Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA 17 - 03 - 2019
II Niedziela Wielkiego Postu

07.00

W int. parafian.

08.30

Dz. bł. w int. jubilatki Krystyny z okazji 50. rocznicy urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla rodziny/TD/.

10.00

Za + Kazimierę Kowalczyk w 1. rocznicę śmierci, męża ++ z rodzin Kowalczyk – Maicher, sąsiadów i znajomych.

11.30

W pewnej intencji o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.00

Do Bożej Op. w int. Krystyny Moroń w 50. rocznicę urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny /TD/. modlitwę za + mamę i brata/.

17.00

Za + męża Kazimierza Bieniek w kolejną rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron, syna Ryszarda ++ z rodzin Bieniek – Kardas – Ryszkowski.

09.00

BRADA: Za + Helenę Mincer we wspomnienie urodzin.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.

PONIEDZIAŁEK 18 - 03 - 2019

08.15

Za ++ rodz. Rozalię i Stanisława Spora ++ dziadków i ++ z rodziny.

18.00

Za + Karola Marszałek i 2 żony.

18.00

Za + męża Ryszarda Baron w 6. rocznicę śmierci ++ rodz. z obu stron, brata i ++ z rodziny.

18.00

Za ++ rodz. Gertrudę i Augustyna Laska, męża Ernesta Mendeckiego i ++ z pokrew.

17.00

BRADA: Za + Feliksa Mariana Maślankę – od mieszkańców Brady.

WTOREK 19 - 03 - 2019
uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

08.00

Przez wstaw. św. Józefa i MB Bolesnej w int. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci o błogosł. opiekę i łaskę dobrej śmierci a dla ++ o dar nieba /modlitwa za ojców, mężów i młodzieńców/.

09.00

Rekolekcje SP Nr 1 i 3 – klasy starsze .

10.15

Rekolekcje SP Nr 1 i 3 – klasy średnie.

11.30

Rekolekcje SP Nr 1 i 3 – klasy młodsze.

18.00

Za + żonę Irenę Skoczykłoda we wspomnienie urodzin ++ rodz. z obu stron oraz + Pelagię Skoczykłoda.

18.00

Za + Józefa Zając ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.

17.00

BRADA: Dz.bł. w int. Józefa Krabes – od mieszkańców Brady.

ŚRODA 20 - 03 - 2019

08.15

Za + Danutę Kowalczyk – od sąsiadów z ulicy Ogrodowej 42.

09.00

Msza na zakończenie rekolekcji SP 1 i 3 – klasy starsze.

10.15

Msza na zakończenie rekolekcji SP 1 i 3 – klasy średnie.

11.30

Msza na zakończenie rekolekcji SP 1 i 3 – klasy młodsze.

18.00

Za + Józefa Jastrzębskiego oraz ++ rodziców Łucję i Huberta.

18.00

Do Bożego Miłosierdzia za śp. Fabiana Goraczko.

17.00

BRADA: Za + Rozalię Polczyk – Staita.

CZWARTEK 21 - 03 - 2019

08.15

Za + Łucję Sternik – od współlokatorów z ul. Mickiewicza 6.

18.00

Za + Urszulę Muszer we wspomnienie urodzin ++ rodz. Łucję i Ludwika, teściów Agnieszkę, Adolfa oraz Alicję i Bernarda Mendecki.

18.00

Za + Elfrydę Mendecką we wspomnienie urodzin.

17.00

BRADA: W intencji Moniki i Franka z okazji urodzin.

PIĄTEK 22 - 03 - 2019

08.15

Za ++ rodz. Gertrudę i Karola Piontek, córkę Irenę, Martę i Ludwika Mrzyk, Martę Piontek ++ z pokrew.

18.00

Dz. bł. w intencji Beaty Szlejter z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny.

18.00

Dz. bł. w int. Ewy Mazur z podziękowaniem za dar życia z prośbą o zdrowie dla dzieci, zięcia i wnuczka.

17.00

BRADA: Za ++ rodz. Krystynę i Alfreda Pacha, brata Karola, teścia Romana.

SOBOTA 23 - 03 - 2019

08.15

W intencji żyjących i zmarłych członków III Zakonu Franciszkańskiego.

17.00

Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. jubilatki Teresy Sosna jako podziękowanie za 70 lat życia z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia - od dzieci z rodzinami/TD/.

17.00

Za + Stefana Pawłowskiego, żonę Eleonorę, syna Czesława.

17.00

BRADA: Za + Antoniego Kołodziej ++ rodziców i teściów.

NIEDZIELA 24 - 03 - 2019
III Niedziela Wielkiego Postu

07.00

Za + żonę i matkę Halinę Skonieczną w 20. rocznicę śmierci.

08.30

Za + Mirosława Krasuckiego – od Grzegorza z rodziną z Koniakowa.

10.00

Za + męża Romana Muszer ++ rodziców, teściów ++ z rodziny.

11.30

Za + Roberta Siwczak w rocznicę śmierci ++ z rodziny.

15.00

Za + męża Stanisława Rezner ++ rodz. z obu stron, siostrę, 2 braci ++ z pokrew. z obu stron.

17.00

Za + brata Jerzego Krzak w 1. rocznicę śmierci ++ rodziców Magdalenę i Józefa ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.

09.00

BRADA: Za + męża Józefa Braszczoka we wspomnienie urodzin ++ jego rodziców.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św.