Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

NIEDZIELA 29 – 03 – 2020 
V Niedziela Wielkiego Postu

10.00

Za + syna Jana Bugaja w 2. rocznicę śmierci oraz ++ dziadków z obu stron.

Za ++ rodziców Ryszarda i Marię Kucharskich oraz zięciów Alojzego Tyburczego i Jana Jackowskiego.

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Bernarda Miczka z okazji 90. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

Dziękczynno – błagalna w intencji Marii Burzyńskiej i całej jej rodziny z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Św., pogłębienie wiary, zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Różańca Świętego na każdy dzień 2020 roku.

17.00

Za śp. Halinę Ochman w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. wujka Wojciecha Kuźmy, jego rodziców i rodzeństwa.

09.00

BRADA: Za ++ Helenę i Henryka Mincerów.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem internetu.

PONIEDZIAŁEK 30 – 03 – 2020

18.00

Za duszę + Zofii Ucherek – intencja ofiarowana od rodziny Moś.

Za + Mieczysława Waligórę w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz + zięcia Konrada Tabora.

Za + Marię Dziekan – intencja ofiarowana od Niny Kopiasz z rodziną.

Za + ojca Eugeniusza Widucha w 2. rocznicę śmierci, babcię Agnieszkę oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za + Bolesława Domogała.

WTOREK 31 – 03 – 2020

18.00

Za + Otylię Rzepka, jej rodziców i teściów.

Za + brata Wiesława Wyrzykowskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Janinę i Stanisława, teścia Józefa, siostrzeńca Marcina oraz wszystkich ++ z rodziny.

Za + męża Romana Muszera, rodziców, teściów, szwagrów Czesława i Jerzego oraz Martę i Eryka Strzymszoków.

Za + żonę, mamę i babcię Różę Pietrzak w 2. rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: Za ++ Reginę i Piotra Schubert.

ŚRODA 01 – 04 - 2020

18.00

Za ++ zalecanych.

Za + Jana Witkowskiego w 1. rocznice śmierci oraz żonę Helenę.

Za + ojca Emila Płonkę w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, teścia Juliana Przechrztę oraz wszystkich ++ z rodzin Płonka – Przechrzta.

Za duszę śp. Ryszarda Rzepki – intencja ofiarowana od Dariusza Kukla z żoną Urszulą i dziećmi.

 17.00

BRADA: W intencji księdza Henryka.

CZWARTEK 02 – 04 – 2020

18.00

W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszej parafii.

Za + ojca Stanisława na pamiątkę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

Za + mamę Alicję Mendecką na pamiątkę urodzin, ojca Bernarda, ciocię Urszulę, wujka Romana, teścia Jerzego oraz ++ dziadków z obu stron.

 

Za + Jana Wróbla w 1. rocznicę śmierci, jego rodziców Gerdę i Franciszka oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00

BRADA: W intencji Jacka i Gabrieli Domogałów.

PIĄTEK 03 – 04 – 2020 

18.00

W intencji wynagradzającej Sercu Jezusa i w intencji rodzin naszej parafii.

W intencji seniorów naszej parafii.

Za + Ryszarda Rzepka, żonę Stefanię oraz ++ rodziców z obu stron.

Za + Henryka Olszewskiego w rocznicę śmierci.

17.00

BRADA: Za rodziny.

SOBOTA 04 – 04 – 2020

08.15

W intencji wynagradzającej NSM za zniewagi oraz za członków Żywego Różańca.

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w intencji Marcina Dusza z okazji 18. rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św., właściwy wybór drogi życiowej, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosławieństwem dla całej rodziny/TD/.

Za ++ rodziców Wilhelma i Amalię, zięcia Andrzeja oraz wszystkich ++ z rodziny.

Za + Bernarda Szmajducha w 30. dzień po śmierci.

17.00
BRADA: W intencji Joanny w dniu urodzin.

NIEDZIELA 05 – 04 – 2020
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

10.00

Dziękczynno – błagalna w intencji rodziny Lucka.

Za + brata Jerzego Winklera, ++ rodziców, teściów oraz wszystkich ++ z rodzin Winkler – Broda.

Za ++  Bertę i Jana Zacherów, córkę oraz zięcia.

PO MSZY ŚWIĘTEJ CHRZEST: LILIANA SMYŁA

17.00

Za + ojca Alojzego Jelenia w 1. rocznicę śmierci, mamę Agatę oraz wszystkich ++ z rodziny.

Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla śp. Róży Krzyż w 1. rocznicę śmierci.

09.00

BRADA: Za + Elfrydę Rudzik w 1. rocznicę śmierci.

11.00

BRADA: W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy św. i łączących się za pośrednictwem internetu.