Menu

resurrection-of-christ-icon.jpg

 

Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny.

Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. 

starożytna homilia na  Świętą i Wielką Sobotę

 

Noc musiała ustąpić przed dniem. Ciemność nie mogła zapanować nad światłem. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy się nauczyli być ludźmi. Oddał się w ręce bezbożnych, by pokazać nam, czym jest prawdziwa miłość. Zmartwychwstał, byśmy nie pozostali w niewoli śmierci, ale żyli na wieki. Opromienia nasze życie, abyśmy mogli za Nim podążać.

Wpatrzeni w pusty grób uczmy się dostrzegać znaki Bożego działania pośród nas. Wpatrzeni w pusty grób pozwólmy, aby nasze serca były napełniane nadzieją Bożego życia. Wpatrzeni w pusty grób razem z  całym Kościołem wołajmy „Jezus Chrystus zmartwychwstał!”.

Życzymy, aby moc Jego błogosławieństwa umacniała Was do czynienia tego świata dobrym i pełnym miłości.

 

Już za kilka dni rozpoczniemy przeżywanie świętego czasu w Kościele, jakim jest Triduum Paschalne. Zachęcamy do przygotowania się do niego w sposób duchowy przez przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Prosimy nie odkładać tego na ostatni moment przed Świętami. Poniżej można zapoznać się z planem Spowiedzi w naszej parafii.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,9-11)