Drukuj

W naszej parafii wspólnota franciszkańska powstała 25.12.1927 roku, jednak ze względu na okoliczności historyczne mogła się rozwijać dopiero po roku 1980, kiedy to ksiądz Prałat Konrad Szweda, tercjarz, wznowił jej działalność i przyjął nowych członków. 

Obecnie nasza wspólnota liczy 40-stu tercjarzy, w tym 10 sióstr chorych, z którymi utrzymujemy duchową łączność. W roku 2003 spotykaliśmy się co miesiąc w salce katechetycznej, zawsze w trzecią sobotę miesiąca. Wśród nas obecny był asystent duchowy, który formował naszą duchowość, mówił jak wprowadzać w czyn szczegółowo nakreślony kierunek franciszkańskiej drogi życia dla ludzi świeckich. Ponadto prowadziliśmy również adoracje, modlitwy różańcowe, drogę krzyżową, angażowaliśmy się w Zespole Charytatywnym, KIK-u, AK, Różańcu. 

Uczestniczyliśmy także w pielgrzymkach parafialnych, franciszkańskich rekolekcjach, w spotkaniach ogólnopolskich i regionalnych. Prenumerowaliśmy kwartalnik "Pokój i dobro", z którego właśnie czerpaliśmy wiedzę o duchowości chrześcijańskiej.