Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 02 – 06 – 2019
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

07.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Różańca Św. w int. solenizanta Juliana Dąbal z okazji 70. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę i błogosł. na kolejne lata życia/TD/modlitwa za ++ z rodzin Dąbal – Hulin/.

08.30

Za + męża Jana Mazur we wspomnienie urodzin ++ rodziców i ++ z rodzin z obu stron.

10.00

Za + Waldemara Pieczykolan w 4. rocznicę śmierci ++ z rodziny.

11.30

Za + Marię Klement – od współlokatorów z ul. Dworcowej 59.

15.00

Za + mamę Teresę Skorupka w 1. rocznicę śmierci, ojca Pawła ++ z rodzin Skorupka – Sobczyk.

17.00

Do Bożego Miłosierdzia o łaskę życia wiecznego za śp. żonę, matkę i babcię   Monikę Tulorz w 1. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin z obu stron.

09.00

BRADA: Za + mamę Annę Lichecką w 1. rocznicę śmierci.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 03 – 06 – 2019
św. męcz. Karola Lwangi i Tow.

08.15

Za + Władysława Orłowicza – od siostry Apolonii z rodziną.

18.00

Za + Henryka Kiecka w rocznicę śmierci, żonę Małgorzatę ++ rodziców, teściów, szwagierki Helenę, Elżbietę, Hildegardę, szwagra Otta.

18.00

Za + Janinę Bieniek we wspomnienie urodzin – od koleżanki Heleny.

17.00

BRADA: W intencji Jacka Domogały i Gabrieli Koronowskiej.

WTOREK 04 – 06 – 2019

08.15

Za + Marka Jezierskiego – od rodziny Kamińskich z Augustowa.

18.00

Za ++ rodziców Marię i Alfreda Kalisz, brata Krystiana, dziadków z obu stron.

18.00

Za + Hildegardę Czuchowską – od pracowników restauracji „Kredens”.

17.00

BRADA: W int. Jacka Domogały i Gabrieli Koronowskiej.

ŚRODA 05 – 06 – 2019 św. Bonifacego

08.15

Za zmarłych zalecanych.

18.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Różańca Św. int. Adama Maroń z okazji 50. rocznicy urodzin jako podzięko wanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia oraz w intencji całej rodziny – od żony i synów/TD/.

17.00

BRADA: Za ++ rodziców Alojzego i Martę Braszczok ++ z pokrew.

CZWARTEK 06 – 06 – 2019

08.15

W   intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

18.00

Za + męża Karola Kowalika ++ rodziców, teściów ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Różę Krzyż – od współlokatorów z ul. Dworcowej 53.

17.00

BRADA: Za + Henryka Świtała.

PIĄTEK 07 – 06 – 2019

08.15

W intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i w int. rodzin naszej parafii.

18.00

Msza św. szkolna w int. dzieci Wczesno i I Komunijnych.

19.00

Msza św. młodzieżowa w int. absolwentów 8 klas i III klas Gimnazjum ze SP im. Piastów Śląskich o Boże błogosł. dary Ducha Świętego, wzrost wiary, nadziei i miłości.

17.00

BRADA; W intencji Rodzin.

SOBOTA 08 – 06 – 2019

08.15

W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

08.15

Za + Władysława Orłowicza i wszystkich ++ z ul. Dworcowej 14a – od współlokatorów

17.00

Za ++ Barbarę Brzostek jej męża Andrzeja, Romana Popławskiego i wszystkich ++ z ul. Ogrodowej 45 E i F – od współlokatorów.

17.00

BRADA; Za + Andrzeja Kochler w 2. rocznice śmierci ++ rodziców Jorga i Danielę.

Niedziela 09 – 06 – 2019
Uroczystość Zesłania Ducha Świetego

07.00

Za + Marię Klement – od Agaty z rodziną.

08.30

Za + męża Jacka Larysza ++ dziadków Józefę i Józefa Kudełko, Katarzynę i Wincentego Kita.

10.00

Za + Bronisławę Winkler w rocznicę śmierci, męża Maksymiliana, syna Jerzego ++ z rodziny.

11.30

Za + brata Ryszarda Krawczyka w kolejną rocznicę śmierci ++ z rodziny.

15.00

Do Dzieciątka Jezus w int. Filipa Rosiek w 1. rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz o błogosł. dla rodziców i chrzestnych.

17.00

Za + męża Stefana Parzyszek we wspomnienie urodzin, syna Zbigniewa ++ rodziców i pokrew. z obu stron.

09.00

BRADA: Za + Romana Kolarczyk ++ rodziców, teściów, brata Alfreda.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.