08:00

Za ++ rodziców Anastazję i Pawła Handelów, brata Jana we wspomnienie urodzin oraz ++ dziadków z rodziny Czardybon.

17:00

Msza plenerowa na Wierzysku.

18:00

Za + Łukasza Olszewskiego w rocznicę urodzin dla nieba.


17:00 BRADA:

W intencji Urszuli Matyjasik oraz wnuczki Jolanty.

 

PIĄTEK 25 – 06 – 2021


08:00

Za + Gerarda Walkowiaka – intencja ofiarowana od Małgorzaty i Jerzego Kojmów.

13:00

ŚLUB RZYMSKI: Michał Gaschi – Paula Kwiecień.

16:30

W intencji uczniów, nauczycieli i dyrekcji wszystkich łaziskich szkół i przedszkoli z podziękowaniem za obfitość Bożych łask w kończącym się roku szkolnym i katechetycznym z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na czas wakacji i urlopów.

17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18:00

Za + brata Pawła Mendeckiego w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.


17:00 BRADA:

Za + Alojzego Szymczyka.

 

SOBOTA 26 – 06 – 2021


07:40

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

08:00

Za zmarłych księży Proboszczów naszej parafii oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

08:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + żony, mamy i babci Heleny Braszczok oraz wszystkich ++ z rodziny.

14:00

Do Anioła Stróża w intencji Oliwiera Ptaka w dniu 1. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych oraz całej rodziny.

15:30

I KOMUNIA ŚWIĘTA.

17:00

Za + męża Eryka Dyczkę oraz córkę Jolantę we wspomnienie ich urodzin.


17:00 BRADA:

O łaskę odpuszczenia i przebaczania grzechów w rodzinach.

 

NIEDZIELA 27 – 06 – 2021 13. NIEDZIELA ZWYKŁA


07:00

Za + Zbigniewa Żytkowskiego – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Dworcowej 57 oraz za wszystkich współlokatorów z tego bloku.

08:30

Za + Łukasza Olszewskiego we wspomnienie urodzin.

10:00

Za + ojca Tadeusza Kołodziejczyka w 4. rocznicę śmierci, mamę Marię, Dariusza i Adama Łysiaków, Dawida Grzechnika oraz wszystkich ++ z rodziny.

11:30

Za + mamę Mariolę Czardybon w kolejną rocznicę śmierci oraz Daniela Targosza – intencja ofiarowana od Joanny.

13:30

I KOMUNIA ŚWIĘTA.

15:00

MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO: Franciszek Kisiel, Franciszek Zych, Filip Sosna, Marcelina Wrona, Izabela Pieter, Urszula Sprycha, Stanisław Kurpas.
ROCZKI: Milena Marcisz, Amelia Soboń, Liliana Kowalczyk.

16:00

Nieszpory niedzielne.

17:00

Za + Pawła Bednarskiego – intencja ofiarowana od Małgorzaty i Piotra Szczęśniaków.
PO MSZY ŚWIĘTEJ CHRZEST: Wojciech Kasprowski


09:00 BRADA:

Dz. bł. w intencji Siergieja z okazji 60. rocznicy urodzin.

11:00 BRADA:

W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.

Menu