Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Drodzy Parafianie!

Każda Parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar przestrzenno-sakralny. Wierni gromadzą się w wybudowanych – często z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych – kościołach i kaplicach. Do dóbr doczesnych parafii zalicza się też różnego rodzaju figury. Wszystkie one służą wspólnocie: dzięki nim mamy gdzie skierować wzrok podczas modlitwy, pomagają nam w naszej pobożności…

Figury jak i obrazy wymagają jednak ciągłej troski. Tak więc rozpoczęliśmy nasz remont od renowacji figury Chrystusa Zmartwychwstałego, która oczekiwała na swoje odnowienie na strychu kościoła…Postanowiliśmy przywrócić jej pierwotny blask i teraz możemy cieszyć się z jej obecności podczas tegorocznych świąt Zmartwychwstania…

Figura Jezusa Zmartwychwstałego to pełnoplastyczna rzeźba wykonana z drewna liściastego (prawdopodobnie lipy). Dbałość o szczegóły anatomiczne i udrapowanie szat wskazują na biegłość techniczną twórcy. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać powiązania z warsztatami z Kolonii lub Wrocławia z przełomu XIX i XX w. Polichromia w klasycznej kolorystyce, m.in cynobru, kraplaku, ceruleum, umbry i ochry, uzupełniona złoceniem w obrębie lamówki szat.

Głównym problemem konserwatorskim było zminimalizowanie szkód powstałych za sprawą szkodników drewna oraz wpływu wilgoci. Rzeźba została zdezynfekowana i wzmocniona strukturalnie, niestety niewielkie partie podstawy trzeba było usunąć z powodu zbyt wielkiego zniszczenia. Usunięte zostały wszystkie wtórne uzupełnienia, wykonane z kitu klejowo-trocinowego. W ich miejsce zostały założone nowe, w miarę możliwości stanowiące rekonstrukcje pierwotnej formy rzeźby. Usunięto także liczne wtórne przemalowania, miejscami naniesione z pominięciem oczyszczenia powierzchni rzeźby. Po opracowaniu rzeźbiarskim uzupełnień, całość została zabezpieczona i pokryta nową polichromią, opracowaną na podstawie odkrytej warstwy pierwotnej malatury.

Galeria zdjęć: Link do galerii