Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;

wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

#TydzieńBiblijny

Sposoby na modlitwę Słowem Bożym: Medytacja z bł. Karolem de Foucauld

 • Metoda bibilijnej medytacji, którą praktykował Karol de Foucald, polega na uświadomieniu sobie w akcie wiary, co się zamierza czynić, a następnie - na przykład po lekturze fragmentu Nowego Testamentu - zapytaniu Boga, co ma nam do powiedzenia.

Jak się modlić metodą bł. Karola de Foucaulda?

 1. Wybierz fragment z Pisma Świętego (może być to np. Ewangelia z Liturgii Słowa na dany dzień)
 2. Uświadom sobie, kim jesteś i przed Kim stoisz.
 3. Po przeczytaniu wybranego tekstu pytaj: co masz mi do powiedzenia Panie?
 4. Nie mów nic. Wycisz się. Wpatruj się w Ukochanego. Skup się na Jego obecności

Podziel czas, który masz do dyspozycji na kilka części i poświęć każdą z części na to, czego Bóg oczekuje od Ciebie na modlitwie:

 • uwielbiaj Jezusa przez wydarzenia twego życia,
 • ciesz się wraz z Jezusem lub cierp z Nim,
 • uświadom sobie swój grzech, przyjmij przebaczenie i przebacz,
 • dziękuj za siebie i innych,
 • proś za siebie i innych.

Źródła:
https://stacja7.pl/modlitwa/medytacja-ze-sw-karolem-de-foucald/
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/o-mnie/tomek/siec-slowa/1842-medytacja-z-bl-karolem-de-foucald.html

#TydzieńBiblijny

Sposoby na modlitwę Słowem Bożym: Modlitwa karmelitańska

 • Lectio carmelitana to forma i swoisty sposób modlitwy nawiązujący do lectio divina.
 • Zakon Karmelitów wypracował, głównie dzięki św. Teresie od Jezusa, metodę modlitwy zwaną modlitwą myślną, tj. modlitwą odprawianą w myślach. Modlitwa myślna została opracowana przy pomocy wskazówek pozostawionych przez św. Teresę gł. w dwóch dziełach Drogi doskonałości i Życie. Św. Teresa zapewniła każdego wiernego: "Odprawiaj codziennie kwadrans rozmyślania, a ja ci obiecuję niebo".

 • Modlitwa myślna składa się z siedmiu części. Kolejność części 1- 4 jest stała, zaś kolejność części 5 - 7 może ulegać zmianie wedle potrzeb wiernego. Części modlitwy myślnej są następujące:
  1. Przygotowanie
  2. Czytanie
  3. Rozmyślanie
  4. Poufna i przyjacielska rozmowa z Bogiem (kontemplacja)
  5. Dziękczynienie
  6. Ofiarowanie (się)
  7. Prośba

Jak się modlić modlitwą karmelitańską? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu!

#TydzieńBiblijny

Sposoby na modlitwę Słowem Bożym: Lectio divina

 • Jest jedną z najstarszych praktyk modlitwy opartej na Piśmie Świętym.
 • Sam termin lectio divina tłumaczy się jako "lektura boska", "lektura pobożna", "czytanie Boże", "czytanie Słowa Bożego", "czytanie ascetyczne" lub "modlitewna lektura".
 • Modlitwa ta składa się z 4 głównych części: 
  1. Czytanie (lectio),
  2. Medytację (meditatio),
  3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio).
  4. Działanie (actio)

Jak się modlić z Lectio divina? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu!

#TydzieńBiblijny

Sposoby na modlitwę Słowem Bożym: Namiot Spotkania

 • Ta metoda rozważania Pisma Świętego jest dobrze znana szczególnie członkom Ruchu Światło-Życie (Oazy Młodzieżowej, Oazy Dorosłych i Domowego Kościoła). Została ona zaproponowana przez założyciela tego Ruchu - Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 • Nazwa "Namiot Spotkania" znajduje swoje źródło w Księdze Wyjścia, w której znajdujemy opis spotkania Mojżesza z Bogiem - spotkania "twarzą w twarz", rozmowy "jak z przyjacielem" [Wj 33, 7-11].

  "Modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób – ja i ty. Polega ono na tym, że ja staję w obliczu drugiej osoby, przeżywając ją jako ty w stosunku do swojego ja. Jeżeli przeniesiemy to określenie na relację człowieka do Boga, to otrzymamy dokładne, precyzyjne określenie istoty modlitwy. Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z Osobą Boga (F. Blachnicki, Namiot Spotkania, Krościenko 2000, s. 8)."

Jak modlić się Namiotem Spotkania? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu!

Pragniemy poinformować, że ze względu na nowe rozwiązania techniczne wprowadzony został jeden link, pod którym dostępna jest transmisja na żywo z naszego kościoła. Stąd, jak można zauważyć na parafialnym kanale YouTube, transmisja jest teraz stale włączona.
Niezmienny pozostaje program transmisji:
➡ PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK - Msza święta wieczorna o godz. 18:00.
➡ ŚRODA - Nabożeństwo ku czci Królowej Różańca Świętego o godz. 17:30 i Msza święta o godz. 18:00.
➡ NIEDZIELA - Msza święta o godz. 10:00.
Zachęcamy do duchowej łączności!
 

Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny - w tym roku przeżywać go będziemy pod hasłem "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy". Chcemy karmić się Słowem Bożym, a przez poznawanie Pisma Świętego poznawać Chrystusa. Zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego - Słowa, które "jest żywe i skuteczne", Słowa, które jest odpowiedzią na pytania, które wciąż rodzą się w naszych sercach. Pomocą mogą być przygotowane cytaty z Pisma Świętego na każdy dzień roku. Jednym ze sposobów na codzienną lekturę może być rozważanie pojedynczych zdań z Biblii wylosowanych z samodzielnie przygotowanego słoika pełnego Słowa Życia! Ustawcie je w swoich domach i codziennie sięgajcie po Boże Słowo, które zawsze jest pełne miłości!

W ramach Tygodnia Biblijnego chcemy w najbliższych dniach również wspólnie poznawać różne sposoby rozważania i modlitwy Słowem Bożym.

Cytaty z Pisma Świętego na każdy dzień roku - do druku

#TydzieńMiłosierdzia
Pisz! Mów! Powiedz! Bądź świadkiem Jego miłosierdzia! Otwórz się na cud miłosierdzia w Twoim życiu!

#TydzieńMiłosierdzia
Jesteś zanurzony w miłosierdziu Boga - uciesz się Jego nieskończoną miłością!

#TydzieńMiłosierdzia
Nie bój się! Zanurz się dziś w bezgranicznym miłosierdziu Boga! Jezu, ufam Tobie!

#TydzieńMiłosierdzia
Bo "Jego pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele". Ucieszmy się tym dzisiaj! Jezu, ufam Tobie!
Menu