Menu

WITAJ NA ŁAZISKIEJ STRONIE
DOMOWEGO KOŚCIOŁA
gałęzi rodzinnej ruchu Światło-ŻycieStrona naszego rejonu to pisane razem domowykosciol.pl. Tam też znajduje się nasza galeria zdjęć.


W dzisiejszym zagonionym świecie postęp cywilizacyjny idzie bardzo szybko do przodu, nieraz jednak życie moralne pozostaje daleko w tyle... Bardzo często małżeństwa zastanawiają się nad swoim darem płodności nad etyką seksualną, zadają sobie pytania: Co wolno? Jaki w tym wszystkim był zamiar Pana Boga?. Nie zawsze znajdują rzetelne i fachowe odpowiedzi, dlatego Dom rekolekcyjny "EMAUS? w Koniakowie (43-474 Koniaków 290, tel. (033) 855 74 75,http://www.emaus.katowice.opoka.org.pl) wychodzi naprzeciw tego rodzaju pytaniom i wątpliwościom i proponuje szczególnie dla małżeństw kilka typów rekolekcji.

AKT MAŁŻEŃSKI - Prowadzi: o. Ksawery Knotz OFM Cap, autor książki o tym samym tytule

DAR PŁODNOŚCI - Rekolekcje poruszają tematykę praktyki NPR oraz etyki w tym zakresie.

WARSZTATY NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY - Prowadzą Agnieszka i Aleksander.

RAZEM JAKO ZESPÓŁ - Tematyka budowanie jedności małżonków.

KOMUNIKACJA MAŁŻEŃSKACykl konferencji.

WYCHOWANIE DZIECI - Cykl konferencji.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DLA RODZIN - Czas nawiązania lub odnowienia osobistej więzi z Bogiem.

!!!! Czas na zaproszenie Boga do życia małżonków i rodziny.!!!

DNI SKUPIENIA DLA ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH
Jeśli jesteś w takiej sytuacji życiowej i pragniesz pogłębić swoją więź z Bogiem oraz znaleźć swoje miejsce w kościele serdecznie zapraszamy! Weekend prowadzą wieloletni praktycy Franciszek i Irka oraz ks. Jarosław Ogrodniczak.

WYCHOWYWANIE BUDOWANIEM MIŁOŚCI (warsztaty) - Wiedza i konkretne ćwiczenia.

REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH
..jeśli nie znalazłeś czegoś dla siebie i waszego małżeństwa - to napisz lub zadzwoń