Menu

WAŻNE

 

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 24 października 2020 roku w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

Z powodu nasilającej się pandemii koronawirusa na Śląsku
KANCELARIA PARAFIALNA będzie NIECZYNNA do końca listopada.
W sprawach ważnych i pilnych duszpasterze parafii są do dyspozycji parafian osobiście,
a także w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

NIEDZIELA 06 – 09 – 2020 23. Niedziela Zwykła


07:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Ireny z okazji 75. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

08:30

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Łucji Gonsior we wspomnienie 100. rocznicy urodzin oraz + męża Antoniego.

10:00

 

11:30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Stanisławy Adameczek z okazji 70. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny (modlitwa za + męża Kazimierza).

13:00

DOŻYNKI: W intencji wszystkich łaziskich rolników, działkowców i ich rodzin z podziękowaniem za otrzymane plony z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin.

15:00

Do Anioła Stróża w intencji Weroniki Hojdys w dniu pierwszej rocznicy urodzin jako podziękowanie za dar życia, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosławieństwem dla rodziców, chrzestnych, całej rodziny.

17:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Zenony i Bogusława z okazji 45. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny /TD/.


09:00 BRADA:

Za + Bronisława Byczka, żonę Ludwikę, rodziców, siostrę, brata i bratanków.

11:00 BRADA:

W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.

 

PONIEDZIAŁEK 07 – 09 – 2020


07:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca w intencji Edyty i Marcina Pudełków z okazji 11. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

18:00

Za + Władysława Wojciechowskiego, + żonę Hildegardę oraz wszystkich ++ z rodziny Rzepka, Wojciechowski.

18:00

Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Guzów, ++ Stefanię i Franciszka Poloków, + siostrę Krystynę Rębacz, jej teściów, wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu.

18:00

W pewnej intencji.


17:00 BRADA:

Dziękczynno - błagalna z okazji 30. rocznicy ślubu Dariusza i Barbary.

 

WTOREK 08 – 09 – 2020 Święto Narodzenia NMP


07:00

Za + Eleonorę Myszor w 30. dzień po śmierci, + męża Józefa.

18:00

Za + Hildegardę Malcher w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za + męża Ryszarda Październego, ++ teściów Irenę i Huberta, + babcię Balbinę i Helenę, ++ dziadków oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18:00

Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Banasików, + babcię Franciszkę i Wiktorię, dziadków, ciocię Gertrudę Jarek oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.


17:00 BRADA:

Za + ojca Alfreda Licheckiego w rocznicę śmierci, mamę Annę, męża Erwina Kalisz, ++ teściów.

 

ŚRODA 09 – 09 – 2020


07:00

Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Pudełków, Annę i Józefa Szołtysków, + Herberta Kubicę i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18:00

Za + Lucynę Olszewską w rocznicę śmierci.

18:00

Za + szwagra i wujka Zdzisława o dar życia wiecznego oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00

Za + Gerarda Jureczkę - intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Dworcowej 12D.


17:00 BRADA:

Za ++ zalecanych.

 

CZWARTEK 10 – 09 – 2020


 

07:00

Za + Elżbietę Wieczorek – intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Cieszyńskiej.

18:00

W intencji wspólnot i grup parafialnych o światło Ducha Świętego na kolejny rok pracy formacyjnej.

18:00

Za śp. Marię i Wincentego Zublów, za + Henryka Brożka, + Antoninę Krzyżowską.

18:00

Za + Marię Orpich w 4. rocznicę śmierci, + męża Bronisława.

18:00

Za + męża Bogdana Widerę w kolejną rocznicę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.


17:00 BRADA:

W intencji Tomasza Kluza z okazji 5. rocznicy urodzin.

 

PIĄTEK 11 – 09 – 2020 


07:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca w pewnej intencji z okazji 80. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

07:00

W  intencji seniorów.

18:00

Za śp. Stanisławę Onufrak w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Onufrak – Filipiak – Salasa - Pyrda. 

18:00

Za śp. Małgorzatę Październy - intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Ogrodowej 45D.

18:00

Za + Stanisława Kopytkę - intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Energetyków 3 oraz za wszystkich ++ z tego bloku.


17:00 BRADA:

W intencji Jacka Domogały i jego żony Gabrieli.

 

SOBOTA 12 – 09 – 2020 Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji


06:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

07:00

W intencji uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.

17:00

Za + Zygmunta Ryboka w 1. rocznicę śmierci, za wszystkich ++ z rodzin Rybok - Strecker.

17:00

Za + męża, ojca i dziadka Stefana Kapola w 15. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17:00

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + syna Bartosza Ratki w 4. rocznicę śmierci i + siostrzeńca Grzegorza Musioła.
CHRZEST PO MSZY ŚW.: Martyna Wiczyńska.


17:00 BRADA:

Dziękczynno - błagalna w intencji Joanny.

 

NIEDZIELA 13 – 09 – 2020 24. Niedziela Zwykła


07:00

Za ++ rodziców Cecylię i Władysława Gocyłów oraz + Marię Gocyłę.

08:30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Lidii i Janusza Kaczyńskich z okazji 35. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

10:00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – uczniowie klasy IV B ze Szkoły Podstawowej nr 1.

11:30

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Haliny i Jerzego Szymałów z okazji 35. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.

15:00

Za + Józefa Zająca we wspomnienie urodzin.

17:00

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Janiny i Edwarda Paździorów z okazji 45. rocznicy ślubu jako wyraz wdzięczności dobremu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny.


09:00 BRADA:

Za + Reginę i Piotra Schubertów.

11:00 BRADA:

W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem Internetu.

Menu