Menu

1. Czym jest Akcja Katolicka?

- stowarzyszeniem osób świeckich które wraz z księżmi kościoła katolickiego wypełnia misję w Kościele i świecie. Misja ta na mocy sakramentów ( chrztu, bierzmowania i małżeństwa) obejmuje działalność  formacyjno-ewangelizacyjna oraz kulturalno – oświatową poprzez przykład osobisty jak również we współpracy z innymi na rzecz parafii , środowiska i  otoczenia.

Struktura organizacyjna AK :

Krajowy Instytut AK- asystentem jest Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk

Diecezjalny Instytut AK  jest ks. Piotr Rożyk

Parafialny Oddział AK – naszym asystentem jest ks. Jacek Wojciech

Patronem jest Św. Wojciech.

 

2.Historia

Powstanie Akcji Katolickiej w kościele powszechnym poprzedziły ruchy katolickie działające we Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech w XVIII i XIX wieku

Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył Papież Pius X   w encyklice Il fermo proposito . Pius XI rozumiał Akcję Katolicką jako udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. A celem było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie.   Podmiotem działania AK miały być organizacje, przedmiotem zaś kształtowanie życia ludzkiego według zasad wiary najpierw u chrześcijan, a następnie za ich pośrednictwem także u niewierzących. Środki działania winny być dostosowane do sytuacji i możliwości ludzkich; metodę pracy wyznacza podporządkowanie się hierarchii kościelnej i poczucie osobistej odpowiedzialności członków.

- Akcja Katolicka w przedwojennym kościele polskim

W 1928 roku Biskupi polscy powołali Komisję Episkopatu ds. AK. Na konferencji w Poznaniu w 1930 roku, Episkopat podjął uchwałę o utworzeniu AK, opierając ją na statucie konstytucyjnym dla całego kraju. który zatwierdził Papież Pius XI. Pierwszym dyrektorem AK został bp Adamski,  naczelnym asystentem kościelnym bp W. Dymek. W 1936 roku AK w sumie liczyła już ok. 660 tys. członków. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność AK. Nie wznowiono już jej po zakończeniu wojny.

- Akcja Katolicka w Trzeciej Rzeczpospolitej

W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty "ad limina apostolorum" biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II zwracając się do nich powiedział między innymi: "Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba wiec aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna."

W 1996 roku Episkopat Polski zatwierdził statut "Akcja Katolicka w Polsce".

3 Prezentacja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świentego Jana Pawła II, w 2002 roku grupa inicjatywna zawiązała  Parafialny Oddział AK  w naszych comiesięcznych spotkaniach omawiane są tematy formacyjne , relacje z przeżytych wydarzeń takich jak rekolekcje , pielgrzymki a nawet ciekawe książki i artykuły  prasowe a w miarę możliwości organizujemy spotkania z zaproszonymi gośćmi . Omawiane są również różne problemy naszej parafii , środowiska i otoczenia. Podejmowaliśmy działania pomocy bezrobotnym poprzez  ich aktywizację ,organizowano kursy wolontariatu, załażono Klubu Pomocy Koleżeńskiej  PRACA w łączności z Instytutem Partnerstwa Lokalnego w Katowicach , pracownię rękodzielnictwa i zorganizowano pomoc dzieciom i młodzieży w nauce poprzez korepetycje. Obecnie te działania są zawieszone ze względu na brak zainteresowania oraz przejęcie tych działań przez inne instytucje . Uczestniczymy w organizowaniu rożnych konkursów literackich również  turnieju szachowego.

Członkowie uczestniczą również w rekolekcjach, seminariach i wykładach  a bogata oferta  Diecezjalnego Instytutu AK umożliwia  sposobność spotkania się z ciekawymi ludźmi polityki ,prasy radia czy władz różnych szczebli i instytucji .

Angażowanie się w różne ruchy, akcje i działania między innymi w obronie dzieci nienarodzonych, invitro czy tez eutanazja, w obronie podstawowych norm i  zasad naszej wiary to nasza dewiza

4 Zachęta do współpracy

  • jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę,
  • jeśli chcesz lepiej poznać siebie i  otoczenie w którym żyjesz,
  • jeśli chcesz się podzielić czymś ciekawym ,
  • masz ciekawe propozycje czy tematy ,

Przyjdź na nasze spotkanie w ostatnią środę miesiąca!