Menu

WAŻNE

  

Komunikat Arcybiskupa Wiktora Skworca - odwołanie dyspensy i informacja o beatyfikacji Sł. B. ks. Jana Machy

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek i czwartek 8:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.
W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

#WielkiTydzień2021
💐💐💐
Dziś Jezus odwiedza przyjaciół w Betanii. Maria w imieniu swoim, siostry i brata bierze flakonik drogocennego olejku narodowego i namaszcza swojego Umiłowanego. Ona jest gotowa ofiarować to, co najcenniejsze dla Tego, który dla niej był bezcenny. Kosztowny gest, gdyż zakup olejku związany był z całorocznym zarobkiem człowieka. Czego jednak się nie robi dla przyjaciół.
Hosanna! Hosanna, Synowi Bożemu!
Hosanna! Hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
🌿🌿🌿
Rozpoczynamy wyjątkowy czas w Kościele - Wielki Tydzień. Dziś chciejmy towarzyszyć Jezusowi w radosnym wjeździe do Jerozolimy, dołączając do tłumu wiwatującego "Hosanna!". Chciejmy także rozważać Jego trud i mękę Ogrodu Oliwnego oraz Drogi Krzyżowej, kiedy "wykonało się" to wszystko, do czego powołany był Chrystus.

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTA W PANDEMII
ŁAZISKA GÓRNE

 • W naszym kościele wg aktualnych ograniczeń może przebywać 30 osób. W związku z tym prosimy, aby we Mszach Świętych niedzielnych uczestniczyły przede wszystkim osoby, które mają zamówioną intencje oraz ich bliscy i znajomi. Wchodząc do kościoła zajmujemy wyznaczone miejsca białymi kartkami.
 • Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą transmitowane. Zapraszamy do duchowej łączności. Szczegółowy plan transmisji dostępny na plakacie.
 • Wobec w/w limitu osób zapraszamy na liturgię Triduum Paschalnego tylko poszczególne grupy osób.

  WIELKI CZWARTEK
  - o godz. 16:00 rodziny dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii świętej.
  - o godz. 18:00 członków wspólnoty Wieczernika modlitwy za kapłanów a także Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

  WIELKI PIĄTEK
  - o godz. 18:00 pracowników parafii i probostwa a także Rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej.
  - na pozostałe modlitewne spotkania w kościele zapraszamy chętnych wiernych w nieprzekraczającej liczbie możliwego limitu.
  - Adoracja Chrystusa w Bożym Grobie przez całą noc.

  WIELKA SOBOTA
  - na modlitwę Ciemnej Jutrzni zapraszamy chętnych wiernych w nieprzekraczającej liczbie możliwego limitu.
  - nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zachęcamy natomiast, aby przed śniadaniem wielkanocnym uroczyście pobłogosławić pokarmy (ojciec rodziny lub inna osoba). Tekst błogosławieństwa jest na stronie parafii oraz w przedsionku kościoła.

  WIGILIA PASCHALNA
  - o godz. 20:30 służba liturgiczna, lektorzy świeccy oraz członkowie oazy młodzieżowej, dorosłych i Domowego Kościoła (oazy rodzin)

  NIEDZIELA i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  - prosimy, aby we Mszach św. uczestniczyły w pierwszej kolejności osoby, które mają zamówioną intencje oraz ich bliscy i znajomi. Pozostali wierni – o ile jest miejsce w wyznaczonych punktach kościoła, ewentualnie na zewnątrz. Będzie także dodatkowa Msza św. o godz. 13:30 i 18:30. Dla uczestniczących we Mszy św. za pośrednictwem Internetu będzie możliwość przyjęcia komunii w kościele od godz. 12:45 do 13:15.

 • Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu wielkiej życzliwości i cierpliwości. Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są m. in. przyjęte reguły bezpieczeństwa i społecznego dystansu. Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem wszelkich obostrzeń. Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Arcybiskupa Katowickiego od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św.

Dziękując Drogim Parafianom i Gościom za wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnym czasie epidemii, życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią – mimo trudnego czasu pandemii – stało się źródłem radości i nadziei dla nas wszystkich. Niech orędzie Wielkiej Nocy Paschalnej, dodaje nam nowych sił potrzebnych do życia, a Maryja, nasz patronka i orędowniczka niech będzie Nauczycielką wiary, tak potrzebnej by żyć zmartwychwstaniem w naszej codzienności. Z pamięcią w modlitwie…

                                                                            Wasi duszpasterze

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego w związku z sytuacją epidemiologiczną z dnia 26 marca 2021 roku.

Treść zarządzenia z dnia 26 marca 2021 roku

Źródło: Gość Niedzielny Katowice

 

Drodzy Parafianie Łazisk Górnych!
Kierując się przykazaniem miłości i troską o zdrowie swoje i innych uczestników liturgii, pragniemy przypomnieć, że w sytuacji pandemii w naszym kościele można zajmować tylko wyznaczone miejsca, tak by zachować bezpieczny dystans i nie narazić innych na utratę zdrowia czy karę grzywny. Wchodząc do kościoła i zajmując stosowne miejsca trzeba spojrzeć na ławki, czy aby na pewno siedzimy w bezpiecznym i właściwym miejscu. Powinniśmy mieć przed sobą białą kartkę.
Pamiętajmy, aby zasłaniać usta i nos! Należy zachować odpowiedni dystans między uczestnikami liturgii - również podczas podchodzenia do Komunii świętej. Znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głowy. Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii świętej na rękę.
Nie ulega wątpliwości, że tzw. trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
W związku z rosnącą liczbą zakażeń i przeciążeniem służby zdrowia pokażmy, że jako ludzie wierzący jesteśmy odpowiedzialni, a ból związany z obostrzeniami i ograniczeniami ofiarujmy w intencji chorych i przebywających w szpitalach.
W kolejnych artykułach przedstawimy plan działania podczas nowych obostrzeń w tym plan Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocnych.
Wasi duszpasterze
 
Dziś w Liturgii obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego - jest to dzień świętości życia. Po raz kolejny rozpoczynamy w naszej parafii duchową adopcję dziecka poczętego. Jeszcze dziś podczas Eucharystii o godz. 18:00 dokonamy uroczystego przyrzeczenia - Msza święta będzie także transmitowana. 😇💒
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Duchową adopcją obejmujemy jedno dziecko, którego imię znane jest jedynie Bogu. Modlitwa trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca (dowolnie wybranej) oraz codziennej modlitwy w intencji tego dziecka i jego rodziców. Duchową adopcję podejmować może każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, osoby w każdym wieku. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Wskazane jest, by rozpoczęcie adopcji odbyło się w kościele poprzez uroczyste przyrzeczenie w czasie Mszy świętej, chociaż można je złożyć także prywatnie. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które obrażają Boga i Niepokalane Serce Maryi.
Bóg jest dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 
 
Dzisiaj mija 100. rocznica urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Z tej okazji dzisiaj, o godzinie 22:10 na TVP zostanie wyemitowany film poświęcony postaci ks. Blachnickiego. Sługa Boży był wikarym w łaziskiej parafii w latach 50. Poniżej publikujemy zdjęcie pochodzące z archiwum jednego z naszych parafian, na którym widzimy ks. Blachnickiego wraz z ministrantami.
Menu