Menu

piatek 1

czwartek 1

zmartwychwstanie

Zwyciężył! Budzi się życie, wolne i nowe. Wraz z samym Bogiem wstaje nowy poranek, którego nigdy po najdalsze czasy nie zapomnimy. Odsunięty kamień, chusta i płótna a przed wszystkim moja wiara w to, że nie ma Go tu, bo Zmartwychwstał.

   Życzymy, by Jezus Chrystus uwielbiony w tajemnicy Wielkiej Nocy mocą swego błogosławieństwa wspierał Was w podążaniu po drogach życia, gdzie nie ciemność lecz Jego światło, światło życia będzie nas prowadzić. Z siłą, zdrowiem i świadomością tego, że Pan jest wśród nas ogłaszajmy tryumf życia.  

 

 
"Kapłan jest znakiem, jest żywym płomieniem, jest promieniem Bożej miłości dla świata, jest palącym płomieniem, jest nadzieją na szczęście wieczne. Po to, by być całkowicie dyspozycyjnym wobec Ojca, kapłan musi być całkowicie zjednoczony z Synem, oraz głosić i nieść miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego w swoim życiu, w swojej postawie, w swoich działaniach. Bo dzisiaj Bóg kocha świat poprzez każdego kapłana, który zastępuje samego Chrystusa. On jest drugim Chrystusem." - Matka Teresa

Drodzy Kapłani!
W dniu Waszego święta chcemy życzyć, by światło Bożej miłości zawsze gościło w Waszych sercach i wylewało się na wszystkich wokół. Bądźcie odważni i mężni w świadczeniu o Chrystusie, który za nas umarł i dla nas powstał z martwych. Życzymy wielu sił w dawaniu Jezusa światu, nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim przez przykład życia oddanego Bogu, promieniującego miłością pochodzącą z Sakramentów Świętych. Niech Matka Boża, nasza patronka, ma Was zawsze w swojej opiece i otacza macierzyńskim płaszczem, obdarza Was potrzebnymi łaskami do ciągłego odpowiadania na wolę Bożą - "Oto ja (...) niech mi się stanie według słowa Twego."
Dziękujemy za Waszą posługę!