Menu

UWAGA! Godziny Mszy Św. w piątek i poniedziałek uległy zmianie i nie zgadzają się z przedstawionymi na plakacie. Za nieporozumienie przepraszamy.

PIĄTEK - 9.00 - Msza Św. w kościele parafialnym
PONIEDZIAŁEK - 9.00 - Msza Św. Posłania w kościele parafialnym

sdmplakat2016strona

Światowe Dni Młodzieży coraz bliżej - możemy już nawet odliczać dni. W związku z tym chcemy się dobrze przygotować na to spotkanie. Warto wiedzieć co to za spotkanie, jaki jest jego cel oraz poznać plany przebiegu spotkania z Papieżem Franciszkiem w Polsce.

TEMAT

Tematem teogorycznych Światowych Dni Młodzieży jest zdanie zaczerpnięte z Ewangelii wg Św. Mateusza. "Błogosławieni       miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią." Jest to piąte z błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na Brzegu Jeziora Galilejskiego. Papież Franciszek, wybierając te słowa, chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

 

Powiązanie miejsca spotkania młodzieży w Krakowie z tematem kolejnego spotkania prowadzi pielgrzymów do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia - młodzi ludzie, którzy przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium, czyli miejsce zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II.

 

 

PATRONI

Święta Faustyna i Jan Paweł II są patronami światowych Dni Młodzież w Krakowie . Kiedy latem 1938 roku 18-letni Karol Wojtyła przyjechał do Krakowa, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 33-letnia siostra Faustyna mieszkała w krakowskim klasztorze. Zmarła 5 października, kiedy Karol rozpoczynał pierwszy semestr studiów na Wydziale Polonistyki. Nigdy się nie spotkali, ale Boża Opatrzność w szczególny sposób związała ze sobą ich losy: to właśnie Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił w całym Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

 

Tych dwoje krakowskich świętych - apostołów Bożego Miłosierdzia - patronują ŚDM w 2016 roku. Ich życie jest dla nas przykładem głębokiej ufności w Boże miłosierdzie, wyrażonej w słowach: Jezu, ufam Tobie.

 

 

LOGO

HYMN

Oficjalnym hymnem ŚDM w Krakowie jest utwór "Błogosławieni miłosierni", skomponowany na tę okazję przez Jakuba Blycharza - krakowskiego kompozytora.

 • Hymn rozpoczynają słowa Psalmu 121 (120), który wlewa w nasze serca pokój i pewność, że miłosierny Pan czuwa nad nami i dopełni danej nam obietnicy towarzyszenia człowiekowi „teraz i po wszystkie czasy”. Już w pierwszej zwrotce – pośrodku cytatu ze Starego Testamentu - Bóg określony jest mianem miłosiernego.
 • W drugiej zwrotce znajdujemy odniesienia do przypowieści o zagubionej owcy z Ewangelii św. Łukasza (15,1-7), która wlewa nadzieję w niestrudzone próby Boga odzyskania człowieka ku pełnemu Życiu. Jezus zapewnia w przypowieści o wielkiej radości, jaka panuje w niebie z powodu nawrócenia się każdego grzesznika. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, dał nam dostęp do nowego życia – wpisał ludzkość w odwieczny plan zbawienia, dzięki wylanej za nas Świętej Krwi.
 • Refren hymnu to słowa piątego błogosławieństwa z Kazania na Górze z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,3-10): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To zarazem przesłanie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – mieście orędzia miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej.
 • Trzecia zwrotka to parafraza słów Psalmu 130 De profundis: „Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi? / Ale Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci służono z bojaźnią”. Postawa Boga w stosunku do nas jest naszą inspiracją do przyjęcia postawy miłosierdzia w relacjach z innymi ludźmi.
 • Kolejna zwrotka oddaje sens ważnych punktów kerygmatu (czyli zbioru podstawowych prawd Ewangelii), które odnoszą się do naszego odkupienia w Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym oraz do przyjęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
 • Bridge hymnu jest zachętą do życia nadzieją i ufnością, które płyną ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Do wysłuchania: Hymn ŚDM 2016 - "Błogosławieni miłosierni"

WIZYTA PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE

Światowe Dni Młodzieży są także okazją do pierwszej wizyty papieża Franciszka w Polsce. Papież oprócz udziału w obchodach ŚDM 2016 odwiedzi także Wawel, klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, obóz Auschwitz w Oświęcimiu oraz Kampus Miłosierdzia - główne miejsce spotkania Ojca Świętego z młodzieżą.

RAMOWY PLAN WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO

 środa 27 lipca 2016 - Kraków

- Przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. Św. Jana Pawła II Kraków-Balice
- Ceremonia powitania
- Przejazd na Wawel
- Spotkania z władzami, korpusem dyplomatycznym
- Wizyta u Prezydenta RP
- Spotkanie z biskupami w Katedrze Wawelskiej

czwartek 28 lipca 2016 – Częstochowa, Kraków

- Przylot do Częstochowy
- Przejazd do Klasztoru na Jasnej Górze
- Msza Święta z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, homilia Ojca Świętego
- Powrót do Krakowa
- Przyjazd do Domu arcybiskupa
- Przyjazd na Błonia
- Ceremonia powitania, przemówienie Ojca Świętego

piątek 29 lipca 2016 – Oświęcimi, Kraków

- Przylot do Oświęcimia
- Wizyta w Auschwitz, ściana śmierci, cela św. Maksymiliana Kolbego
- Wizyta w obozie Birkenau, przemówienie Ojca Świętego
- Powrót do Krakowa
- Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu
- Przyjazd na Błonia, droga krzyżowa z młodzieżą

sobota 30 lipca 2016 – Kraków

- Wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
- Przejazd do Sanktuarium Św. Jana Pawła II
- Msza Święta, homilia Ojca Świętego
- Przyjazd do Domu arcybiskupa, obiad z młodzieżą
- Przyjazd na Kampus Miłosierdzia, czuwanie modlitewne z młodzieżą

niedziela 31 lipca 2016 – Kraków, Rzym

- Przyjazd na Kampus Miłosierdzia
- Msza Święta Światowego Dnia Młodzieży, homilia Ojca Świętego
- Przyjazd do Domu arcybiskupa, obiad z Orszakiem Papieskim
- Przyjazd do Tauron Arena, spotkanie z wolontariuszami, organizatorami i dobroczyńcami
- Przyjazd do Balic
- Ceremonia pożegnania
- Powrót do Rzymu

Oficjalny plan pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

plakat festyn

DODATKOWO: Wystawa Muzeum 2 Korpusu Polskiego

 • obozowisko wojskowe z eksponatami dotyczącymi Armii Krajowej, Wojska Polskiego
 • namioty wojskowe z wyposażenie: szpital polowy, stanowisko łączność, sprzęt obozowy z epoki
 • pokaz broń i ekwipunek,
 • wystawa bannerowa "Polscy Dowódcy" i "2 Korpus Polski"
 • strzelanie z armaty polskiej
 • strzelnica z broni ASG
 • żołnierze w mundurach wojennych
 • wystawa wydawnictw katolickich z okresu 1800-1939 r.

5 maja (czwartek) o godzinie 19.00 w zapraszamy liderów grup parafialnych do salek katechetycznych na ostatnie spotkanie organizacyjne, poprzedzające nasz tegoroczny Festyn Parafialny. Przypominamy o przygotowaniu list zapotrzebowania na Festyn dla poszczególnych grup i krótkich opisów swojej grupy, przeznaczonych do uaktualnienia strony parafialnej.