Menu

Zachęcamy parafian do włączenia się w ogólnopolską akcję "Polak z sercem". Akcja polega na zbiórce w dniach od 11 do 25 listopada br.  żywności z długim terminem ważności, środków czystości, gier planszowych lub też środków pieniężnych. Zostaną one przekazane naszym Rodakom na Wschodzie.

Dary można składać w koszach znajdujących się przy bocznych ołtarzach w naszym kościele parafialnym.

 

polak z sercem.jpg

Tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy już w niedzielę 4 listopada. Zapraszamy do zapoznania się z planem odwiedzin.

 PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2018/2019

ROZPOCZĘCIE KOLĘDY W SOBOTY OD GODZ. 1300, W NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD GODZ. 1400 ZAŚ W TYGODNIU OD GODZ. 1530KOLĘDA ROZPOCZYNA SIĘ OD NAJNIŻSZYCH NUMERÓW DOMÓW PRAWATNYCH I BLOKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ULICACH (CHYBA, ŻE ZAZNACZONO INACZEJ), ZAŚ W BLOKACH OD DOŁU KAŻDEJ KLATKI POCZĄWSZY OD PIERWSZEJ KLATKI.

 

 

MARYrosary02

 Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. 

To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także
o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie,
ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto.