Menu

V Niedziela Wielkiego Postu

"Miłość małżeńska [...] polega na darze, jaki jedna osoba daje z siebie drugiej. Ten dar dotyczny całej istotoy ludzkiej, zarówno jej ciała, jak i duszy. Zakłąda on z samej swej natury, ze jedna osoba ma dla drugiej niepowtarzalną wartość". (św. Jan Paweł II)

Zapraszamy grupy parafialne do włączenia się w Drogę Krzyżową poprzez przeczytanie rozważania oraz niesienie krzyża! Prosimy o zapoznanie się z przygotowanym planem.

IV Niedziela Wielkiego Postu

"Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić." (Łk 15,22-24)